Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil acidity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 1 197--202
EN The research consisted in the analyses pertaining to the occurrence of elements regarded as toxic (Zn, Cu, Ni, Cr, As, Pb, Cd, Hg), the presence of which in the environment is mainly associated with economic-industrial activities in mountain soils. The research area of about 5 sq. km. included the h[...]
2
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 2115-2118
3
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 153-159
PL Oceny wpływu wapnowania na plonowanie łąki górskiej i właściwości chemiczne gleby dokonano na podstawie doświadczeń z lat 1999-2004. Na polu doświadczalnym występowała gleba brunatna, kwaśna, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego, której pH w KCl wynosiło 4,3. W badaniach uwzględniono obie[...]
EN Results of this study date from 3rd and from 6th year after liming. Brown, acid soil in a mountain grassland had granulometric composition of loamy sand with pH in KCl = 4.3. Objects with natural sward and those undersown, where rotary cultivator broke down 50 % of the turf, we[...]
4
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono krótką charakterystykę pojęć używanych w dziedzinie chemii: „analiza śladowa”; „specjacja”; „analiza specjacyjna” jak również dwa rodzaje specjacji i obszary jej zastosowania. Zostały zaprezentowane formy glinu występujące w roztworze glebowym oraz mechanizmy zakwaszania gleby oraz sku[...]
EN The paper presents a brief description of terms used in chemistry: "trace analysis", "speciation", "speciation analysis" as well as two types of speciation and areas application of speciation. Were presented forms of aluminum present in the soil solution and the mechanisms of soil acidification and [...]
5
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2008 Vol. 15, nr 11 1239-1256
PL Na tle zróżnicowania przyrodniczego geoekosystemy górskie różnią się od niżowych nadwyżkami doprowadzanej energii i materii, przy jednoczesnym przyspieszonym ich odprowadzaniu. Dodatkowo wyniesienie tych geoekosystemów ponad otaczające tereny powoduje ich ekspozycję na osadzanie emisji zarówno lokal[...]
EN The research was performed in the central part of the Świętokrzyskie mountains in the sylvan ecosystem between 2000 and 2006. The results indicate growing acidification of rainwaters enriched with metals which results in the increase of acidifica-tion rate (Ma %) and decrease of pH. In the research [...]
6
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Praca obejmuje badanie nad zawartością glinu wymiennego i parametrów, takich jak: odczyn i pH gleby, węgiel organiczny i liczba jodowa. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego do zasadowego (pH 3,87–7,65). Zawartość glinu wymiennego w glebie wynosiła odpowiednio: 0,09–6,3[...]
EN The work involves the determination of exchangeable aluminum content and parameters such as reaction, soil pH, organic carbon and iodine. Soils on the test sites showed a pH ranging from very acidic to alkaline (pH 3.87–7.65). The content of exchangeable aluminum in the soil was: 0.09–6.3 mg/100 g a[...]
7
63%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 413--420
PL Praca obejmuje badania nad zawartością glinu wymiennego i takich parametrów, jak: odczyn i pH gleby, węgiel organiczny i liczba jodowa. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego do zasadowego (pH 3,87-7,65). Zawartość glinu wymiennego w glebie wynosiła odpowiednio: 0,09-6,3[...]
EN The work involves the determination of exchangeable aluminum content and parameters such as reaction, soil pH, organic carbon and iodine. Soils on the test sites showed a pH ranging from very acidic to alkaline (pH 3.87-7.65). The content of exchangeable aluminum in the soil was: 0.09-6.3 mg/100 g a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last