Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 130
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  slag
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 278--281
EN : In this paper, the basis of error and uncertainty assessment for thermographic measurement of temperature is presented. An engineering simplified analytical approach of determining the coverage coefficient is described for different number of thermal images taken into analysis and different contr[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The aim of this study was to determine the impact of slag composition on phosphorus removal from ferrous solutions containing carbon, chromium and nickel. Additions of cryolite, Na3AlF6, were applied for better fluxing and higher phosphate capacity of the slag. An X-ray analysi[...]
3
100%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN This paper presents the results of calculating the phenomenon of the absorption of non-metallic precipitates in steel by slag. Calculations are made for the forces acting on the non-metallic particles in steel during the flow-out into the slag, depending on the particle radius and physicochemical pr[...]
4
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
5
100%
Recykling
2014 nr 12 26--28
PL W rozwiniętych krajach problem odpadów komunalnych od wielu lat jest rozwiązywany przy pomocy technologii spalania. W Polsce funkcjonuje aktualnie jedna spalarnia (Warszawa Targówek), która prowadzi termiczne przekształcanie odpadów komunalnych. Pozostałości po spalaniu są deponowane na składowiskac[...]
6
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Purging the liquid steel with inert gases is a commonly used treatment in secondary metallurgy. The main purposes for which this method is used are: homogenization of liquid steel in the entire volume of the ladle, improvement of mixing conditions, acceleration of the absorption process of alloy add[...]
7
88%
Computer Methods in Materials Science
PL Numeryczne symulacje są obecnie powszechnie używane jako narzędzie dla oceny połączeń spawanych i perspektywicznie umożliwią one optymalizację procesów spawania. Przewidywanie pola temperatury jest podstawą do oceny spawów. W artykule opisano obliczenia zmian temperatury w czasie wieloprzepustowego [...]
EN Numerical simulation is nowadays used as a primary design tool to assess welded joints within the scope of the optimization of welding procedures.The prediction of the temperature field is the basis of the computer aided assessment of welds. This paper introduces a calculation approach for the tempe[...]
8
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2001 Vol. 35 91-101
PL Celem badań była charakterystyka minralogiczno-geochemiczna żużli i kamienia miedziowego z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz identyfikacja faz, w których lokują się metale szlachetne.Próbki żużli i kamienia miedziowego były badane przy użyciu mikroskopu do światła odbitego, skaningowego [...]
EN Mineralogical and geochemical research was carried out on shaft slags, converter slags, suspension slags and copper matte from the Legnica-Glogow Copper Region. Silver appears as small metallic inclusions in metallic Cu, metallic Pb is found in both in copper matte as well as metallic and sulphide d[...]
9
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The results of investigations on the influence of superplasticizers based on sulfonated melamine resin (SMF), sulfonated naphthalene formaldehyde (SNF) as well as acrylic polymers (AP) on the rheological properties of cement pastes from different cement have been presented. Rheological studies have [...]
10
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The Electro Slag Remelting (ESR) is one of the remelting processes in the field of metal refinery. In this process, the slag plays various roles, such as heat generation, protection of melt, and chemical refining. The main objective of the experiments described in this article was to identify the mo[...]
11
88%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is to extend the slag capacity concept to sparingly soluble cationic species encountered for example in matte smelting and ferrochromium processing in terms of chromous capacities. Design/methodology/approach: In this context in order to develop the chromous capacity the exper[...]
12
88%
Journal of Casting & Materials Engineering
2017 Vol. 1, no. 4 103--109
EN The melting of steel or cast iron is one step of the foundry process. The foundry industry uses different types of furnaces, and metallurgical slags are products of the pyrometallurgical processes defecting in these furnaces. Furnace slag is a non-metallic by-product that consists primarily of silic[...]
13
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The Zellidja Lead Smelter Company (Eastern Morocco) was created by Jean Walter in 1939 for the purpose of transforming lead concentrates into pure metal. Its activity was always at the origin of the production of huge quantities of solid mining waste with granular aspect. Today, despite the definiti[...]
14
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Fly ash and slag were examined for the removal processes of Pb(II) ions from water in batch experiments under different conditions of adsorbent dosage, initial concentration, pH and contact time. The materials are industrial waste generated from the high temperature treatment of sewage sludge by the[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 11 914-918
PL W pracy przedstawiono wstępne badania emisyjności żużla stalowniczego w dwóch zakresach widmowych podczerwieni MWIR i LWIR. Wyniki wykazały znaczące różnice emisyjności spektralnej, co można wykorzystać do określenia parametrów żużla stalowniczego. Ideą prowadzonych badań jest poszukiwanie nowych za[...]
EN In this work, the preliminary results of emissivity for steel slag measured in two spectral ranges, MWIR and LWIR are presented. The investigations confirmed significant difference of spectral emissivity. The results can be used for estimation of technological parameters in the steel slag. The idea [...]
16
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The analysis of possibilities of utilising waste materials as equivalents of substances stimulating in copper alloys refining processes was presented. The results of thermogravimetric investigations determining the refining ability of the slag with the selected waste materials from the aluminium pro[...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 768--771
PL Przedstawiona praca koncentruje się na ocenie zmian składu chemicznego wtrąceń w zależności od składu chemicznego żużla. Celem było określenie stopnia wymienionego wpływu. W tym celu pobrane zostały próbki metalu i żużla na różnych etapach przetwarzania stali. W pobranych próbkach stali przeprowadzo[...]
EN The presented paper is focused on assessment of changes of chemical composition in dependence of chemical composition of slag. Objective of the work was to determine the extent of such influence. For this purpose samples of metal and slag were taken at various stages of steel processing. Samples tak[...]
18
75%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 470-472
PL W pracy określono przyczyny wysokotemperaturowej degradacji stalowych i ceramicznych elementów paleniska kotła parowego opalanego węglem kamiennym. Stwierdzono uszkodzenia polegające na korozyjnym zniszczeniu stalowej osłony rusztu oraz elementów ceramicznych jak uszczelnienie rusztu i kurtyn cerami[...]
EN The research presents the reasons for high-temperature degradation of steel and ceramic elements of the coal fired steam boiler furnace. Corrosive damage of the steel cover of the grate and damages of ceramic elements such as the sealing of grate and ceramic screen were stated in the research. Analy[...]
19
75%
Archives of Environmental Protection
PL Występujące w węglu pierwiastki śladowe uchodzą ze spalinami ze źródeł energetycznych do powietrza lub przemieszczają się do innych elementów środowiska poprzez produkty uboczne zatrzymane w urządzeniach odpylających i instalacjach odsiarczania spalin. Dotychczasowa wiedza o dystrybucji pierwiastków[...]
EN Trace elements contained in coal escape with flue gas from energy sources into the air or move towards other components of the environment with by-products captured in electrofilters (EF) and flue gas desulphurisation (FGD) plants. The existing knowledge about the distribution of frequently dangerou[...]
20
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 2 24-29
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last