Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar panel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 7 252--255
EN This paper presents simulation models of a grid-connecting converter for photovoltaic applications using MATLAB/Simulink’s Simscape SimPowerSystems toolbox. Manufacturers of these converters often do not provide any information related to the topology and control algorithms, thus impeding the modeli[...]
2
75%
Elektro Info
2010 nr 3 56-58
3
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Rozważania nad zwiększeniem wydajności ogniw fotowoltaicznych stały się podstawą do pracy dyplomowej uczniów ZSE w Kielcach pt. "Pozycjoner paneli słonecznych". Zastosowanie pozycjonera w klimacie charakterystycznym dla Polski w znaczny sposób zwiększa wydajność ogniw. Artykuł poświęcony jest prakty[...]
EN The discussion of the photovoltaic cell has been the base for diploma project executed by pupils of ZSE in Kielce. It is entitled: "Solar panel positioner". In the climate characteristic for Poland the productivity of the cells have been increased. This paper has been devoted to practical realisatio[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 80 77-83
PL W treści przedstawiono wybrane metody oceny jakości użytkowania środowiska naturalnego. Opisano podstawowe narzędzia wspomagające proces podejmowania strategicznych decyzji na poziomie projektowania wyrobu i wprowadzania technologicznych zmian do procesów produkcyjnych mających ograniczyć ich wpływ [...]
EN Described in the article are a few selected methods of environmental impact assessment. Taking into consideration the most popular tools used in creating new products, changing processes can be helpful to establish a baseline of environmental performance. Analyzed ability to use these selected metho[...]
5
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2016 nr 2(18) 81--86
PL Stan ekologiczny środowiska oraz rosnące ceny importowanej energii skłaniają do poszukiwania nowych jej źródeł, wprowadzania energooszczędnych technologii oraz do wymiany bądź poprawy sprawności istniejących systemów w budynkach i sektorze energetycznym. W obliczu obecnego kryzysu energetycznego ist[...]
EN The ecological state of the environment and the increasing prices of the imported energy encourage the search for new energy sources, introduction of energy-saving technologies, reconstruction and improvement of the capacities of systems actually applied in building structures and in energetic secto[...]
6
75%
Elektro Info
2019 nr 9 112--114
PL Celem artykułu jest wskazanie korzyści płynących z rozwoju fotowoltaiki w sektorze transportu publicznego. Przedstawiono wpływ czynników zewnętrznych na ilość produkowanej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Dokonano charakterystyki dynamiki wzrostu mocy zainstalowanej na rynkach w Po[...]
EN The aim of the article is to indicate the benefits of photovoltaic development in the public transport sector. The influence of external factors on the amount of electricity produced from solar radiation is indicated. The dynamics of the installed capacity increase on the markets in Poland and in th[...]
7
63%
Przegląd Budowlany
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 209-216
PL Referat zawiera opis podstawowych typów ogniw zbudowanych zarówno z materiałów organicznych, jak i nieorganicznych oraz przykłady zastosowania ich w budownictwie. Ze szczególnym uwzględnieniem zostały przedstawione zalety organicznych ogniw fotowoltaicznych, których właściwości znacznie ułatwiają ic[...]
EN This paper comprises a description of basic types of organic and inorganic soil cells and the possibility of integration of photovoltaics in buildings (examples of such integration are given). Advantages of organic PV that enable their integration in buildings (like discretion of shape and colour, f[...]
9
63%
Mechanik
PL Wizualizacja dotyczy graficznych metod związanych z tworzeniem, analizą i przekazywaniem informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się ideami abstrakcyjnymi oraz komunikatami mającymi oparcie w rzeczywistości. Obecnie wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest r[...]
EN The article presents a model of positioning mechanism of the solar panel and the visualization of its operation for given parameters. Model construction performed in CAD (Autodesk Inventor) and visualization were created in Inventor Studio. Important issue was to calculations and use the results to [...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 6 8922--8927
PL Ze względu na wciąż rosnące ceny paliw, zmniejszanie się zasobów naturalnych, jak i programy ochrony środowiska co raz większa popularnością cieszą się odnawialne źródła energii, będące alternatywą dla konwencjonalnych źródeł. Firmy transportowe codziennie zużywają miliardy litrów paliwa, na przewóz[...]
EN Due to increasing fuel prices as well as diminishing natural resources the environmental protection programs and renewable energy sources in mean as an alternative in comparison to conventional sources become more and more common and popular. Transport companies consume billions of gallons of fuel d[...]
11
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeprowadzono badania eksploatacyjno-funkcjonalne zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy 12,88 kW pracującego od czerwca 2012 r. Przeprowadzono analizę ekonomiczno-energetyczną stanowiska oraz jego praktyczną przydatność do zastosowania w małym rodzinnym gospodarstwie rolnym w celu wykorzystania po[...]
EN The operating-functional research was conducted on a set of photovoltaic panels with power of 12.88 kW operating since June 2012. The economic and energetic analysis of the research stand and its practical suitability for a small family farm was performed in order to use the generated electricity to[...]
12
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 4 143--147
PL W artykule opisano przykład nietypowej modernizacji systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w stosunkowo niedawno wykonanym jednorodzinnym budynku mieszkalnym (2001 r.). Modernizacja polegała na wymianie dwufunkcyjnego kotła gazowego na kocioł kondensacyjny oraz baterię kolektorów słonecznyc[...]
EN The article shows an example of a non-standard modernization of heating and hot water in a singiel - family residential building which was built relatively not long ago (2001). Modernization was to exchange a bifunctional gas boiler to condensing boiler and a battery of solar panels working on two w[...]
13
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 20 137--146
PL Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów architektury mieszkaniowej w krajach skandynawskich z podaniem kryteriów do dokonania oceny w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz aspektów społecznych. Inicjatorem konkursu na wyłonienie najlepszych przykładów jest norweska agencja Nordic[...]
EN The purpose of this publication is to present examples of residential architecture in Scandinavian countries whilst looking at the criteria for assessment in the context of sustainable development and social aspects. The initiator of the competition for the best examples is the Norwegian Nordic Inno[...]
14
51%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last