Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 1-2 26--31
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz wartości strat czasu na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w sytuacji istniejącej kolejki początkowej. Przedstawiono dwa modele strat czasu. Pierwszy jest stosowany standardowo (zgodnie z wytycznymi publikacji Metody obliczania przepustowości skrzyżowa[...]
EN The article presents the results of the analysis of the losses at the inlet of the junction with traffic lights in the initial queue situation. We have a total of two models which time-loss. The first one – standard – is used (in accordance with the guidelines in [4]) when assessing traffic conditio[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 718--722
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania nietypowych sytuacji na skrzyżowaniach w modelu ruchu wykorzystującym automat komórkowy. Sposoby obliczania przepustowości i warunków ruchu dla skrzyżowań określają instrukcje wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mogą zostać one [...]
EN This paper shows a method of modelling unusual situations on intersections in a cellular automata model. The method of calculating capacity and lost time for certain intersection types was shown in Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad instructions. However, these instructions should not be [...]
3
75%
Transport Problems
EN In the course of research the fuzzy algorithm for traffic control at signalized intersection has been developed. Based on the results of simulating of intersection functioning during an hour and a day it has been established that using of developed fuzzy algorithm enables to reduce average and maxim[...]
RU Разработан нечеткий алгоритм управления движением на регулируемом перекрестке. По результатам моделирования работы перекрестка на протяжении часа и на протяжении дня установлено, что использование этого алгоритма позволит уменьшить средние и максимальные длины очередей транспортных средств перед пер[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 359--364
PL W artykule przedstawione są wyniki badań empirycznych prędkości pojazdów zarejestrowanych na drogach zamiejskich, przy dojeździe do wlotów skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Prędkości pojazdów rejestrowane były w czasie wyświetlania sygnału zielonego, w trzech strefach wlotowych skrzyżowań. Przedst[...]
EN The article presents the results of empirical research of the speed of vehicles registered on rural intersections with traffic signals. The speeds of vehicles were recorded in the green signal in three zones of the approach of intersections. The analyzes show the range of variation of free flow spee[...]
5
75%
Transport Problems
PL Straty czasu na skrzyżowaniach stanowią istotny problem transportowy. W artykule przedstawiono propozycję modelu strat czasu. Uwzględnia on wariancję czasów obsługi, co zrealizowano przez zastosowanie - jako elementu modelu strat czasu - średniego czasu oczekiwania w kolejce dla systemu kolejkowego [...]
EN Time delay on intersections is a very important transport problem. The article includes a proposition of time delay model. Variance of service times is considered by used average waiting time in queue for queuing system M+A IG+A 11 with compressed queuing processes usage as a part of proposed time d[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 287-295
PL W artykule poruszono kwestie badania i optymalizacji ruchu drogowego w warunkach jego kongestii na wybranych odcinkach i obszarach w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (min. w miastach Bytom, Siemianowice Śl., Katowice, Radzionków, Tarnowskie Góry). W ramach pracy określono wpływ ruchu kołowego na pły[...]
EN The article presents the selected aspects researches and optimization of the traffic movements in jam conditions on GOP area including cities: Bytom, Siemianowice Śl., Tarnowskie Góry, Katowice etc.. The first area of the research had to answer - what troubles of tram traffic are related with road t[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 209-213
PL Obsługa pojazdów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną jest zjawiskiem bardzo złożonym. W artykule przedstawiono poszczególne etapy realizacji przejazdu pojazdów przez tego typu skrzyżowanie. Omówiono także czynniki, które mogą wydłużać obsługę w zależności od relacji kierunkowej potoku ruchu.
EN Service of vehicles on signalized intersection is a very complex structure and all components are dependable from each other in various way. The article deals with separate stages of service of vehicle on this intersection type. Components, that lengthen a service depend on direction of traffic flow[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 209-218
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz wartości strat czasu na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w sytuacji istnienia kolejki początkowej. Przedstawiono dwa modele strat czasu. Pierwszy stosowany standardowo (zgodnie z wytycznymi) podczas dokonywania oceny warunków ruchu na skrzyżowaniu. D[...]
EN The article includes a result of time delay analysis on inlet of signalised intersection. A comparison of two time delay model was described too. First is a standard delay model from guidelines. Second model represent a situation with queue on inlet.
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 532--536
PL Artykuł porusza tematykę lokalizacji przystanków tramwajowych w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną umożliwiającą priorytetowy przejazd tramwajom. W pracy przedstawiono przykłady lokalizacji przystanków tramwajowych na wlotach i wylotach skrzyżowań. Na podstawie dotychczasowej wiedzy i własny[...]
EN This article brings up subject of tram stops in vicinity of intersections with traffic lights and priority for tram traffic. Several examples for tram stops located both on near and far sides of intersection and, based on previous knowledge and own survey, pros and cons of both location methods are [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2000 z. 41 127-138
PL Przedstawiono najczęściej stosowane wskaźniki umożliwiające ocenę jakości sterowania skrzyżowaniem ulic będącym jednym z krytycznych elementów sieci transportowej miasta, decydującym w dużym stopniu o jej przepustowości. Omówiono także nowy system komputerowego wyboru optymalnych harmonogramów stero[...]
EN The paper several aspects of simulation of the "OPTYMAL" package, developed in Institute of Transport. The quality factors of traffic control procedures have been discused in the paper as well.
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1267--1272, CD
PL W artykule przedstawiono metodę obliczania natężeń nasycenia dla relacji na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną w modelu ruchu wykorzystującym automat komórkowy. Sposoby obliczania przepustowości i warunków ruchu dla skrzyżowań z sygnalizacja świetlną określa instrukcja wydana przez Generalną Dyrek[...]
EN This paper shows a method of calculation of the saturation flows for vehicle streams in the signalised intersection in a cellular automata model. The method of calculating capacity and lost time for some types of signalised intersections was shown in Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ins[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 357-363
PL W artykule dokonano przeglądu istniejących modeli opóźnień. Szerzej zostały przedstawione modele: deterministyczny, Webstera i HCM2000 należące do trzech odrębnych grup modeli opóźnień na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.
EN The article includes a review of delay models. Deterministic, Webster's and HCM2000 models, belongs to three separated groups of delay models on intersections with traffic lights, were wider described. We can share existing delay models on three basic groups: deterministic models; "steady-state" mod[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 365-370
PL W artykule omówiono opóźnienia powstające podczas oczekiwania na możliwość przejazdu przez skrzyżowanie pojazdów skręcających w lewo. Zaprezentowano także wyniki obserwacji i pomiarów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.
EN The article deals with a delay appears during passing the junctions by left-turn vehicles. The results of observation and measurements on several intersections with traffic lights were presented. The intersection with traffic lights is a very complex structure and all components are dependable from [...]
14
63%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 11 48--54
PL W ostatnich latach na wybranych skrzyżowaniach w Krakowie wdrożono w szerszym zakresie organizację ruchu, w której nad jednym z pasów ruchu stosuje się dwa sygnalizatory należące do różnych grup sygnałowych. Wówczas pojazdy dwóch relacji korzystające z pasa ruchu mogą mieć w innym czasie przyznawany[...]
EN In recent years a new type of traffic lane operation has been introduced on selected signalized intersections located in Cracow. The main idea of non-standard signalized entries is to use two independent signal groups for traffic movements using at one lane. This scenario has not been analyzed yet i[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 230--235, CD
PL Galerie handlowe są jednymi z największych generatorów ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) podłączenia Galerii Handlowej Focus Mall w Bydgoszczy do sieci drogowej miasta oraz poddano analizie[...]
EN Shopping centers are one of the largest vehicles and pedestrians traffic generators. The first part of the article presents the analysis of traffic safety on the entrances, exit and parking located on the Focus Mall area. The following article presents an analysis of traffic safety at an intersectio[...]
16
63%
Archives of Transport
PL Zmiany zjawisk zachodzących z dnia na dzień oraz w obrębie każdego dnia są w naturalny sposób widoczne przy dynamicznej alokacji ruchu. Istnieją jednak również mniejsze fluktuacje związane ze zmianami cykli sygnalizacji świetlnej. Te mikro odchylenia wpływają na fluktuacje potoku ruchu w obrębie cyk[...]
EN Day-to-Day and Within-Day dynamics are classically observed in dynamic traffic assignment, but smaller ones due to traffic lights phases also occur. These micro variations induce flow fluctuations defined at a cycle time scale. Their precise knowledge is irrelevant in a dynamic traffic assignment co[...]
17
63%
Archives of Transport
PL Jednym z czynników wpływających na przepustowość (pojemność) fragmentu sieci drogowej z sygnalizacją świetlną jest rozkład przepływów na poszczególnych pasach ruchu. Często zakłada się, że rozkład ten jest niezależny od natężenia ruchu. Autorzy artykułu analizują zależności pomiędzy dynamiką kolejek[...]
EN Lane flow distribution is one of the factors affecting the capacity of a road section operated by a traffic signal. It is common in practice to assume this distribution independent on the traffic conditions. This paper analyses the interdependency between the dynamics of queues at isolated signalise[...]
18
51%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 8 25--32
PL Artykuł omawia problem stosowania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką (sygnału S-2). Aktualizacja przepisów wykonawczych dotyczących sygnalizacji świetlnej z 2008 roku dopuściła ponownie możliwość stosowania kolizyjnych w czasie sygnałów skrętu warunkowego. W skutek zmian[...]
EN The paper discusses the problem of using special signal that permits to turn on a red (green arrow signal: S-2). Revision of the law regulations concerning signal control design restored the possibility of indication green arrow signal for conflict streams since 2009. As a result of changes to the r[...]
19
51%
Logistyka
2014 nr 5 1227-1232
PL Tematyka obsługi ruchu rowerowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną jest powodem niekończących się sporów pomiędzy środowiskami rowerowymi a zarządcami dróg. Rowerzyści dążą do budowy maksymalnie przyjaznej im infrastruktury rowerowej, często nie mając świadomości, że jest ona nieuregulowana[...]
EN The subject of the use of bicycle traffic at intersections with traffic lights is the cause of endless disputes between environments bike and road managers. Cyclists aim to build up the friendly cycling infrastructure, often not being aware that it is not regulated by law, and the road operators are[...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1636--1640, CD
PL W artykule omówiony został problem nieprawidłowego szacowania w kraju warunków ruchu na miejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w przypadku stanów zatłoczenia. Wykazano, że spowodowane jest to pomijaniem w analizach stopnia obciążenia ruchem wlotów, uwzględniającego długości tzw. kolejki po[...]
EN The article discusses the problem of incorrect estimation of traffic conditions in urban intersections with traffic lights in case of congestion. This is caused by skipping the volume-to-capacity ratio of inlets with the queue lengths at the start of analyzed period, socalled the ‘initial queue’. Th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last