Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skin protection measures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 12 20-23
PL Na stanowiskach pracy, gdzie z różnych przyczyn nie można używać rękawic ochronnych jednym ze sposobów ograniczenia kontaktu skóry rąk ze szkodliwymi substancjami jest pokrycie jej nieprzepuszczalną dla substancji szkodliwych powłoką, którą tworzą środki ochrony skóry. W Centralnym Instytucie Ochron[...]
EN Hands, the most exposed part of the body in contact with toxic substances, are mostly protected with protective gloves. Barrier creams, gels and ointments are quite effective in protecting workers' hands against hazardous substances at workstations in which gloves cannot be used. This article presen[...]
2
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2013 Nr 2 (76) 171--184
PL W artykule omówiono wpływ substancji organicznych na skórę ludzką oraz środki ochrony skóry - hydrofilowe preparaty barierowe chroniące przed ich drażniącym działaniem. Środki ochrony skóry - kremy i żele, są stosowane w profilaktyce dermatoz zawodowych. Przedstawiono także opracowane w Centralnym I[...]
EN Skin protection measures are very helpful in prevention of occupational dermatoses. This study discusses the influence of organic substances on human skin and barriers protecting against these irritating effects. This study also present tests of the effectiveness of five skin protection products wit[...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 28-30
PL Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.
EN Water resistant creams and gels protect human skin against the damaging effect of water and surfactants. Testing methods presented in this article make assessing protecting efficiency of hydrophobic barrier creams possible.
4
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 6 868-871
PL W pracy omówiono czynniki wywołujące choroby zawodowe skóry. Zaprezentowano rodzaje rynkowych środków ochrony skóry i ich klasyfikację.
EN A review, with 25 refs., of com. skin protectors and their role in preventing skin diseases.
5
75%
Chemik
PL Ochrona skóry rąk jest ważna z uwagi na rosnącą ilość zachorowań na kontaktowe zapalenie skóry spowodowane przez substancje szkodliwe lub drażniące. Najlepszą ochronę stanowią rękawiczki, lecz gdy ich stosowanie jest niewskazane można używać środki ochrony skóry, które są skuteczne o ile są prawidło[...]
EN Hands' skin protection is important due to growing number of cases of contact dermatitis, caused by contact with harmful or irritating substances. The best protection provide gloves, but when the use of them is not recommended skin protection measure can be applied, on condition that it has apropria[...]
6
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 12 21-24
PL Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych - kremach, żelach i emulsjach. W artykule przedyskutowano stosowane metod[...]
EN This article discusses the biological effects of UV range radiation and methods of testing sun protecting products. Sunscreens in protecting creams, gels and emulsions should be examined especially carefully to assure the best protecting effect.
7
63%
Chemik
PL Hydrofilowe kremy i żele zaliczane są do środków ochrony skóry. Nanoszone na skórę rąk bezpośrednio przed stanowią ochronę przed substancjami organicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie - olejami, smarami, bezwodnymi rozpuszczalnikami, stanowiąc tzw. rękawice biologiczne. Żele wytwarzane są na bazie su[...]
EN Hydrophilic creams and geis are usually made of high-molecular substances, which are able to change tension of the surface and create thin, elastic membrane (film). Natural polymers - casein, dextrin, agar-agar, gelatin, or synthetic polymers, as polyvinyl alcohol, polyvinypirolydon, methyl cellulos[...]
8
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2015 Nr 4 (86) 5--11
PL Dermatozy rąk występujące u pracowników zakładów przemysłu meblowego są powodowane działaniem wielu szkodliwych czynników chemicznych i mechanicznych obecnych na stanowiskach pracy. Przeprowadzono badania ankietowe w zakładach pracy w śród 50 pracowników przemysłu meblowego, aby na tej podstawie za[...]
EN Contact skin diseases, which occur among the workers in the furniture industry, are most often caused by harmful chemical and mechanical factors at the workplace. To collect data to suggest a suitable prevention of contact dermatoses, 50 employees at different workplaces in furniture industry [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last