Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrzyżowanie dróg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 1-2 56-60
PL Czasami lokalne warunki, aspekty społeczne czy szczegółowe wymagania związane z ochroną środowiska powodują potrzebę pogłębienia analiz i skupienia się na kompleksowym i często niestandardowym rozwiązaniu skrzyżowania dwóch dróg. Taki przypadek miał miejsce przy projektowaniu węzła drogowego w miejs[...]
EN It sometimes happens that due to local conditions, social aspects or detailed requirements on environment protection, the need arises to carry out deepened analyses and consider extraordinary solutions for crossroads. One such case occurred while designing road node in Radziejowice at the section of[...]
2
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy obszerną i wyczerpującą analizę funkcjonowania skrzyżowań z ruchem okrężnym, obejmującą zarówno aspekty historyczne, jak i wytyczne projektowania rond oraz zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The authors present a comprehensive and exhaustive analysis of the operation of the intersections in a circular motion, covering both the historical aspects and design guidelines for roundabouts and road safety issues.
3
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1503--1506, CD
PL W sieciach transportowych ATN (Autonomous Transit Network) na przepustowość mają wpływ jej główne elementy jak struktura sieci, maksymalna prędkość, liczba pojazdów itd. Inne parametry jak struktura przystanków, dynamiczny wybór drogi czy zachowania pojazdów na skrzyżowaniach grają niewielką rolę. J[...]
EN In Autonomous Transit Networks some basic elements influence the throughput: network structure, maximum velocity, number of vehicles etc. Other parameters like station structure, dynamic routing or vehicle behavior on intersections play minor role. Yet in highly congested nets, when vehicles interfe[...]
4
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 32--33
PL Poprawne oszacowanie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych jest zadaniem trudnym. Wyniki dotychczasowych prac badawczych dotyczących tego problemu z różną dokładnością odwzorowują rzeczywistą sytuację, m.in. z uwagi na brak szczegółowego uwzględnienia ukształtowania skrzyżowania i charakte[...]
EN Correct prediction of noise level in the vicinity of intersections is a difficult task. The results of past research work on this issue reflect the real noise levels with various precision mainly due to not including the shape of the intersection in detail, as well as the characteristics of vehicle [...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 244--248, CD
PL W artykule przedstawiono propozycję definicji indeksu jakości klimatu akustycznego. Indeks stanowi miarę umożliwiającą ocenę negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na klimat akustyczny w najbliższym otoczeniu infrastruktury drogowej. Miara ta będzie przydatna w systemach, których zadaniem jest oc[...]
EN The article presents a proposal for the definition of the acoustic climate quality index. The index is a measure to assess the negative impact of road traffic on the acoustic climate in the immediate vicinity of the road infrastructure. This measure will be useful in systems whose task is to assess [...]
6
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Autorzy niniejszego artykułu brali udział w pracach studialnych nad dwiema dużymi inwestycjami w zakresie miejskiego transportu szynowego w Toruniu. Na podstawie zdobytych doświadczeń, w artykule omówiono wpływ budowy pasów autobusowo - tramwajowych na efektywność obsługi transportowej centrum dwust[...]
EN The authors of the following paper participated in the study works concerning two large investments in rail transport in Toruń. In this paper, impact of bus and tram lanes on efficiency of transport service in the centre of the city of nearly 200 thousand inhabitants is described. The mechanism of c[...]
7
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Jednym z najczęściej pojawiających się obecnie na skrzyżowaniach drogowych problemów związanych ze stale wzrastającym natężeniem ruchu jest niewystarczająca przepustowość wlotów podporządkowanych oraz brak zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazd[...]
EN One of the most frequent road crossings problems associated with ever increasing volume of traffic, insufficient bandwidth and lack of sub-inlets provideusers with the appropriate level of road safety during the passage through the intersection. Often the most preferred solution is to rebuild the in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last