Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 192
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skuteczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedmiotem opracowania jest zbadanie skuteczności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu rentgena. Pomieszczenie rentgena znajduje się na pierwszym piętrze szpitala w mieście powiatowym. Jest ono świeżo wyremontowane z nowoczesną, niedawno zakupioną aparaturą rentgenowską i z zainstalowaną nową in[...]
EN This study seeks to examine the effectiveness of mechanical ventilation systems in an X-ray room. The X-ray room is situated on the first floor of a hospital in a county town. The facilities have recently undergone thorough renovation and the room was equipped with a modern X-ray apparatus. Also, a[...]
2
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 3 32-34
3
100%
Problemy Jakości
PL Przegląd dokumentów normatywnych z analizowanego obszaru (zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy) potwierdził konieczność dokonywania przez przedsiębiorstwo oceny skuteczności i efektywności stosowanych systemów zarządzania.
4
100%
Materiały Budowlane
1998 nr 11 106-107
5
100%
Problemy Jakości
EN The essence of effectiveness that applies in quality management system is described in the article. The attention was paid to difference between effectiveness" and efficiency". The role of quality policy, quality objective and above that their measurability in effectiveness assessment of quality man[...]
6
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 8 10--14
7
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 2-3
8
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 71-72
EN The hydrophobic impregnation agents are used as alternative to paint coatings on the concrete surfaces. Many different type of agents are proposed: water based, solvent based, creams, gels, polishes. In this work the influence of the agent penetration depth on the protection properties were tested. [...]
9
88%
Problemy Jakości
10
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 7-8 34--37
11
88%
Problemy Rozwoju Budownictwa
12
88%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 33 33--43
PL Praca dotyczy kształtowania skuteczności w systemie eksploatacji wojskowych statków powietrznych w warunkach wykonywania zadań lotniczych. Pod pojęciem skuteczności przyjęto prawdopodobieństwo wykonania zadania lotniczego przez element systemu w postaci statku powietrznego wraz z pilotem. W kolejnyc[...]
13
88%
Przegląd Spawalnictwa
PL Omówiono jedną z właściwości kształtowania osłony łuku spawalniczego, który umownie określono mianem efektywności metalurgiczne] osłony. W odróżnieniu od znanego aspektu metalurgicznego gazu osłonowego, efektywność metalurgiczna osłony jest rozumiana jako cecha przenikalności składników powietrza pr[...]
EN In work it was described one from propriety of formation of arc gas shielding, which name of efficiency of metallurgy was gualified conventionally. In distinction from well-known aspect of metallurgy shielding gas, understood of metallurgy efficiency is as feature of permeability of components of ai[...]
14
88%
Logistyka
PL O sukcesie organizacji decydują zatrudnieni w niej ludzie, a ich kompetencje oraz zaangażowanie stanowią unikatową jakość kapitału każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi skoncentrowane na rozwoju kompetencji każdego pracownika staje się w coraz większym stopniu kluczowym czynnikiem [...]
EN Managing human resources concentrated on development of each worker's competence has become a more and more crucial factor of the development of an organization. Form-ing managerial competence and labour competence is a part of a process of managing hu-man resources in each organization. Taking it[...]
15
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 12 18-19
16
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 7-8 27-31
EN Characteristics of sewage treatment plant in Dygowo - technological diagram. Results of biological sewage treatment using zeolite. Influence of zeolite dose on organic substances' concentration. Changes in general concentration value of organic carbon in raw sewage and in sewage treated in SBR-1 zeo[...]
17
75%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 278-278
EN Environmental sensitivity and awareness as well as knowledge in this area belong to the serious theoreticalcognitive and implementation challenges of the contemporary times. It results primarily from an increased number of environmental information sources and dissemination of the environmental educ[...]
18
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 12 26-29
19
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych skuteczności działania wybranych środków przeznaczonych do zwalczania glonów na tynkach. Zaproponowano kryterium oceny skuteczności działania środków, które zweryfikowano na podstawie badań w warunkach naturalnych. Te same środki zastosowano na porośniętych[...]
EN In paper, the results of laboratory tests of several impregnants for control of algae on plasters are presented. The efficiency of their activity was tested. The assessment criterion of impregnants was suggested and verified in natural conditions. The same impregnants were used on the walls of the b[...]
20
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 96-97
PL Celem badań było opracowanie prostej w wykonaniu i taniej metody badania homogeniczności mieszanki w warunkach produkcyjnych. Przeprowadzone w skali laboratoryjnej badania nad określeniem stopnia wymieszania mieszanek sypkich przy pomocy naturalnego wskaźnika, jakim są nasiona grochu pozwalają na op[...]
EN Aim of the study was to elaborate an inexpensive and easy method for homogeneity estimation in process conditions. The studies of mixtures' homogeneity with the use of such natural indicator as peas and conducted in a laboratory scale enabled one to elaborate appropriately the measurement method in [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last