Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrobia kukurydziana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 6 333-340
PL Przed około 20 laty odkryto jako alternatywę dotychczas stosowanych powlekarek prasę zaklejającą ze wstępnym dozowaniem mieszanki pigmentowej, w skrócie – prasę powlekającą. Możliwość jednoczesnego powlekania obu stron podłoża papierowego stanowiła jej olbrzymią zaletę. W latach dziewięćdziesiątych [...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2226-2228
PL Przedstawiono właściwości skrobi kukurydzianej utlenionej za pomocą nadtlenku wodoru w obecności jonów miedzi(II) jako katalizatora. Omówiono wpływ ilości utleniacza oraz katalizatora na stopień utlenienia. Uzyskano produkty o stopniu utlenienia od 5 do 57%.
EN Corn starch was oxidized with H2O2 (1.5–7.5 mol/mol of anhydroglucose units) in presence of CuSO4 as a catalyst (up to 0.5%). The oxidn. degree increased from 5 up to above 57% with the increasing amts. of H2O2 and CuSO4. The soly. o[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1128--1134
PL Skrobię o dużej zawartości amylozy HAMS (high-amylose maize starch) modyfikowano, stosując mielenie strumieniowe, a następnie badano jej strukturę molekularną i właściwości fizyczno-chemiczne metodami skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfraktometrii rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni z[...]
EN Grains of high-amylose maize starch (HAMS) were disintegrated (micronized) by jet milling with compressed air to alter their structure and properties. The disintegration resulted in decreasing the particle size in av. from 14.62 μm down to 6.14 μm, in changing the particle shape to an irregular one [...]
4
100%
Przetwórstwo Tworzyw
EN At the present time rubber industry and markets of polymer they are obliged be searching of the new renewable resources for their products. Hence, research is focused on application and function of renewable natural sources, for example lignin, starch, cellulose in the last years. The present work w[...]
5
84%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 2 35-51
PL W artykule przedstawiono wyniki oznaczania laminarnej szybkości spalania deflagracyjnego mieszanin pyłowo-powietrznych metodą pozwalającą na rutynowe wykonywanie tego typu oznaczeń. Po raz pierwszy metoda ta została zastosowana przez Dahoe'a (2000). Polega ona na wykorzystaniu pomiarów zmian ciśnien[...]
EN The article describes the method of determining the laminar burning velocity of dust-air mixtures by use of experimental data from standardized tests. For the first time the method was applied by Dahoe (2000). Data on pressure development in a closed, spherical vessel were used as an input to the in[...]
6
84%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 3 145-147
PL Warstwa pofalowana tektury falistej jest sklejana z warstwami wierzchnimi za pomocą kleju skrobiowego, którego głównym składnikiem jest najczęściej skrobia kukurydziana. W przygotowaniu kleju ważnym zagadnieniem jest: - zachowanie odpowiednich proporcji składników: wody, skrobi i dodatków chemicznyc[...]
EN The fluted medium is glued onto the facings with starch glue, which main component is usually cornstarch. In the preparation of the glue it is important that: - the quantities of water, starch and chemicals are exact according to the recipe, - the dry solids content of the finished glue varies betwe[...]
7
84%
Polimery
PL Wyznaczono charakterystyki kiełkowania (za pomocą wiskografu Brabendera) oraz krzywe płynięcia (reometrem Haakego) 3-proc. mas. wodnych kleików ze skrobi roślin bulwiastych lub zbożowych: kukurydzianej (CS), owsianej (OS), tapiokowej (TS) lub ziemniaczanej (PS) z gumą guarową (GG), zmieszanych w sto[...]
EN Gelation characteristics (Brabender viscograph) and flow curves (Haake rheometer) were taken for corn, oat, potato and tapioca starch - guar gum 3 wt. % aqueous, binary blends at following ratios: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4,5:5, 4:6, 3:7, 2:8,1:9, and 0:10. It was concluded, that increasing amount of [...]
8
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 3 (123) 112--120
PL W pracy przygotowano skrobię kukurydzianą modyfikowaną chitozanem, a następnie zastosowano ją jako środek klejący włókien szklanych. Określono lepkość, napięcie powierzchniowe i potencjał zeta środka klejącego. Zmierzono wytrzymałość na rozciąganie i sztywność zmodyfikowanego włókna szklanego. Stwie[...]
EN Chitosan-modified corn starch was prepared and then applied as a glass fiber sizing agent. The effect of the chitosan on starch-based emulsion, film and sized glass fiber was studied. When 5 % of the chitosan was added, the overall performance of the modified film-forming agent was optimal. The visc[...]
9
84%
Polimery
2015 T. 60, nr 5 343--350
PL Zbadano wpływ substancji pomocniczych stosowanych w produkcji klejów skrobiowych na przebieg kleikowania oraz właściwości reologiczne natywnej skrobi kukurydzianej. Zawiesiny natywnej skrobi kukurydzianej, odmiany koński ząb, poddawano kleikowaniu w wiskografie RVA, a następnie umieszczano w cylindr[...]
EN The effects of the additives used in starch adhesives production on the pasting process and rheological properties of native corn starch were investigated. Suspensions of the starch of Indentata variety (6 %) prepared in distilled water or aqueous solutions of urea (2.5 %), sodium nitrate(V) (2.5 %)[...]
10
67%
Polimery
2011 T. 56, nr 6 478-483
PL Badano powstawanie dwuskładnikowych żeli w wyniku mieszania skrobi kukurydzianej, owsianej, tapiokowej bądź ziemniaczanej z κ-karagenem, gumą guarową lub ksantanową oraz określano wybrane właściwości tych żeli. 0,2-proc. dodatek gumy ksantanowej wyraźnie skracał czas relaksacji spinowo-sieciowej, T<[...]
EN The formation of gels in the blending of cassava, corn, oat and potato starches with κ-carrageenan, guar and xanthan gums and some of their selected properties have been studied. 0.2 % admixture of xanthan gum, significantly decreased the spin-lattice T1 relaxation time, whereas similar a[...]
11
67%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań była ocena aktywności amylolitycznej 10 szczepów Bacillus sp. (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides i B. subtilis) wyizolowanych z gleby i wody z jeziora Turawa. Na podstawie stopnia zmniejszenia się zabarwienia z jodem oznaczono ilość rozłożonej skrobi, w zależności od źródła węgla i jego[...]
EN Studies on the amylolytic activity were carried out with used ten (10) Bacillus strains (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides and B. subtilis), isolated from soil samples and water of Turawa Lake. The amylolytic activity was estimated on the basis of reduction in the intensity of the blue colour resul[...]
12
67%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań była ocena zawartości form ogólnych oraz przyswajalnych siarki w glebie po aplikacji materiałów przekompostowanych z dodatkiem folii otrzymanych z polietylenu i skrobi kukurydzianej. Schemat doświadczenia obejmował 7 obiektów prowadzonych w 3 powtórzeniach na dwóch glebach: 0 – gleba nie[...]
EN The aim of the research was to assess the content of total and assimilable forms of sulphur in soil after application of composted materials with the addition of polyethylene and corn starch foils. The experimental design consisted of 7 treatments carried out in 3 replications on two soils: 0 – non-[...]
13
67%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 3 321-325
PL Określono wpływ dodatku materiałów polimerowych do kompostowanej biomasy na zawartość azotu we frakcjach związków humusowych uzyskanych kompostów. Biomasę do kompostowania przygotowano z odpadowej słomy rzepakowej, słomy pszennej oraz odpadu powstającego podczas oczyszczania nasion grochu. W kompost[...]
EN Waste biomass consisting of rape and wheat straws and a waste from pea seed shelling was modified by addn. of films made of polyethylene-starch blends (content of a compatibilizer 5–7.5%) and composed in wet air at 30–40°C for 180 days. The compost was studied for humic acids (extn. with NaOH soln.)[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last