Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smart factory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Decision Making in Manufacturing and Services
EN The main objective of this article is to describe Industry 4.0 and the key manufacturing-technology-related technological and business challenges for manufacturing companies. The groups especially interested in the implementation of Industry 4.0 are the operations, technical, and production director[...]
2
88%
Journal of Machine Engineering
EN Although being not in accordance with the original concept proposed in the “Industrie 4.0”, the smart factory has been gradually applied to the practice. In contrast, we can observe that nearly all discourses, suggestions and discussions have been carried out without considering the convertibility o[...]
3
63%
LogForum
2018 Vol. 14, no. 4 467--477
PL Wstęp: Wzrost popularności i zainteresowania w obu omawianych aspektach oraz próba identyfikacji relacji pomiędzy inteligentnym zakładem produkcyjnym i innymi modelami i koncepcjami był główną motywacją dla autorów dla pracy nad tym zagadnieniem. W prezentowanej pracy przedstawiono rozszerzoną ocenę[...]
EN Background: The authors' motivation was the growing popularity and interest in both aspects as well as the attempt to identify the relationship between the intelligent factory and other models and concepts. This paper was developed to assess the state-of-the-art in the Smart Factory concept, and in [...]
4
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 926--933
PL Omówiono propozycje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem koncepcji Industry 4.0 do praktyki przemysłowej, zaprezentowane podczas Hannover Messe 2016 przez różnych producentów. Te rozwiązania wspierają podstawowe komponenty idei Industry 4.0, takie jak: sieci przemysłowe, systemy cyberfizycz[...]
EN The article discusses presented by various manufacturers at Hannover Messe 2016 new and sophisticated products related to the concept of Industry 4.0 in industrial practice. These products support the basic components of this idea, such as industrial networks, cyberphysical systems or the Internet o[...]
5
51%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 494--500
PL Omówiono innowacje techniczne w dziedzinie robotów, sterowania programowego i komponentów automatyki zaprezentowane podczas Hannover Messe 2017, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy Internetu rzeczy i zdalną diagn[...]
EN The paper illuminates the software-technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2017: the new idea of Industry 4.0, Internet of things, smart factory, communication via field buses, Co-bots, industrial communication.
6
51%
Mechanik
PL Przedstawiono innowacyjne koncepcje programowo-sprzętowe zmierzające do przekształcania tradycyjnych środowisk wytwórczych w nowe, elastyczne i spełniające wymagania inteligentnych fabryk – zgodne z ideą Industry 4.0. Omówiono innowacje techniczne w dziedzinie robotów, sterowania programowego i komp[...]
EN The paper illuminates the latest software and hardware concepts introduced to transform traditional manufacturing environments into new, flexible, smart, digital and Industrial 4.0 compliant factories. The technical innovations in the field of robots, programmable control, automation components whic[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 11--24
PL Postępująca wirtualizacja gospodarki oraz rozwój mediów społecznościowych doprowadziły do zmian w środowisku pracy. W konsekwencji zmianie ulega model rozwoju kompetencji pracowników z centralnie zaplanowanego do zdecentralizowanego, charakteryzującego się samoorganizacją i dostosowanego do indywidu[...]
EN The progressing virtualization as well as the development of social media changed the traditional workplace. Consequently, the model of employee competency development is changing from the traditional top-down “command and control” approach, towards more “decentralized” approach that is self-organiz[...]
8
51%
Mechanik
2018 R. 91, nr 8-9 630--636
PL Omówiono innowacje techniczne i programowe w dziedzinie robotów, sterowania i komponentów automatyki, zaprezentowane podczas targów Hannover Messe 2018, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy internetu rzeczy i zdal[...]
EN The paper illuminates the software and technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2018: the new idea of Industry 4.0, internet of things, smart factory, communication via field buses, cobots, industrial communication.
9
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 313--329
EN The creation of value in a factory is transforming. The spread of sensors, embedded systems, and the development of the Internet of Things (IoT) creates a multitude of possibilities relating to upcoming Real Time Analytics (RTA) application. However, already the topic of big data had rendered the us[...]
10
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1603--1605
PL 4. rewolucja przemysłowa wymaga od specjalistów szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej z dziedziny mechatroniki, automatyzacji, technologii produkcji i informatyki, połączonej z wysokim poziomem umiejętności praktycznych. Proponowana przez FESTO platforma edukacyjna umożliwia kształcenie przyszłych [...]
EN This article presents Festo multiperspective approach to professional qualifications for the 4th industrial revolution. The concept introduces into the latest technological solutions in the field of flexible manufacturing engineering. Since Festo was founded it has made a great effort to the dissemi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last