Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 189
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar radiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Thermodynamics
EN This paper concerns the influence of the sun's radiation on a room's heating requirements. The thermal behaviour of a heated building under random external factors has been modelled. These factors are: solar radiation and outdoor temperature. The principle of superposition has been applied to the de[...]
2
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN The angle of incidence of solar radiation on the PV panel or plane is a function on many factors: the angle of solar declination, the angle of latitude, the hour angle, the azimuth angle and the angle of receiver inclination to the ground. The declination angle depends on the day of the year, the ho[...]
3
80%
Oceanologia
1998 No. 40 (3) 277-306
EN Developed at IO PAS, Sopot, and first presented at the BALTEX Study Conference in Visby (Dera et al., 1995), the improved radiation transfer model was applied to determine the following radiation fluxes in the southern Baltic region: the flux entering the Earth's atmosphere Q1, the sum of fluxes abs[...]
4
80%
Oceanologia
2010 No. 52 (4) 583-597
EN Radiation data recorded at 12 sites around the central part of the Baltic Sea during 1996-2000 drawn from the BALTEX (Baltic Sea Experiment) meteorological data archives are used to study the spatio-temporal variability of daily global radiation totals. The annual average daily global radiation tota[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 463-470
PL W artykule przeanalizowano modele całkowitego promieniowania słonecznego na płaszczyzny pochylone. Dane teoretyczne porównano, z danymi pomierzonymi w latach 2002 - 2006 we Wrocławiu. W artykule przeprowadzono standardową dla modeli promieniowania słonecznego, procedurę analizy statystycznej, za pom[...]
EN In this article models of solar radiation on inclined surface are presented. Theoretical data is compared with measured values from Wrocław (measurement period 2002-2006). Standard statistical analysis was performed in order to choose the most accurate model in Polish climate conditions.
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 507-512
PL Omówiono wybrane sposoby ogrzewania ściennego wykorzystującego energię promieniowania słonecznego. Omówiono zalety i mankamenty ściany kolektorowo-akumulacyjnej. Wskazano możliwości rozwiązań poprawiających jej funkcjonowanie. Jako rozwiązanie stanowiące przedmiot badań autora opisano przegrodę kole[...]
EN In the article presented the results of experimental researches of modified thermal storage wall. Used arrangement of pipe coils makes possible the convective heat exchange from the absorber to the internal wall-part. Simultaneously used in the solution the insulation reduced losses of heat.
7
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The spatial distribution of the radiant heating rate (RHR) in an area of seawater absorption change was investigated by means of a theoretical model. It was found that a sufficiently high gradient of the absorption coefficient in a horizontal direction could contribute significantly to the water’s w[...]
8
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2002 nr 1 3-70
PL Przedstawiono identyfikacje modelu gęstości energii promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę na Ziemi. Model sformułowano przy użyciu pojęć geometrii sferycznej, teorii ekstyncji i rozpraszania promieniowania słonecznego. Model uwzględnia: warunek cienia płaszczyzny, efekt sumowania dwóch s[...]
EN The paper presents veryfication of solar radiation density model, incident on a tilted surface of the Earth with an arbitrary rulting angle. The model has been described using the notions of spherical geometry, theory of extinction and diffusion of solar radiation. The main elements of the model are[...]
9
80%
Mining Science
EN The article discusses the impact of the size of the shading caused by natural obstacles as the depth of the frame on the heat balance of the room, thus the selection and size of air conditioning equipment. Taking into account this phenomenon on the design stage, we are able to avoid wrong device sel[...]
10
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2010 nr 2-4 27-30
PL W opracowaniu rozważano poprawność terminologii z zakresu promieniowania słonecznego stosowaną w pracach klimatologicznych. Zwrócono uwagę na zastrzeżenia, jakie budzą definicje dwóch podstawowych wielkości charakteryzujących promieniowanie mierzonych na naziemnych stacjach meteorologicznych, mianow[...]
11
80%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 1 268--272
EN In October 2014 in a building of Rzeszow University of Technology, a series of measurements was taken to calculate the parameters of a solar system with a flat collector, as installed on the roof of the building. The following parameters were obtained: the value of solar radiation intensity, the tem[...]
12
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2005 nr 2 15-19
PL W Zakładzie Elektrotechniki i Automatyki Wydziału Inżynierii Produkcji, na terenie SGGW w Warszawie - Ursynowie, utworzono w 1988 roku stanowisko do pomiarów napromieniowania całkowitego powierzchni pochyłej o południowej wystawie. Pomiary wykonywano w sposób ciągły, a wyniki były automatycznie zapi[...]
13
80%
Journal of Ecological Engineering
EN Multiple regression models were developed for calculating the regression coefficients a and b of the Angström-type equation for estimating the monthly average daily global radiation on a horizontal surface for six major climates in Jordan. The equations for a and b were developed from the available [...]
14
80%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 61-66
PL Analizowano wartość zysków energii dla pasywnego systemu słonecznego w postaci przegrody pionowej i poziomej w budynku jednorodzinnym oraz porównano wynik z tym samym budynkiem ale bez pasywnego pozyskania energii. Porównano wyniki zysków energetycznych obliczonych dla promieniowania słonecznego prz[...]
EN The paper presents mathematical model of the passive solar system. Building using the passive solar system consist of internal partition walls and stons floor (between ex- ternal and partition walls) in the ground floor and internal breaks walls in the garret. Mathematical analysis apply to solar ga[...]
15
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 70 181--188
EN The paper characterizes selected mathematical models for calculating power density of solar radiation incident on the plane inclined with regard to the base and directed at proper azimuth angle with regard to southern direction. Analysis of the presented methods is carried out and for purposes of fu[...]
16
70%
Acta Geophysica
2011 Vol. 59, no. 5 1044-1056
EN When the solar irradiance propagates between the outer magnetospheric regions and the ionosphere, dynamic processes of the magnetosphere-ionosphere-thermosphere system are affected at the lower end of their paths by the interaction of radiation with the neutral troposphere. The main target of this w[...]
17
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The paper presents some problems of photo-thermal conversion and aspects of utilisation of solar radiation in buildings. Availability of solar energy in Warsaw - Central Poland is discussed. Solar radiation data can be presented in a clear, simplified and comprehensive way, e.g. in a form of isorads[...]
18
70%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 305-310
PL Poprawne modelowanie wartości natężenia promieniowania słonecznego na płaszczyzny pochylone jest jednym z kluczowych elementów projektowania urzadzeń i rozwiązań architektonicznych energetyki słonecznej. W artykule przedstawiono najczęściej wykorzystywane modele obliczeniowe bazujące na danych promi[...]
EN A proper modelling of solar radiation on tilted surfaces is one of the most important elements of design of solar energy devices and architectural solutions. In article the most common used theoretical models of solar radiation on tilted surfaces are presented: isotropic [6] and anisotropic models: [...]
19
61%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 107-115
PL W pracy przedstawiono wyniki badań płaskiego kolektora słonecznego, których celem było wyznaczenie wielkości jak i określenie zmienności sprawności konwersji energii słonecznej. Opracowane modele posłużyły do sporządzenia charakterystyk opisujących zmienność sprawności w płaskim kolektorze słoneczny[...]
EN The study presents experimental results of a flat solar collector in order to determine the amount as well as the variability of solar energy conversion efficiency. The evaluated models were used to prepare certain characteristics describing the variability of efficiency in a flat solar collector.
20
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Artykuł przedstawia zastosowanie transformaty falkowej do filtrowania szybkozmiennych składowych krzywej natężenia promieniowania słonecznego. Dokonano pomiarów natężenia promieniowania słonecznego dla kilku charakterystycznych pod względem zmienności dni. Pomiary były dokonywane z częstotliwością 2[...]
EN The article presents the issue of using a wavelet transform to filter quick change components of solar radiation intensity curve. The research involved measuring solar radiation for several days, which were distinctive as regards insolation variability. The measurements were carried out at the rate [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last