Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar heat gain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 5 19--22
PL Obowiązująca nowa metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [5] umożliwia określenie wskaźników energetycznych metodą uproszczoną – tzw. zużyciową. W artykule dokonano porównania wskaźników energetycznych przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego uzyskanych metodą zużyciową[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings [5] allows to specify energy indicators using simplified method based on real energy consumption. The article compares the energy indicators of single-family residential building sample obtained with two methods – the compu[...]
2
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 1 21--28
PL Zaproponowano model regresji do wyznaczania liczby wymian powietrza w budynku dla okresu letniego. W tym celu przeanalizowano wpływ powierzchni okien, ich orientacji oraz oporu cieplnego obudowy budynku na ilość wymienianego powietrza wentylacyjnego. Dla kolejno zmienianych powierzchni okien sukcesy[...]
EN The purpose of this work was to investigate the intensity of natural air exchange when a value of thermal resistant for outside walls is being increased together with the increase of the window’s surface. To obtain higher thermal resistant the outside partition were covered with insulating material [...]
3
100%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 4 95--110
EN Ensuring a sufficient level of thermal protection is currently one of the more important issues pertaining to buildings. It stems from the necessity to reduce operational energy consumption of the construction sector and the need to reduce the adverse effects of using “dirty” energy on the environme[...]
4
84%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 1-2 45--50
PL Obowiązująca od października 2014 r. metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. W pierwszej części artykułu (RI 12/2014) przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Część druga poświęcona j[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October 2014. In the first part of the article (RI 12/2014) there are presented the issues related to the calculation of heat loss through transmission and ventilation. The second part is dedicated to the so[...]
5
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 73-78
PL W referacie przedstawiono wyniki analiz dotyczących modelowania zysków ciepła od promieniowania słonecznego w szklarni z ekranami termoizolacyjnymi. Obliczenia wykonano dla szklarni z różnymi właściwosciami dodatkowej osłony.
EN The paper present the research result of modelling of solar heat gain in greenhouses with thermal screens. Calculations were made for greenhouse with different proper- ties of additional screen.
6
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przeanalizowano wpływ sukcesywnie wzrastającego oporu cieplnego obudowy budynku oraz powierzchni okna na ilość wymienianego powietrza wentylacyjnego. Ściany zewnętrzne docieplano warstwami izolacji, poczynając od 3 cm, a kończąc na 30 cm. Dla każdej warstwy izolacji rozpatrywano przeszklenia obejmuj[...]
EN The purpose of this work – connected with overheating process occurring in buildings – was to investigate the intensity of natural air exchange when a value of thermal resistant for outside walls is being increased together with the increase of the window’s surface. To obtain higher thermal resistan[...]
7
67%
Rynek Energii
2009 nr 5 46-52
PL Rozpatruje się zagadnienie wpływu konstrukcji przegród zewnętrznych na konsumpcję energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Przedstawiono przegląd wybranych prac naukowych związanych z tematyką artykułu. Autorzy analizują stany termiczne referencyjnego budynku jednorodzinnego, [...]
EN The duty of environmental protection and achieving sustainable development require design of en-ergy efficient buildings. Thermal performance of a building envelope is very important factor in calculations of energy consumption. The main parameter of this characteristic, which refers to the rate of [...]
8
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Celem pracy było określenie wpływu parametrów oszklenia na zużycie energii w wybranej strefie cieplnej. Jako strefę o regulowanej temperaturze wybrano pomieszczenie o charakterze pokoju dziennego z aneksem kuchennym (open space), często spotykane w rozwiązaniach architektonicznych współczesnego budo[...]
EN The goal of this paper was to determine the impact of glazing parameters on energy consumption in selected thermal zone. A room with parameters of a living room and kitchenette was selected as such a zone. Such zones are frequently used in architectural solutions for contemporary energy-saving detac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last