Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar gain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 6 198-201
PL Przedstawiono wpływ na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej: rodzaju kolektora energii promieniowania słonecznego, jego orientacji względem stron świata oraz kąta nachylenia względem poziomu, temperatury ciepłej wody użytkowej i jej zużycia przez użytkowni[...]
EN The factors influencing energy performance of solar systems for the preparation of usable hot water are presented. They are: a type of the radiation energy collector, its orientation with respect to the local geographic coordinates, its inclination angle, the temperature level of the water, and wate[...]
2
100%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 1-2 45--50
PL Obowiązująca od października 2014 r. metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. W pierwszej części artykułu (RI 12/2014) przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Część druga poświęcona j[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October 2014. In the first part of the article (RI 12/2014) there are presented the issues related to the calculation of heat loss through transmission and ventilation. The second part is dedicated to the so[...]
3
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 66--69
PL Zyski słoneczne w skali roku w budynkach o dużym stopniu przeszklenia elewacji mogą być kształtowane przez odpowiednie konstrukcje zacieniające, a w tym przez nadwieszenia horyzontalne (pozwalają na kontrolę zysków cieplnych od promieniowania słonecznego w okresie letnim oraz redukcję strat ciepła w[...]
EN The annual solar gains in buildings with a large percentage of glazing can be shaped by different kind of shading construction, including horizontal overhangs (make possible to control solar gains in summer and reduce heat loss in winter). Consequently, they can considerably reduce annual energy con[...]
4
80%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 55--57
PL Zgodnie z procedurą optymalizacyjną przegród przezroczystych, zaproponowaną w rozporządzeniu w sprawie formy i zakresu audytu energetycznego i remontowego, oszczędności z tytułu termomodernizacji tego typu przegród wynikają z redukcji strumienia ciepła na drodze przewodzenia oraz eliminacji niepożąd[...]
EN According to the procedure of transparent partitioning optimization, proposed in the regulation on the form and scope of the energy and renovation audit, savings due to thermomodernisation of this type of partitioning occur due to the reduction of heat flow by conduction and elimination of unwanted [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last