Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  small aircraft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 261--268
EN One of the most important factors in the development of modern civilization has become the increase in the significance of mobile and fast means of transportation of people and cargo. Aircraft as the fastest available means in the entire transportation system is the basis in places where the distanc[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Safety performance indicators are the parameters used for monitoring and assessing safety performance. Such factors are determined based on available safety databases, collected on government level (in Poland Civil Aviation Authority) or by aircraft operators. Aircraft system failure during differen[...]
3
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2007 nr 2 (22) 91--98
PL W artykule zaprezentowano rozwiązanie magistrali komunikacyjnych systemu SPS-1, które zostało zrealizowane jako projekt badawczy i przetestowane na samolocie PZL-110 „Koliber”. Struktura systemu sterowania samolotem bazuje na szybkiej magistrali CAN, którą zastosowano do komunikacji pomiędzy trzema [...]
EN The solution of data transmission buses for purposes of SPS-1 indirect flight control system was presented in this work. SPS-1 was realized as research project and has been tested on the board of PZL-110 “Koliber” aircraft. The structure of control system bases on high-speed CAN bus, which has been [...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy przedstawiono zarówno koncepcję jak i praktyczne rozwiązanie sterownika mechanizmów wykonawczych systemu pośredniego sterowania samolotem lekkim. W przypadku tej klasy samolotów ze wzglądów technicznych (brak instalacji hydraulicznej) stosowane są elektromechaniczne układy wykonawcze. Serwom[...]
EN This paper presents conception and practical realization of actuators controllers. Actuators mounted on aircraft board are responsible for control surfaces deflection. They are critical elements of the fly-by-wire (FBW) control system. Actuator should be precise, fast, powerful and reliable. Importa[...]
5
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Przedstawiono zasady i wymagania konieczne do spełnienia przez małe organizacje lotnicze zgodnie z aktualnymi przepisami EASA.
EN Rules and standards necessary to obtain for small aircraft organizations according to EASA standards
6
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy przedstawione zostały rozwiązania sprzętowo-programowe oraz wyniki testów układu odniesienia i kursu dla systemu pośredniego sterowania samolotem lekkim. Głównymi czujnikami pomiarowymi urządzenia są giroskopy światłowodowe, mierzące prędkości kątowe. Dodatkowe czujniki, klinometr i magnetom[...]
EN The research presents general hardware and software solutions of the main AHRS for smali aircraft flight by wire control system. There are also presented results of tests on the ground and in-flight tests. Main sensors of AHRS are µForce fiber optic gyros used for angular velocity measurement. For h[...]
7
51%
Archives of Thermodynamics
EN Development of new or upgrading of existing airplanes requires many different analyses, e.g., thermal, aerodynamical, structural, and safety. Similar studies were performed during re-design of two small aircrafts, which were equipped with new turboprop engines. In this paper thermo-fluid analyses of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last