Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulation modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 2 s. 5--10
EN Ready mixed concrete (RMC) is the primary material required for buildings and public infrastructure work. RMC is produced to meet customer’s demands and its deliveries must conform to construction site and technological operating constraints – the material cannot be prepared in advance and stored. C[...]
2
100%
Polish Maritime Research
2017 S 1 46--52
EN The focus of the paper is in quayside transport and storage yard operations in container terminals. Relevant algorithms have been applied and a simulation model adopted. Evaluative criteria chosen for that model were: the total time of ship unloading and the truck utilization level. Recommendations [...]
3
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
2013 Vol. 38, No. 4 277--298
EN An important aspect of the simulation modelling process is sensitivity analysis. In this process, agent-based simulations often require analysis of structurally different parameter specifications – the parameters can be represented as objects and the object-oriented simulation configuration leads to[...]
4
88%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 416--422
EN Energy policy of Poland in a balanced way has to provide security of energy supply, increase the use of its own resources and promote the sustainable development of different electricity generation technologies. The established aims of climate and energy policy will be difficult to achieve without e[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 6 583-586
PL W Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej trwają prace nad systemem do pionizacji i realizowania chodu osób z bezwładem kończyn dolnych. Projektowanie urządzenia jest wspomagane badaniami modelowymi. W artykule przedstawiono symulacyjny model el[...]
EN In the Division of Design of Precision Devices at the Faculty of Mechatronics of Warsaw University of Technology works there are performed upon a system for verticalisation and substituting gait for people with paresis (Fig. 1). Works are supported with simulation software. Simulation model of the s[...]
6
75%
Logistyka
2015 nr 3 423--431, CD 1
PL Właściciele wytwórni betonu towarowego dążą do maksymalizacji zysku, zwiększenia liczby zrealizowanych zamówień i racjonalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego. Planowane terminy dostaw mieszanki betonowej muszą być dostosowane do harmonogramu prac betonowych na budowach. Zadaniem dyspozytora [...]
EN Ready mix concrete plant owners are focused on maximizing profit. This can be achieved by increasing the number of served orders thanks to optimal use of resources. The mix delivery schedules must stay in accordance with the schedules of construction work on the building sites. Therefore, the dispat[...]
7
75%
Information Systems in Management
2018 Vol. 7, No. 4 246--257
EN The business structure and process development in many modern companies is assisted by architectures, frameworks, and a new generation of computer systems with a broad representation of methods and tools of design and modelling, i.e. object-oriented, event-oriented, activity-oriented, process-orient[...]
8
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 14--17
PL Wybrane sposoby modelowania ruchu wzbudzonego i ruchu tłumionego przy wykorzystaniu programu symulacyjnego Visum. Przykład obliczeniowy dotyczy modelu transportowego Krakowa. Do analiz przyjęto trzy scenariusze obliczeniowe: stan istniejący, stały popyt, popyt zredukowany.
EN Some ways of induced and reduced traffic modelling using VISUM software. The counting example refers to transportation model for Krakow. There are three scenarios taken into account: existing stage, fixed demand and reduced demand.
9
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 191--201
PL W artykule przedstawiono pewne podejście do badania bezpieczeństwa pracowników obiektów magazynowych. Dokonano identyfikacji i analizy najczęściej spotykanych w systemach magazynowych wypadków z udziałem ludzi. Na jej podstawie ustalono, że w niniejszym artykule główna uwaga zwrócona zostanie na wyp[...]
EN The paper presents some approach to analyse safety of the warehouse employees. The identification and analysis of the most common accidents (involving persons) in storage systems was made. It was the basis for the fact that in this paper will focus on accidents and collisions of forklifts. In additi[...]
10
63%
Technical Transactions
PL Artykuł przedstawia badania przeprowadzone z wykorzystaniem modelu symulacyjnego systemu zasilania prądu przemiennego 25 kV 50 Hz z transformatorem Scotta, uwzględniającym wszystkie czynniki jakości energii elektrycznej przy uwzględnieniu rozkładu jazdy pociągów. Wyniki badań pozwalają na kompleksow[...]
EN Abstract This article presents investigations performed on a 25 kV AC system with a Scott transformer simulation model. The model includes an energy quality parameter calculation algorithm with consideration to the train timetable. The simulation results enable an analysis of the energy quality para[...]
11
63%
Polish Journal of Management Studies
PL Niniejszy artykuł prezentuje porównawczy model symulacji kilku systemów logistycznych i ich wpływ na wydajność operacyjną. Podkreśla znaczenie procesów logistycznych i zarządzania nimi w kontekście szczupłej produkcji i teorii ograniczeń. Głównym celem naszych badań eksperymentalnych jest udowodnien[...]
EN This paper presents a comparative simulation model of several logistic systems and their impact on operational performance. It stresses the importance of logistic processes and their management in the context of lean production and the theory of constraints. The main goal of our experimental study i[...]
12
63%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 11 44-48
PL Rozbudowa systemu transportowego w miastach wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych oraz przemyślanej polityki transportowej. Wiąże się to z koniecznością podejmowania decyzji, których konsekwencje dla efektywności w przemieszczaniu się osób (i pośrednio towarów) mogą być bardzo dotkliwe. Aby zm[...]
EN The development of transportation system in the agglomerations requires significant financial resources and well-considered transportation strategy. It is related to the necessary decisions, resulting very acutely to the effectiveness of transportation system. To minimize the risk of wrong and ineff[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 1 110-121
PL W artykule zatytułowanym "Modelowanie procesów decyzyjnych w organizacji" przedstawiono problematykę wykorzystania dostępnych narzędzi komputerowych w modelowaniu procesów decyzyjnych w organizacji. Wskazano na sens przeprowadzania eksperymentów symulacyjnych oraz na technikę ich przeprowadzania. Po[...]
EN In his article “Modelling Decision-Making Processes in Organisation”, the author presents the use of the iGrafx computer system to simulate the planning stage during the decision-making processes of the military command and control. This paper will raise the issue of constructing mathematical models[...]
14
51%
Polish Journal of Management Studies
2018 Vol. 18, No. 2 300--310
PL Niniejszy dokument ma na celu opracowanie podejścia do określania optymalnej wielkości floty w warunkach niepewności oraz określenie ważnych czynników wpływających na wydajność transportu. Metodologie stosowane w tym artykule są złożone. Pierwszą metodologią jest opracowanie modelu symulacyjnego, kt[...]
EN This paper aims to develop an approach to identify optimal fleet size under uncertainty and to identify important factors affecting transportation performance. The methodologies used in this paper are two folded. The first methodology is to develop a simulation model that allows manager to evaluate [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last