Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skurcz termiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 6 25--28
EN The article presents the influence of technological parameters on the properties of polypropylene tapes randomly selected and tested linear mass of the structure, mechanical properties and thermal shrinkage. It has been shown that as the linear density increase their mechanical properties, and therm[...]
2
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 370--375
PL W pracy przedstawiono wyniki badania żeliwa chromowego (C=1,84%, Cr=17,91%) na dylatometrze odlewniczym. Określony tą metodą współczynnik skurczu termicznego odlewów wskazuje na niebezpieczne zmiany jego wielkości, wywołujące pęknięcia odlewów. Z wykresów zmian współczynnika skurczu można również wy[...]
EN In this elaboration we present the results of chromium cast iron’s investigations (Cr=17,91%) by using foundry dilatometer. The shrinkage thermal coefficient of alloys defined by this method indicates dangerous changes of its size, which are the cause of alloys’ cracking. The diagram of shrinkage co[...]
3
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wpływ procesu smażenia zanurzeniowego na wybrane właściwości fizyczne pietruszki. Określano następujące właściwości fizyczne: wilgotność, odporność na ściskanie, gęstość właściwą, skurcz termiczny, pole powierzchni przekroju poprzecznego krajanki warzywnej przed i po procesie o[...]
EN The study presents the influence of deep frying on chosen physical properties of parsley. The following physical properties were determined: moisture, resistance to compression, specific density, thermal contraction, area of cross-section of cut vegetable before heat treatment and after it. Fat cont[...]
4
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 104-105
PL W pracy porównano ubytki masy oraz wielkość skurczu termicznego steków z wołowiny polskiej, szkockiej, argentyńskiej, brazylijskiej i pochodzącej z USA. Najmniejszy ubytek masy i skurcz po 20 minutach chłodzenia odnotowano w stekach z wołowiny amerykańskiej, szkockiej i brazylijskiej. Steki te jedn[...]
EN Weight losses and thermal shrinkage of steaks prepared from Polish, Scottish, Argentinian, Brazilian and USA beef were investigated in this study. The least weight losses and shrinkage values after 20 mi-nutes of chilling were noted in steaks originated from the USA, Scotland and Brazil. However the[...]
5
51%
Przegląd Budowlany
PL W konstrukcjach betonowych znany jest efekt tzw. samoocieplenia betonu. Wskutek wydzielanego w procesie hydratacji cementu ciepła następuje wzrost temperatury betonu. Chłodzenie warstw powierzchniowych konstrukcji oraz stosunkowo niska wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego powodują zróżnicow[...]
EN Self-heating of concrete is a known effect in concrete structures. The temperature of the concrete rises due to the heat produced in the cement hydration process. Cooling of the surface layers of the structure, and the relatively low value of the heat conduction coefficient, lead to temperature diff[...]
6
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 88--89
PL W artykule opisano zagadnienia związane z wczesnymi wpływami termiczno-skurczowymi w betonowych konstrukcjach masywnych. Przedstawiono aspekty technologiczno-materiałowe i konstrukcyjne projektowania tego typu obiektów. Zacytowano również dostępne wytyczne i normy, które mogą być wykorzystane w proj[...]
EN The article deals with issues related to the early age thermal-shrinkage effects in massive concrete structures. Technological, material and structural design aspects of this type of structures are discussed. References to the available guidelines and code recommendations that can be used in designi[...]
7
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule dokonano oceny wpływu rodzaju skrętu przędzy na jej skurcz termiczny. Przebadano nawoje jedwabiu polipropylenowego o grubości 500 den w czterech postaciach: bez skrętu i o skręcie Z-40, Z-80 i Z-120. Udowodniono, że im skręt przędzy większy tym mniejszy jest jej liniowy skurcz termiczny, [...]
EN The article was assessed the impact of the type of yarn turning its on the thermal shrinkage. Polypropylene silk coils tested a thickness of 500 den in four forms: without turning and turning Z-40, Z-80 and Z-120. It has been proved that the higher twist yarn, the smaller is the linear thermal contr[...]
8
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wpływ zjawiska termicznego skurczu liniowego na wytrzymałość na rozciąganie tasiemki, która jest półproduktem do produkcji worków do przewozu materiałów sypkich na statkach kontenerowych. Zbadano tasiemki polipropylenowe o losowo wybranych grubościach (masach liniowych tex).[...]
EN This article presents the impact of the phenomenon of thermal linear shrinkage on tensile strength of ribbon, which is an intermediate for manufacturing of sacks for container ships. Polypropylene ribbons were examined of randomly selected thickness values (tex linear weights). It has been proven, t[...]
9
45%
Elastomery
PL Na podstawie literatury, a także wieloletnich badań własnych dokonano przeglądu aktualnej sytuacji w dziedzinie tekstylnych kordów oponowych. Wykazano, że w wyniku ostrej rywalizacji producentów włókien kordowych oraz stałego postępu w dziedzinie oponiarskiej, szczególnie w przypadku opon do samocho[...]
EN According to literature informations as well as the results of researches carried out during the last decades at the 'Stomil' Rubber Research Institute, actual situation in a field of textile cords are presented. It has been shown, that in consequence of the competition between the tire cord produce[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last