Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 145
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spatial data
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1751-1758
PL W artykule opisane zostały kryteria oceny jakości danych przestrzennych w kontekście wykorzystania ich w systemach zarządzania drogami. Zaprezentowane zostały dane przestrzenne, które mogą być wykorzystywane w systemach drogowych oraz możliwe do wdrożenia sposoby wykorzystania zgromadzonych danych w[...]
EN The article is describing evaluation criteria of spatial data quality in regard its exploitation in roads management systems. Few spatial datasets examples were presented (every of which could be used by roads systems) together with theirs possible implementations aiming to better and more effective[...]
2
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 7 35-38
3
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Głównym celem budowy infrastruktury danych przestrzennych jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych poprzez implementację podstawowych usług sieciowych: wyszukiwania, podglądu i pobierania danych. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga realizacji dodatkowych usług, a w tym usłu[...]
EN The main objective of building a spatial data infrastructure is to facilitate access to spatial data through the implementation of basic network services: searching, preview and accessing data. Building the infrastructure for spatial information requires the implementation of additional services inc[...]
4
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Artykuł przedstawia analizę standardów opisu cyfrowych kopii zabytków pod kątem zawartych w nich informacji przestrzennych. Założono, iż informacje te umożliwiają powiązanie zabytków z przestrzenią geograficzną, a co za tym idzie - mogą stanowić punkt wyjścia do opracowania koncepcji GIS dla zabytkó[...]
EN This article presents an analysis of standards for description of digital copies of movable monuments in term of spatial information included in them. It was assumed that these information enable to link movable monuments with the geographical space and can be a starting point to develop the concept[...]
5
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Głównym celem budowy infrastruktury danych przestrzennych jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych poprzez implementację podstawowych usług sieciowych - wyszukiwania, podglądu i pobierania danych. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga realizacji dodatkowych usług, a w tym usł[...]
EN The main objective of building a spatial data infrastructure is to facilitate access to spatial data through the implementation of basic network services: searching, preview and accessing data. Building the infrastructure for spatial information requires the implementation of additional services inc[...]
6
100%
Roczniki Geomatyki
2007 T. 5, z. 6 101-108
7
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 12 22--25
8
100%
Geology, Geophysics and Environment
2014 Vol. 40, no. 1 104--105
EN In recent years, the number of geoportals was constantly increasing all over the world. In Poland, the main reason of growth is implementation of the INSPIRE Directive. The most important goal of creating geoportals is to provide Spatial Data for the Polish Spatial Infrastructure (Głowacki et al. 20[...]
9
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 4 24-30
10
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 3 29--32
11
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 2 37--40
12
88%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 2 150--156
EN Elements of each system and their interrelationships can be represented using models simulating reality. Analysis of the problem with the use of modeling methods facilitates the identification of the problem, its diagnosis and assessment of data quality. In this study, the method of semantic modelin[...]
13
88%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper describes the prototype version of a mobile application supporting independent movement of the blind. Its objective is to improve the quality of life of visually impaired people, providing them with navigational assistance in urban areas. The authors present the most important modules of [...]
14
88%
Polish Cartographical Review
2019 Vol. 51, No. 4 167--179
EN Databases are a basic component of every GIS system and many geoinformation applications. They also hold a prominent place in the tool kit of any cartographer. Solutions based on the relational model have been the standard for a long time, but there is a new increasingly popular technological trend [...]
15
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 11 48-51
16
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 3 30-33
17
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 7 14-18
18
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 6 40-41
19
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Nowoczesne zarządzanie gospodarstwem rolniczym w głównej mierze bazuje lub będzie bazować na danych przestrzennych. Wykorzystanie do tego celu systemów GIS, które są między innym dostarczycielami tego typu danych, z perspektywy średnich i małych gospodarstw rolnych z uwagi na stopień trudności ich o[...]
EN Modern management of agriculture is based chiefly, or it will be, on spatial data. Using GIS-systems for this purpose, which are, inter alia, providers of this kind of data, from medium and small agriculture farms' perspective are not a good solution since they are difficult to use. Simpler applicat[...]
20
75%
Reports on Geodesy
2009 z. 1/86 111-114
EN Geological, geodynamical and hydrological research in Zagreb area resulted in several spatial data of different lineage, coordinate systems and resolution. The goal of this paper is the gathering of data in a unique geotechnical information system, which will br the basis for further analysis. We ar[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last