Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 741
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 2(13) 13-17
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z naprawami elementów górniczych wyciągów szybowych, wpływających na bezpieczeństwo transportu materiałów i jazdy ludzi. Przytoczono przykłady modernizacji oraz napraw uszkodzeń w węzłach i elementach nośnych naczyń wyciągowych, kot linowych, kół i bębnów pęd[...]
2
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 2(13) 37-41
PL Produkcja urządzeń i konstrukcji spawanych wymaga stosowania odpowiednich, sprawdzonych i zatwierdzonych materiałów dodatkowych do spawania. Materiały dodatkowe, oprócz właściwości spawalniczych, muszą zapewnić wymaganą wytrzymałość połączenia spawanego oraz odpowiednią jego jakość. Efektem tego jes[...]
3
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 3(10) 36-37
PL Nowatorskie rozwiązania techniczne i nieustające badania stanowią podstawę działalności SELCO od samego początku istnienia firmy. W tym właśnie duchu powstało wprowadzone na rynek w 2005 roku nowe, jedno- i trójfazowe spawalnicze źródło energii Genesis 2200, wyposażone w nowatorski moduł mocy THREE-[...]
4
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 4(7) 38-38
PL To nowoczesne urządzenie jest zaawansowanym źródłem prądu do spawania TIG HF i MMA, zapewniającym wymaganą moc, wydajność, a także funkcjonalność.
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 233-242
PL Artykuł przedstawia zarys kompleksowych wpływów na przydatność montażową konstrukcji prefabrykowanych. Podkreśla decydującą współzależność między geometrią wyrobu a technologią jego wykonania. Rozpatrywane są aspekty procesu spawania, a przede wszystkim wynikające z tej operacji technologicznej odks[...]
EN In this article is giving a survey of complex influences, which determine the assembly ability of prefabricated ship hull constructions. The decisive connections between the geometry of product and the technology of fabrication is underlining. The aspect of welded process are on closes inspection, a[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 180 3-138
PL W nawiązaniu do powszechnie stosowanego podziału spoiw i łukowych metod spawania stali niskowęglowych i niskostopowych według stężenia wodoru w stopiwie, zaproponowano podział spoiw i łukowych metod spawania różnych stali według stężenia tlenu i azotu w stopiwie. Do badań stosowano różne elektrody o[...]
EN In analogy to the classification of metal weld deposits and are processes of low-carbon and low-alloy steel in terms of the amount of hydrogen in metal weld deposits, a similar classification was given in terms of the amount of oxygen and nitrogen. Different methods of arc welding processes were cho[...]
7
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Charakterystyki wybranych urządzeń przeznaczonych do monitorowania procesu spawania wraz z analizą wyników monitorowania. Aktualny stan produkowanych i oferowanych na rynku krajowym urzadzeń monitorujących spawanie.
EN Characteristics of selected equipment designed for monitoring a welding process with an analysis of the monitoring results. Up to date state of the domestic market of the produced and offered welding monitoring' equipment.
8
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono opis i charakterystykę laserów stosowanych w przemyśle do obróbki materiałów. Szczegółowo omówiono lasery molekularne CO2, które są najszerzej wykorzystywane w zastosowaniach spawalniczych.
EN Description and characteristic of lasers used in industry for processing of materials. Discussed in detail are molecular lasers CO2 of widest application in welding operations.
9
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 154-161
PL Do łączenia elementów budowlanych, takich jak siatki, szkielety zespolone z prętów żebrowanych, stosuje się tradycyjne metody zbrojarskie (wiązanie prętów na zakład za pomocą przyrządu Stępniewskiego), spawanie (np. elektrodą otuloną, półautomatyczne spawanie w osłonie gazów osłonowych) lub zgrzewan[...]
EN For connecting building elements (such as nets, skeletons combined with ribbed bars), the traditional methods of reinforcement are applied: welding (eg. with coated electrodes, semi-automatic gas shielded welding) or spark and projection welding.
10
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań połączeń spawanych blach platerowanych z rurką tytanową GR2 (ASTM B338 GR2). Blachy platerowane wykonano ze stali P265GH przeznaczonej na urządzenia ciśnieniowe do pracy w podwyższonej temperaturze, na którą nałożono metodą zgrzewania wybuchowego tytan GR1. Platero[...]
EN Research results of welded joints made of plated sheets and GR2 titanium pipe (ASTM B338 GR2) are presented in this paper. The material for metal sheets was P265GH steel, which was covered by GR1 titanium during the explosive cladding process. This type of steel is applied for pressurized devi-ces, [...]
11
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 5 194-196
12
80%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2007 Vol. 18 119-131
PL Podstawą analitycznego rozwiązania problemu przewodzenia ciepła jest cząstkowe równanie różniczkowe Fouriera-Kirchoffa wraz ze stosownymi warunkami granicznymi. W procesie spawania płyty o dowolnej grubości wzięto również pod uwagę promieniowanie na obydwu powierzchniach granicznych. Założono, iż ru[...]
EN The basis of this analytic solution are the Fourier-Kirchoff partial differential equation with appropriated boundary conditions. For a plate with optional thickness, the radiative he at transfer on both surface is taken into account. It is assumed that moving C-I-N heat source during a very short p[...]
13
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2008 nr 1(20) 33-34
PL Stanowiska spawalnicze uniwersalne w przeciwieństwie do wyspecjalizowanych są to takie stanowiska, na których można wykonywać dwa lub więcej rodzajów spoin metodą automatycznego spawania łukowego. Do wykonywania np. spoin wzdłużnych i obwodowych czołowych lub pachwinowych stanowisko musi zapewnić ob[...]
14
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2008 nr 1(20) 28-31
PL Znane dotychczas metody MAG/MIG spawania cienkich blach opierają się na bardzo precyzyjnym sterowaniu: parametrami łuku, kształtowania kropli metalu i przenoszenia jej do jeziorka spawalniczego. Mowa tu o wariantach spawania MIG/MAG, takich jak: CMT, ColdArc, STT czy CBT. Precyzja tego sterowania st[...]
15
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the work was to create homogenous surface layer as a result of impulse laser alloying of TiO2 and low-alloy steel. Design/methodology/approach: The surfaces of samples, coated with ceramic coating, were then irradiated with CO2 laser beam. During the work microstructure and p[...]
16
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this work is to propose a research method for diagnostics and determination of temperature and shape of plasma arc used for surface treatment of 40Cr4 steel with TiO2 coating. Design/methodology/approach: The surfaces of samples, previously coated with ceramic coating, have b[...]
17
80%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2007 Vol. 18 107-117
PL W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę analitycznej metody odwrotnego modelowania procesu spawania. W początkowej części pracy określono podstawy odwrotnego modelowania problemu przewodzenia ciepła. Ponadto przedstawiono analizę warunków rozwiązania odwrotnego problemu procesu spawania.[...]
EN The present paper discusses an analytical method for an inverse modelIing of welding process. In initial part of work the bas es of modelIing of inverse heat conduction problem is presented. Beside, the analysis of a condition of the solution of inverse problem is submitted. Finally, a mathematical [...]
18
80%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2007 Vol. 18 133-144
PL Fizyczny model procesu spawania laserem przedstawiony został w niniejszej pracy. Początkowa część poświęcona została krótkiej charakterystyce poprawnej procedury modelowania procesu spawania laserem oraz formie transportu ciepła. Dla płyt o dowolnej grubości uwzględniono w obliczeniach wymianę ciepł[...]
EN A physical model of laser welding process is presented. At the beginning of this paper a short characteristic of correct model ing procedure is shown and the form of heat transport in laser welding is described. For a plate with optional thickness the radiative heat transfer on both surfaces is take[...]
19
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 2(13) 34-35
PL Zestaw przeznaczony do robotyzacji i automatyzacji opracowany przez firmę Selco to rozwiązanie kompletne, elastyczne, zróżnicowane i łatwe w użyciu, którego celem jest zaspokojenie wszelkich wymogów spawania w trybie automatycznym. Zestaw obejmuje następujące elementy: • źródło prądu 352/503 PSR • p[...]
20
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 2(13) 42-45
PL Specyficzną cechą procesów spawalniczych jest ich wynik, który zwykle nie może być sprawdzony w sposób łatwy lub ekonomiczny. Dlatego też, zgodnie z terminologią stosowaną w normach z zakresu zarządzania jakością, zalicza się je do grupy procesów specjalnych, wymagających specyficznego traktowania. [...]
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last