Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skażenie gleb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Obszary europejskie są w znacznym stopniu zantropogenizowane, nawet na obszarach użytkowanych przyrodniczo. Jednym z wszechobecnych elementów są w tym zakresie sieci przesyłowe. Jednymi z groźniejszych są rurociqgi przesyłające ciecze nieobojętne dla środowiska przyrodniczego. Do takich należą linie[...]
EN European areas are in high level antropogenic transformed, even on covered with green areas. The nets are in this range one of ubiquitous elements. One from more dangerous pipelines are these sending not indifferent for natural environment liquids. To such pipelines belong these transported salted m[...]
2
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 875--879
PL Po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących standardów jakości środowiska, oznaczanie zawartości zanieczyszczeń węglowodorowych stało się problemem dużej wagi. W celu uzyskania informacji o metodach analitycznych, pozwalających na sprawdzenie czy standardy te są spełniane, dokonano przeglądu norm i[...]
EN New legal regulations on environment quality standards introduced rather strict regulations on hydrocarbon content in soil. Because of it the analytical procedures aiming at hydrocarbon in soil determination became of great importance. In the paper different methods described in standards and litera[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 893--897
PL Metale ciężkie stanowią obecnie jedno z podstawowych i najbardziej niebezpiecznych antropogenicznych zanieczyszczeń wprowadzanych do ekosystemów. W Zakładzie Ochrony Środowiska INiG już w 2002 r. rozpoczęto badania mające na celu oznaczenie zawartości metali w próbkach gleby. Badaniom poddano próby [...]
EN Heavy metals are at present put among the most dangerous for ecosystem antropogenic pollutants. The content of heavy metals in soil from oil and gas production sites has been controlled starting from 2002 in order to find whether this environmental aspect is of great importance for oil and gas indus[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z oczyszczaniem gleb skażonych niklem i substancjami ropopochodnymi. Do oczyszczania gleby skażonej wytypowano technologię opartą na procesie fitoremediacji wykorzystującej aktywność roślin z grupy hiperakumulatorów i naftofitów do pobierania zanieczyszczeń p[...]
EN The article discusses issues related to cleaning of soils contaminated with nickel and petroleum-derived. Technology based on phytoremediation process that exploits activity of plants from the group of hyperaccumulators and petroleum-resistant plants was selected to clean soil. The impact of plants [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last