Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skanowanie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 447--460
EN Control points are inseparable components of the laser scanning measurement process. They are mainly applied to connect point clouds from various standpoints. These points also ensure control in transformations of individual scanning positions and thus significantly affect the accuracy of the whole [...]
2
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Od kilku już lat rynek sprzętu geodezyjnego zdominowały bezlustrowe przyrządy laserowe - dalmierze wbudowane w tachimetry i skanery, stanowiące podstawową bazę instrumentalną wielu liczących się producentów sprzętu geodezyjnego na świecie. W artykule przedstawiono wyniki testów wybranych instrumentó[...]
EN For several years the market of surveying equipment has been dominated by reflectorless laser instruments - telemeters built into tachometers and scanners. They make the instrumental base for many important producers of surveying equipment in the world. In this article, the results of the tests on s[...]
3
80%
Reports on Geodesy
2010 z. 1/88 37-43
EN The paper presents the results of performed accuracy analysis for the spatial models obtained during the laser scanning process. The scan of the different elements beginning from the regular geometric surfaces to built up architectonical forms made at The Main Building of the Warsaw University of Te[...]
4
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 727-737
PL W ciągu ostatnich kilku lat wielu naukowców próbowało wykorzystać skanowanie laserowe, używając tej techniki w szerokim zakresie zastosowań i stale rzucając wyzwanie jej możliwościom. Zwłaszcza w dziedzinie dziedzictwa kulturowego skanowanie laserowe stało się ważnym narzędziem dla tworzenia rzeczyw[...]
EN Over the last few years many researchers have tried to exploit the benefits of laser scanning by using the technique in a broad range of applications and constantly challenging its possibilities. Especially in the field of cultural heritage, laser scanning has become an important tool for the crea[...]
5
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 257-264
EN This paper presents a method of control of geometry of mining hoist brakes. To assess the relative positions and axiality of components, precise leveling and laser scanning were used. There were also presented the methods of its analysis, as well as the reasons of the malfunctioning operation of th[...]
6
80%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 231-238
EN In recent years terrestrial laser scanning is rapidly evolving as a surveying technique for the monitoring of engineering objects like roof constructions, mines, dams, viaducts and tunnels. The advantage of laser scanning above traditional surveying methods is that it allows for the rapid acquisitio[...]
7
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 5 20-24
8
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 1 14-19
9
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 537--544
EN Periodical surveys of concrete structures, performed within geodetic monitoring, may be implemented using laser scanners. Similarly to a tacheometer, the scanner determines spatial co-ordinates (X, Y, Z) of surveyed points, specifying the distance and angles. Besides the speed of operations, the par[...]
10
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 545--551
EN Surveying measurements, together with accuracy of elevation determinations, which may be currently achieved, remain the more reliable source of information concerning displacements of soils and foundations of buildings located close to newly constructed structures. A numerical model, which is used t[...]
11
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 6 50-53
12
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 1 39-43
13
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2009 Nr 6 63-72
PL W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem była analiza porównawcza liczby drzew wyznaczonych automatycznie na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz rzeczywistej liczby drzew obliczonej na powierzchniach próbnych. Dane LIDAR pozyskano z użyciem skanera Optech ALTM 3100. [...]
EN Purpose of this investigation was a comparative analysis of tree number automatic delineated from LIDAR data with tree number obtained from terrestrial sample plot. Data were collected by Optech ALTM 3100 device. Different resolution canopy height models were examined, in range 0,3 to 1,0 m. In this[...]
14
80%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania skanera panoramicznego GX oraz tachimetru skanującego VX firmy Trimble w zakresie inwentaryzacji deformacji strukturalnych powłoki żelbetowej chłodni hiperboloidalnej. Przedstawiono ponadto algorytm wykorzystania danych przestrzennych i sposób interpretac[...]
EN The article describes the possibilities of applying Trimble GX panoramic laser scanner and Trimble VX scanning total station for inventory of structural deformations of ferroconcrete coating of hyperboloidal cooling tower. It also describes the algorithm of applying spatial data and way of interpret[...]
15
80%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 397-404
16
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmierzających do określenia stopnia przydatności technologii automatycznego skanowania laserowego w procesie rektyfikacji (przywracania do pionu) pochylonych budynków mieszkalnych znajdujących się na terenach górniczych. Monitoringiem laserowym objęto dwa obiekt[...]
EN In the article the results of studies aiming at the definition of the degree of the usefulness of the technology of automatic laser scanning in the process of rectification (bringing back to vertical) the inclined houses in the mining areas. The laser monitoring covered two objects: a five-storey bu[...]
17
70%
Przegląd Budowlany
PL Chłodnia jako urządzenie wielkokubaturowe dzięki swojemu kształtowi zapewnia dobre efekty eksploatacyjne przy ograniczonym użyciu materiałów konstrukcyjnych, tj. stali i betonu. Niewielkie wymiary przekroju powłoki przy znaczących wymiarach budowli, ciężarze własnym oraz funkcja, jaką spełnia w proc[...]
EN Cold storage plants are large cubage structures that ensure good operation with limited use of construction materials such as steel or concrete. Given the overall large size and weight of shell structure, the relatively small shell cross-section and the structure's role in the technological process [...]
18
70%
Theoretical and Applied Informatics
PL Skanowanie 3D jest procesem pomiarowym realizowanym przy użyciu urządzeń optycznych z wykorzystaniem różnorodnych metod pomiarowych. Do odwzorowania głębi analizowanej sceny skanery 3D wykorzystują najczęściej techniki fotograficzne. Jednakże pojedyncza fotografia jest w tym przypadku niewystarczają[...]
EN The techniques of photogrammetric reconstruction were compared to the laser scanning in the article. The different conditions and constraints were introduced for reconstructed images, e.g. different materials, lighting condition, camera resolution, number of images in the sequence or using a-pripori[...]
19
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 7 14-18
20
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 738-740
PL Do tej pory fotogrametria była praktycznie jedyną metodą umożliwiającą wygenerowanie ortofotoplanów elewacji budowli zabytkowych, często wymaganych przez konserwatorów. Wymagania te znacznie zwiększają koszty opracowania pełnej inwentaryzacji. Implementacja skanerów 3D do generowania zdjęć metryczny[...]
EN Photogrammetry – often an indispensable tool for architectural restorers – was once virtually the only method for generating an orthophoto elevation of an historic building. But creating such an image often significantly increase the costs of a project. Using 3D scanners to generate metric images, h[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last