Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spatial models
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2017 Vol. 23, nr 4 261--269
PL Rozwój technik mikroskopowych przestrzennego obrazowania wymaga udoskonalania metod przetwarzania, wizualizacji oraz interpretacji analizowanych struktur biologicznych. W artykule przedstawiono krótki przegląd technik mikroskopowych wykorzystywanych do trójwymiarowych rekonstrukcji oraz typowe etapy[...]
EN The development of microscopic spatial imaging techniques requires improvement of processing, visualization and interpretation methods for analysis of biological structures. The paper presents a brief overview of three-dimensional microscopic techniques and the typical processing steps , as: noise r[...]
2
84%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 233-240
PL Artykuł ma na celu uwidocznienie i podkreślenie roli jaką pełni praca projektowa z użyciem makiety przestrzennej w nauczaniu przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne. Jednocześnie stanowi on analizę przykładów zastosowania i sposobów sporządzania makiet przez studentów kierunku Architektura i Urbanist[...]
EN The article aims to present and put an emphasis on the importance of using spatial models in Urban Design courses. Additionally the article includes an analysis of some examples of spatial models produced by students of Architecture and Urban Design - mainly in the sense of different forms and used [...]
3
84%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 1 15--22
PL Systemy informacji geograficznej (GIS) są obecnie w fazie intensywnego rozwoju. Ich fundamentem jest informacja przestrzenna umożliwiająca przetwarzanie danych przestrzennych w łatwiejszy sposób. Niniejszy artykuł jest poświęcony tworzeniu stałych modeli obiektów historycznych za pomocą najnowszych [...]
EN Geographic information systems (GIS) are currently under intensive development. Their foundation is built on spatial information, enabling an easier way spatially oriented data processing. This article is devoted to creating solid models of historical sites using the latest methods and techniques fo[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Artykuł prezentuje nowe funkcjonalności dedykowane diagnostyce i remontom kotłów z wykorzystaniem rozwijanej od szeregu lat "Technologii globalnego monitorowania zadań modernizacyjno-inwestycyjnych". Analizę przeprowadzono na przykładzie modelu 3D kotła OP-650 w Elektrowni Jaworzno III. Zinformatyzo[...]
EN The article presents new usabilities, dedicated to diagnostic and repairs of boilers, by making use of the ,"Global monitoring of modernizing and investment tasks technology" which is being developed for a number of ages. The analyses has been executed on the basis of 3D model of the OP-650 boiler i[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 153-156
PL Programy pozwalające na modelowanie 3D dzięki swoim zaletom są coraz częściej stosowane w realiach przemysłowych, w tym w szeroko pojętym przemyśle samochodowym. Jednym z takich programów jest komputerowy system wspomagania projektowania Solid Works, którego możliwości zostały przedstawione na przyk[...]
EN Programs to 3D modeling through its advantages are being increasingly used in industrial realities, including the automotive industry. One such software is a computer-aided design system Solid Works, whose possibilities have been presented on the example of a 3D model clutch. The principles of opera[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 117--122
PL W artykule przedstawiono koncepcję konstrukcji ramy rowerowej wykonanej z kształtowników i uniwersalnych łączników, dzięki którym użytkownik może zbudować sobie ramę dostosowaną do swojego wzrostu. Opracowano geometrię modeli przestrzennych i przeanalizowano wytrzymałość zaproponowanych rozwiązań.
EN The article presents the concept of constructing a bicycle frame made of profiles and universal connectors, so that the user can build a frame adapted to his height. The geometry of spatial models was developed and the durability of the proposed solutions was analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last