Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  small signal stability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 76--82
PL W artykule zaprezentowano linearyzowany model wyższego rzędu umożliwiający analizę asymetrycznego sześciofazowego generatora asynchronicznego podłączonego do nieskończonej linii. Badano stabilność systemu przy małych zakłóceniach.
EN In the present work, a higher order linearized model has been developed to assess the small signal excursion characteristics of an asymmetrical six-phase synchronous generator system connected to infinite bus using eigenvalue criterion. The stability of the system under small perturbation of differe[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 35--38
PL Jednym ze zjawisk występujących w europejskim systemie elektroenergetycznym (ENTSO-E CE) są nieplanowane przepływy mocy. Powodują one realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy systemu oraz ograniczają zdolności wymiany handlowej. Jednym z narzędzi służących ograniczeniu tego zjawiska są coraz powsz[...]
EN Loop flows observed on continental European power system (ENTSO-E CE) impose limitations on possible market power exchange but above all cause real threat to safe power system operation. To limit this phenomena, transmission system operators (TSOs) install phase shifting transformers on tie-lines. I[...]
3
84%
Acta Energetica
2017 nr 2 89--97
PL Obserwowane w pracy europejskiego systemu elektroenergetycznego (ENTSO-E CE) przepływy kołowe powodują nie tylko ograniczenie zdolności wymiany handlowej, ale również stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy systemu. W celu ograniczenia takich przesyłów coraz powszechniej stosowane są pr[...]
EN Loop flows in the European power system (ENTSO-E CE) not only limit trade capacity, but also compromise power system operational security. In order to reduce unscheduled power transfers, phase shifters are most commonly used, usually installed on tie-lines. Where these devices are not available or t[...]
4
84%
Acta Energetica
2017 nr 4 14--20
PL Opracowanie modelu dynamicznego, obejmującego wielki system elektroenergetyczny odpowiedni do analiz oscylacji międzyobszarowych, często wymaga wykorzystania typowych modeli elementów systemu, wykorzystywanych w analizach stanów przejściowych. Działanie takie może skutkować uzyskaniem bardzo optymis[...]
EN Development of a dynamic model covering a large power system and suitable for analyses of inter-area oscillations often requires the use of typical system component models used in transient stability analyses. This may consequence in very optimistic results, i.e. much better oscillation damping than[...]
5
67%
Journal of Power of Technologies
2018 Vol. 98, nr 1 106--120
EN This paper presents a modified chaotic gravitational search algorithm (CGSA) as a novel heuristic algorithm for coordinate design of fuzzy logic controller-based thyristor controlled series capacitor (FLC-TCSC) and power system stabilizers (PSSs) in multi-machine power system. The coordinate design [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last