Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki krokowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 169-172
EN A construction of an ultra-high manipulator designed for MBE vacuum chambers is presented. Manipulator provides translations along "x" - 30 mm, "y" - 60 mm, "z" - 100 mm, rotation 360° along "z" axis, internal and external tilting mechanism. It is equipped with shutter as well as current and voltage[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Rynek napędów wymusza na producentach rozwiązania o coraz wiekszej dynamice i precyzji działania. Sposobem na zwiększenie dynamiki silnika krokowego jest sterowanie wysokonapięciowym chopperem prądowym. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest opracowany przez firmę WObit nowy wysokonapięciowy ster[...]
3
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 211--219
PL W artykule przedstawiono projekt urządzenia klasy CNC. Opracowano nowy sposób sterowania elementami wykonawczymi odciążający komputer centralny poprzez ograniczenie jego roli do wysyłania poleceń do mikrokontrolera sterującego, zamiast bezpośrednio do elementów wykonawczych. Uzyskano to poprzez wyko[...]
EN In this paper a design of the CNC machine is proposed. A new method of controlling actuators has been elaborated that relieves the central computer by limiting its role to sending of commands to the controller instead of sending it directly to actuators. It has been achieved by utilizing the serial [...]
4
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1160--1152
PL W artykule zaproponowano metodę wyznaczenia dokładności statycznej pozycjonowania końcówki roboczej manipulatora równoległego typu delta. Obliczenia dokonano dla różnych rozdzielczości członów napędowych. Dokonano również estymacji dokładności pozycjonowania dla przestrzeni roboczej o dużej liczbie [...]
EN This paper proposes a method of determining a static accuracy of positioning of end effector of delta robot. Calculations were made for different resolutions of actuators. Also the estimation accuracy of the positioning was made for the working space with a large number of points.
5
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1031--1034, CD
PL W artykule opisano stanowisko do szybkich pomiarów rozsyłów światłości przednich świateł samochodowych zbudowane w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z .o.o. Zaprezentowano schemat szybkiego goniofotometru zbudowane w oparciu o kontroler National Instruments CompactRIO 9035 oraz stero[...]
EN This paper describes “on the fly” goniophotometer realized in BOSMAL Research and Development Institute Ltd. Diagram of measuring system using National Instruments CompactRIO 9035 and stepper motor drive NI 90530 that reduce vibrations caused by stepper motors rotation were presented. Technical para[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last