Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spalanie pyłu węglowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL W pracy przeprowadzono badania procesu odgazowania części lotnych i spalania pozostałości koksowej czterech prób węglowych, dwóch odmian węgla brunatnego, jednej kamiennego i antracytu, a następnie wyznaczono indywidualne stałe kinetyczne tych procesów dla każdego z węgli. Eksperyment przeprowadzono[...]
2
100%
Archiwum Spalania
PL Emisja NOx i udział części palnych w popiele podczas spalania pyłu węglowego zależą zarówno od warunków tego procesu, jak i właściwości węgla. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w reaktorze przepływowym o długości 3 m, w których analizowano wpływ takich parametrów spalania, jak: tem[...]
3
100%
Archiwum Spalania
PL Teoria zapłonu i spalania pyłu węglowego, opierająca się na ogólnej koncepcji wybuchu cieplnego Siemienowa i pracach Franka-Kamienieckiego, jest ciągle przedmiotem wnikliwych badań. W dalszym jednak ciągu wspomniana teoria korzysta z licznych założeń pomocniczych, dyktowanych częściowo koniecznością[...]
EN The theory of coal dust combustion based on both : general concept of Siemianow’s heat explosion and Frank Kamieniecki’s research works is still being the subject of careful examinations. In order to explain numerous problems connected with coal dust combustion, complicated research works have been [...]
4
75%
Energetyka
2004 nr 2 81-88
PL Strata wynikająca z niecałkowitego spalania pyłu węglowego i związana z tym nadmierna zawartość niespalonych stałych części palnych w żużlu i w lotnym popiele jest podstawową charakterystyką urządzeń kotłowych, obniża sprawność kotła i opłacalność procesu, wpływa na warunki pracy urządzeń odpylający[...]
EN Loss of incomplete combustion of the coal dust in connection with it excessive content of not burned particles in the slag and fly ash characterises essentially boiler equipment, decreases the boiler efficiency and process profitability, influences the operation conditions of de-dusting equipment an[...]
5
63%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 149--154
PL Pomimo faktu gwałtownego rozwoju sektora alternatywnych źródeł energii w ostatnich dziesięcioleciach, spalanie węgla jako najważniejszego źródła energii konwencjonalnej (w szczególności w Polsce) jest bardzo istotnym zagadnieniem w aspekcie ochrony i inżynierii środowiska. Nowe wyzwania w zakresie o[...]
EN Despite the fact that alternative energy sources sector has been rapidly developed since last years, coal combustion as a major fossil-fuel energy resource (especially in Poland) will continue being a major environmental concern for the next few decades. To meet future targets for the reduction of t[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Optymalizacja pracy kotła pyłowego powinna być prowadzona w kierunku określenia takiego nadmiaru powietrza, przy którym suma straty kominowej, niezupełnego i niecałkowitego spalania będzie jak najmniejsza przy utrzymaniu dopuszczalnej emisji NOx i wyeliminowaniu przyczyn prowadzących do korozji wyso[...]
EN Optimization of pulverized-fuel boiler operation should be conducted in a following way - it is necessary to specify such an excess air that will enable to maximally reduce chimney loss sum of incomplete and deficient combustion, simultaneously acceptable emission of NOx will be kept up and causes l[...]
7
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Pomimo faktu gwałtownego rozwoju sektora alternatywnych źródeł energii w ostatnich dziesięcioleciach, spalanie węgla jako najważniejszego źródła energii konwencjonalnej (w szczególności w Polsce) jest bardzo istotnym zagadnieniem w aspekcie ochrony i inżynierii środowiska. Nowe wyzwania w zakresie o[...]
EN Despite the fact that alternative energy sources sector has been rapidly developed since last years, coal combustion as a major fossil-fuel energy resource (especially in Poland) will continue being a major environmental concern for the next few decades. To meet future targets for the reduction of t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last