Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 390
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2008 nr 121 49-66
EN In the paper a new LiBr-H20 sorption system for the whole year use in medium European conditions has been presented. Thermodynamics of the system has been simulated for the steady state conditions, using realistic efficiency factors for each exchanger. The simulation has been done for each character[...]
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 7 8-9
3
80%
Challenges of Modern Technology
EN Humans, like every other living organism, are dependant on solar energy. If solar energy is to be used consciously, whether directly or stored, there is a need for precise assessment. The bigger the accuracy of the assessment, the greater the benefits of the application of solar energy will be. The [...]
4
80%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 5 114-123
PL W artykule przedstawiono przegląd materiałów wykorzystywanych w energetyce słonecznej z punktu widzenia badań i analiz materiałów nad ich własnościami, które sprzyjają pozyskiwaniu tej formy energii. Omówione zostały materiały z takich grup jak szkła, polimery, metale i gazy. Zakres zastosowań, któr[...]
EN The paper defines and describes factors and properties of so called solar materials divided into the following groups: glasses, polymers, metals and gases. The applications aspects have been discussed in most of solar energy conversion forms and devices, i.e.: thermal collectors, photovoltaic cells,[...]
5
80%
Geology, Geophysics and Environment
2012 Vol. 38, no. 3 339--351
EN The aim of this article is to present designing methodology of solar installation for hot water, which allows us to determine the maximum benefit of a solar system. The complicated process of designing solar installation, is based mostly on the solar exposure conditions and hot water demand. Therefo[...]
6
80%
Oceanological Studies
EN Data on the planetary albedo which were registered in Channel 0.4 - 1.1 mum (VIS) by the geostationary satellite METEOSAT were used to determine a quantitative characteristic of a cloud cover over the Baltic Sea area. By applying the obtained results and the input data generated by the model of the [...]
7
80%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 9 507-510
8
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 11-12 492-496
PL Artykuł poświęcony nowoczesnym regulatorom słonecznym typu Logamatic S.C. oferowanym przez firmę Buderus do obsługi różnych konfiguracji instalacji słonecznych, przeznaczonych do przygotowania c.w.u. Regulatory te zapewniają maksymalny uzysk energii promieniowania słonecznego z kolektorów. Przedstaw[...]
EN The paper deals with modem controllers for solar tap water heating systems type Logamatic S.C offered by Buderus. These controllers ensure maximal efficiency of solar collectors. Technical and exploitation properties of three more and less advanced controllers are presented. These controllers are: s[...]
9
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 6-7 260-263
PL Artykuł poświęcony regulacji przepływu pośredniego nośnika ciepła (płynu solarnego) w instalacji kolektora słonecznego. W części pierwszej tej publikacji ( „TCHK”, nr 3/2010, s. 88) zwrócono uwagę na wpływ prawidłowego przepływu tego płynu na sprawność kolektora i osiągany w nim przyrost temperatury[...]
EN This paper deals with the problem of control of heat-transfer fluid flow in solar heating systems. The influence of this flow on efficiency and thermal effect in solar collectors has been described in the first part ("TCHK" nr 3/2010 p.88). Malfunctions of solar systems due to insufficient or excess[...]
10
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 9 375-378
PL Przeanalizowano możliwość wykorzystania energii słonecznej do podgrzania c.w.u. Obiektem badań był WSS im. NMP w Częstochowie. Przedstawiono wyniki badań instalacji kolektorów słonecznych będących wyposażeniem szpitala. Instalacja ta wspomaga przygotowanie c.w.u. Badania dotyczyły wpływu zmienności [...]
EN The possibility of using solar energy for heating of usable hot water (uhw) has been analysed. The object under test was Our Lady Specialist Hospital in Częstochowa. The results of investigations of solar installations in the hospital have been presented. The installation supports the preparation of[...]
11
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2000 nr 2 30-32
12
80%
Oceanologia
2008 No. 50 (2) 125-146
EN A simple spectral model of solar energy input to the sea surface was extended to incorporate space-borne data. The extension involved finding a method of determining aerosol optical thickness (on the basis of AVHRR data) and the influence of cloudiness (on the basis of METEOSAT data) on the solar en[...]
13
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2009 nr 5 67-75
14
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2003 nr 1 19-22
PL Słoneczna energia elektryczna (fotowoltaika) jest w stanie sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na energię w najbliższych dekadach XXI wieku. Przy obecnych kierunkach rozwoju technologii i rynku, słoneczna fotowoltaika (PV) będzie miała znaczący wpływ na poprawę środowiska naturalnego, zape[...]
15
80%
Ekologia i Technika
EN One of the methods leading to C02 reduction in Poland is the substitution of fossil fuels by renewable energy sources. Direct use of energy from renewable energy sources causes a significant reduction in Greenhouse Gases (GHGs) emissions to the atmosphere. Photovoltaic (PV) systems generating elec[...]
16
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The power output of a PV system changes in time during the day and strongly depends on the location and orientation of the photovoltaic module as well as on seasonal conditions. Clouds occurring during a partly cloudy day are the reason why this data is very irregular and difficult to analyze in ter[...]
17
80%
Rynek Energii
2013 Nr 5 91--99
PL W artykule przedstawiono analizę teoretyczną sezonowego zasobnika energii cieplnej pozyskanej ze Słońca (ang. Seasonal Thermal Energy Storage—STES) do pokrywania zapotrzebowania na ciepło zespołu czterech budynków. Zasobnik umieszczony jest w ziemi i podłączony do paneli słonecznych oraz sieci ciepł[...]
EN This paper presents a theoretical analysis of the seasonal storage of heat gained from the sun (called Seasonal Thermal Energy StorageSTES) to cover the heat demand team of four buildings. The tank is placed in the ground and connected to the solar panels and heat network connecting the various buil[...]
18
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 64 109--118
EN The paper presents simulation of steady motion of a solar vehicle supplied with solar energy directly from a panel and indirectly from a battery. The consideration is carried out with regard to geographic location, hourly distribution of insolation on recommended days of selected months, spatial arr[...]
19
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 64 97--107
EN The paper presents an algorithm of optimal choice of velocity of a car supplied from photovoltaic panels with a view to attain its maximum range. In case the power supplied from the panel exceeds the vehicle demand, the surplus is directed to the battery, otherwise the power us drawn from it. The co[...]
20
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 50--54, CD
PL W artykule przedstawiono problematykę samochodów ekologicznych. Przeglądowo scharakteryzowano specyfikę samochodów o napędzie elektrycznym, zastosowanie energii słońca w samochodach, pojazdy hybrydowe oraz samochody zasilane wodorem. Omówiono również prognozy rozwoju samochodów ekologicznych, aspekt[...]
EN The paper presents the problem of ecological cars. Characterized the specificity of electric cars, the use of solar energy in cars, hybrid vehicles and vehicles powered by hydrogen. It also discusses the development of green cars forecasts, economic aspects and actions to promote their sale.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last