Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sonda fluorescencyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 7 1370-1374
2
84%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 11 1924-1931
PL Kropki kwantowe ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fizykochemiczne, a w szczególności optyczne, są wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki oraz produkcji przedmiotów codziennego użytku. Zaprezentowano krótki opis zastosowań kropek kwantowych w naukach medycznych jako sond fluorescencyjnych o[...]
EN A review, with 85 refs., of uses of quantum dots in medicine, anal. chem., photocatalysis, solar cells and light-emitting diodes.
3
67%
Polimery
2013 T. 58, nr 9 696--702
PL Metodą naszczepienia poli(N-izopropyloakryloamidu) (PNIPAM) na hydroksypropylocelulozie (HPC) otrzymano kopolimer wykazujący dwa punkty zmętnienia. Strukturę polimeru potwierdzono wykorzystując badania metodami 1H NMR, FT-IR, GPC oraz analizy elementarnej. Wartości temperatury w punktach zmętnienia [...]
EN Acopolymer showing two cloud points was obtained by grafting poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) onto hydroxypropylcellulose (HPC). The structure of the polymer was verified using 1H NMR, FT-IR, GPC, and elemental analysis. The values of cloud points could be changed by increasing ionic strength an[...]
4
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedmiotem badań była synteza biokompatybilnych kapsułek polimerowych, które mogłyby spełniać rolę sondy fluorescencyjnej wykorzystywanej jako kontrasty w żywych komórkach. Otrzymaliśmy nanolipopolimersomy otoczone fluorescencyjną powłoką z usieciowanego polistyrenu z dodatkiem kumaryny 6. Wykazali[...]
EN In our research we synthesized biocompatible probes for developing a stable macromolecule imaging system using nanolipopolymersomes in living cells. We prepared polymer vesicles with a fluorescent wall surrounded by on outer phospholipids shell suitable for dual detection (spectrophotometric and flu[...]
5
59%
Wiadomości Chemiczne
2017 [Z] 71, 1-2 109--132
EN Lipid-protein systems paly curtail roles in living systems [49]. Hence, a determination of their structure at different levels of organization is still one of the most important tasks in many research projects. A study of lipid-protein systems is based on many physicochemical techniques, such as spe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last