Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smart packaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 94-96
PL W artykule przedstawiono zagadnienie tzw. opakowań inteligentnych produktów spożywczych. Opisano definicję, przykłady oraz trendy rozwoju opakowań inteligentnych na polskim oraz światowym rynku opakowaniowym.
EN In the paper problem of so-called smart food packagings were presented. A definition, examples and development trends of smart packagings in the Polish and world packaging market were presented.
2
63%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 8 386--388
PL Od dawna sygnalizujemy i szczegółowo informujemy Czytelników o technicznych możliwościach nadania opakowaniom papierowym pewnych znamion inteligencji (1–6), stwarzającej wiele różnych nowych możliwości ich producentom, handlowcom i konsumentom. Sygnalizowaliśmy zarazem wielkie, wręcz rewolucyjne zmi[...]
3
63%
LogForum
PL Głównym zadaniem pakowania żywności jest ochrona produktu w trakcie przechowywania i transportu przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych. W pracy przedstawiono systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Scharakteryzowano pakowanie próżniowe i w atmosferze modyfi[...]
EN The main task of food packaging is to protect the product during storage and transport against the action of biological, chemical and mechanical factors. The paper presents packaging systems for food of animal origin. Vacuum and modified atmosphere packagings were characterised together with novel t[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
2017 nr 2(107) 78--97
PL Procesy takie jak informatyzacja, globalizacja czy wzrost konsumpcji mają wpływ na rozwój wielu rynków, ale przede wszystkim widoczne są w branży opakowaniowej. Przedsiębiorstwa muszą sprostać wyzwaniom, jakie stawia im gospodarka i zachodzące w niej zmiany. Opakowanie XXI wieku powinno spełniać okr[...]
EN Processes such as computerisation, globalisation, and consumption growth affect the development of many markets. This phenomenon is noticeable above all in the package branch. Firms have to face the challenges of the evolving economy. The 21st century’s package should have some particular functional[...]
5
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 459--473, CD
PL Opakowanie to wyrób do przechowywania i prezentacji wszelkiego typu towarów. Jego zasadniczym przeznaczeniem jest ochrona przed uszkodzeniem i działaniem czynników zewnętrznych. Aktualnie przedsiębiorstwa uczestniczące w systemach logistycznych (w szczególności z sektora spożywczego) wykorzystuję no[...]
EN Packaging is a product for the storage and presentation of all types of goods. Companies participating in logistics systems use a new type of packaging that extends the scope of their functions. Intelligent packaging interacts with the stored goods, which also increases their usability. The purpose [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last