Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie elektrodami otulonymi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 3(14) 19-21
PL Producenci elektrod bardzo precyzyjnie formutują swoje wymagania co do właściwości surowców stosowanych do wytwarzania mas otulinowych w postaci różnego rodzaju specyfikacji i kart materiałowych, którymi posługują się w kontaktach z dostawcami i producentami. Zmiana źródła pochodzenia określonego su[...]
2
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Omówiono metody wykrywania pęcherzy i porów w spoinach. Na podstawie danych literaturowych scharakteryzowano metody badania skłonności spoin do porowatości przy spawaniu elektrodami otulonymi. Przedstawiono wyniki badań własnych nad opracowaniem ulepszonej metody badania skłonności spoin do porowato[...]
EN The method of detection of blowholes in weld metal have been discussed. On the basis of professional literature data it has been characterized the methods of examination of weld metal susceptibility to porosity in MMA welding. It has been presented the results of the author's investigations in order[...]
3
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Dokonano analizy metod badawczych stosowanych do oceny stabilności zajarzania łuku przy spawaniu elektrodami otulonymi. Wykazano, że praktycznie wszystkie metody opierają się na subiektywnych kryteriach oceny tej właściwości. W związku z powyższym podjęto próbę opracowania obiektywnej metody badań s[...]
EN It has been made an analysis of testing methods used for the assesment of arc ignition stability in covered-electrodes welding. It has been shown that practically all the assessment methods are based on subjective criteria. In this connection a trial of development of an objective method for testing[...]
4
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania optycznego powstającego podczas spawania stopów aluminium elektrodami otulonymi przy natężeniu prądu 150 A, 175 A i 200 A. Podczas badań mierzono promieniowanie nadfioletowe (UV-A, UV-B i UV-C), widzialne i podczerwone (IR-A). Badania pokazały, że wraz ze[...]
EN The results of measurements of emitted in covered-electrode welding of aluminium alloys at three welding current levels, namely 150A, 175A and 200A, have been presented. During welding tests it was measured ultraviolet radiation (UV-A, UV-B and UV-C), visible radiation and that of infrared band (IR-[...]
5
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper: A study of influence of preheating and MMA welding technique of tee-joints of plate girders to insert plates of a composite steel-concrete structure of the telecommunication tower, on the properties and quality of the concrete in the region of the insert plate has been carrie[...]
6
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
2014 Vol. 40, no. 4 221--229
PL W artykule scharakteryzowano technologię wytwarzania złączy wielościegowych w aspekcie kontroli ilości wodoru dyfundującego. Oznaczono zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie dla wielościegowych złączy spawanych wykonanych dwoma technologiami: za pomocą elektrod o otulinie rutylowej oraz celul[...]
EN This article describes the manufacturing technology of multilayer joints in terms of controlling the diffusible hydrogen content. The diffusible hydrogen content in deposited metal for multilayer welded joints made of covered rutile electrodes or covered cellulosic and basic electrodes was determin[...]
7
63%
Przegląd Spawalnictwa
8
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Wydawało się, że wprowadzenie na rynek w latach osiemdziesiątych elektronicznych, tranzystorowych źródeł prądu spawania wyeliminuje konwencjonalne urządzenia spawalnicze. Jednak tak się nie stało. Nadal produkuje się sterowane tyrystorami urządzenia MIG/MAG oraz urządzenia do spawania elektrodami ot[...]
EN It seemed that the introducing in 1980' electronic, transistorised welding power sources into market would eliminate conventional machines. It did not happen so, however. The manufacture of thyristor-controlled MIG/MAG welding machines, as well as those for MMA welding has been continued. Such a sit[...]
9
38%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono przegląd technologii spawalniczych pod kątem zastosowania do naprawy wad odlewniczych, pęknięć eksploatacyjnych oraz otrzymywania zespołów konstrukcyjnych, składających się z elementów żeliwnych i stalowych. Rozpatrzono następujące technologie: spawanie gazowe, spawanie łukowe elektrod[...]
EN It has been presented a survey of welding technological methods from the point of view of application them to repair the casting defects and operating cracks as well as to assemble the constructional units made up of cast iron and steel elements. The following technological methods have been consid[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last