Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  snow removal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 12 34--37
PL Świeży, sypki, suchy śnieg jest najłatwiejszy do usunięcia, natomiast trudniej uprzątnąć śnieg mokry oraz ubity przez przechodniów i pojazdy. Dlatego wskazane jest trafne przewidywanie oraz sprawne i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki atmosferyczne. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników [...]
2
63%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 1-2 32--35
PL W artykule autor przedstawił aktualnie stosowane kierunki modernizacji pługów odśnieżnych i posypywarek drogowych przeznaczonych do zimowego utrzymywania dróg i ulic. Podczas eksploatacji maszyn drogowych służących do zimowego utrzymywania dróg i ulic bardzo często jesteśmy świadkami uszkodzeń, któr[...]
EN The article presents current directions of modernization of snow plows and road spreaders intended for the winter maintenance of roads and streets. During the operation of road machines used for the winter maintenance of roads and streets we often witness damage that occurs to them. Some failures ar[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 86 55--64
PL Artykuł stanowi syntetyczne omówienie zagadnień związanych z odladzaniem różnych typów statków powietrznych przed lotem. Przypomina podstawowe zagrożenia, wynikające z oblodzenia statku powietrznego i czynniki, które wpływają na jego intensywność. Wskazuje na metody i sposoby odladzania oraz zabezpi[...]
EN This article provides a summary of the issues involved in de-icing several kinds of aircrafts before flight. The basic risks of an iced aircraft and the factors that can influence its intensity are stated. It discusses the methods for de-icing and protecting against ice formation on small aircrafts,[...]
4
51%
Budownictwo i Prawo
PL Polskie przepisy wymagają usuwania śniegu z dachu tylko w wyjątkowych przypadkach: gdy zagraża to nośności jego konstrukcji (dachów płaskich o lekkiej konstrukcji). W artykule poznamy zasady, jakich należy przestrzegać przy wykonywaniu prac związanych z jego usuwaniem.
EN Polish laws require removal of snow from the roof only in specific cases: when snow threatens the load capacity of the roof construction (flat roofs with a light construction). The article shows the rules that should be followed while removing snow from the roof.
5
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 82--83
6
44%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Prezentujemy refleksje płynące z analizy realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i w Niemczech. Autorka przytacza przykłady efektu uzyskanego po usunięciu pokrywy śnieżnej z powierzchni jezdni oraz prezentuje sposoby zapewnienia ochrony elementów wypo[...]
EN We present the reflections arising from the analysis of the tasks associated with winter maintenance of highways and expressways in Poland and Germany. The author cites examples of the effect obtained after the removal of snow from the road surface and presents ways to ensure the protection of items[...]
7
44%
Structure and Environment
2018 Vol. 10, no. 2 122--128
PL W artykule dokonano analizy problemu występowania zaśnieżania dróg oraz opisano sposoby ich ochrony przed tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki analizy teoretycznej przyczyn zaśnieżania dróg oraz wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem modeli dróg. Badano wpływ małych i dużych opadów śn[...]
EN The paper examines the problem of snow-drafts on roads and ways of mitigating them. The results of theoretical analyses of development of snow-drafts and experimental investigations with road models are presented. Authors examined low and high blowing snows with different wind velocities, roads with[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last