Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soils contamination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 7 1168--1170
PL Przedstawiono wyniki badań nad oceną reakcji hybrydy Paulownia elongata × fortunei na zanieczyszczenia metalami ciężkimi i możliwości jej potencjalnego wykorzystania w rekultywacji gleb. Doświadczenie prowadzono przez 3 miesiące w warunkach częściowo kontrolowanych. Jednoroczne sadzonki drzewek paul[...]
EN Soils contaminated with CuSO4·5H2O in dose of 80 mg or 920 mg/kg of soil as well as without pollutions were used for growing Paulownia elongata × fortunei (vase cultivation). The content of absorbable forms of Cu was detd. before planting trees and after 3 month for each contaminated soil. The culti[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z oczyszczaniem gleb skażonych niklem i substancjami ropopochodnymi. Do oczyszczania gleby skażonej wytypowano technologię opartą na procesie fitoremediacji wykorzystującej aktywność roślin z grupy hiperakumulatorów i naftofitów do pobierania zanieczyszczeń p[...]
EN The article discusses issues related to cleaning of soils contaminated with nickel and petroleum-derived. Technology based on phytoremediation process that exploits activity of plants from the group of hyperaccumulators and petroleum-resistant plants was selected to clean soil. The impact of plants [...]
4
63%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
1999 T. 4, z. 2 323-330
PL Celem podjętych badań było określenie zawartości rtęci w powierzchniowej warstwie gleby, w dwóch rejonach miasta Krakowa. Starano się także określić powiązanie między ilością rtęci a innymi cechami gleby oraz innymi pierwiastkami śladowymi, występującymi w wybranych rejonach. Do analizy wybrano obsz[...]
EN A results of detailed analysis of soil properties focused especially on determining mercury content, together with an attempt of finding relations between the mercury and other trace elements content are presented. The purpose of this work was to determine a mercury content in the topsoil layer in t[...]
5
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1181-1184
PL Przedstawiono wyniki badań trwałego wiązania miedzi, ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w glebie za pomocą funkcjonalizowanej silanami krzemionki pod kątem poprawy stanu środowiska. Współczynniki związania kationów określono na podstawie ich zawartości w ekstraktach glebowych uzyskanych sekwencyjną metod[...]
EN SiO₂ was functionalized with (MeO)₃Si(CH₂)₃NH(CH₂)₂NH(CH₂)NH₂ and (MeO)₃Si(CH₂)₃SH and used for removal of Cu, Pb, Zn, Cd and As from soil. The functionalized SiO₂ showed high efficiency in binding the removed elements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last