Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skały bloczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2011 R. 52, nr 6 121-128
PL Światowy przemysł kamienia blocznego, chociaż nie zalicza się do dominującej branży górnictwa światowego, wykazuje jednak stałą tendencję wzrostową. W okresie ponad 30 lat produkcja skał blocznych notuje średnio 7% dynamikę wzrostu a roczne obroty przekraczają 60 mld US. W artykule scharakteryzowa[...]
EN The world dimension stone industry, though does not rank to the predominant trade of the world mining, shows however the solid increase tendency. The production of dimension stone writes down in period above 30 years average 7% dynamics of the growth and annual turnover exceed 60 mld US. The paper [...]
2
72%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 2 126--131
PL Eksploatacja podziemna kamieni blocznych jest rozpowszechniona w wielu krajach europejskich. Jej popularność będzie ciągle wzrastać w związku z narastającymi problemami z prowadzeniem wydobycia metodą odkrywkową w wielu kamieniołomach. O możliwości podjęcia eksploatacji sposobem podziemnym decyduje [...]
EN Underground exploitation of dimension stone is widespread in numerous European countries. Its popularity will be continuously increasing due to growing problems related to open pit exploitation in many quarries. Possibility of underground exploitation of dimension stone depends on many factors, grou[...]
3
58%
Archives of Mining Sciences
2019 Vol. 64, no. 3 509--532
PL Przedstawiono profil litologiczny oraz wyniki pomiarów orientacji i odległości naturalnych płaszczyzn podzielności w wyrobisku złoża piaskowców krośnieńskich Górka-Mucharz (Karpaty Zewnętrzne, Polska). Ponadto, intensywność występowania spękań oceniono pomiarami ich rozstępów z wykorzystaniem cyfrow[...]
EN A lithological profile and measurements of the orientation and spacings of natural discontinuity planes were carried out in the Górka-Mucharz sandstone excavation (Krosno Beds, Outer Carpathians, Poland). In addition, the density of the discontinuities was assessed by measuring their spacings using [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last