Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 264
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki indukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 138-143
PL Omówieniu rezultatów pomiarowych i obliczeniowych uzyskanych podczas badania wielu silników, a szczególnie omówieniu możliwych błędów różnych metod poświęcone jest niniejsze opracowanie.
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 91-94
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 1-8
EN Owing to their operation advantages and low price three-phase cage induction motors are the base of the industrial electric drives. The trustworthy forecasts confirm the good market perspectives for these motors. The motors are the subject of the ceaseless technical evolution. The today's philosophy[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 93-97
EN During operation of squirrel-cage motors, undesirable phenomena can be observed. They influence on the life of motors and have an unfavourable influence on the environment. Duration, place and intensity of occurrence of these phenomena are diverse. Complete elimination of reasons of the side-effects[...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 19-23
EN The majority of electric energy is transformed on mechanical energy by means of induction motors so little increasing of them efficiency give big savings in scale of country and decreasing of exploatation costs. Considerable part of these motors often works in variable loading less nominal and them [...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono czynniki, od których zależy dokładność wyznaczania sprawności silnika indukcyjnego. Podano klasyfikację sprawności. Omówiono metody bezpośrednie oraz pośrednie wyznaczania sprawności, z odpowiednim podziałem metod pośrednich. Wyprowadzono zależności na niepewność wyznaczania sprawności[...]
EN The factors on which depends preciseness of determination of induction motors efficiency are presented in the work. A classification of efficiency is given. It is discussed direct and indirect methods of efficiency determination with suitable classification of indirect methods. Dependencies for unce[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Wykonane badania i teoretyczna analiza zjawisk powstających w elementach konstrukcyjnych silnika indukcyjnego zasilanego z falownika wykazały występowanie napięcia łożyskowego, a więc i prądów łożyskowych (przy zaistnieniu określonych warunków). Natomiast do wyjaśnienia pozostało określenie jakościo[...]
EN Experimental testing and theoretical analysis of phenomena which appear in induction motors supplied from inverters indicated that in rotors appears shaft voltage so bearing currents can appear too. However question not completely explained was problem of qualitative and quantitative affecting on ra[...]
8
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 60-62
9
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 157-161
10
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 106-109
11
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 63 21-26
EN One of the most important actions towards the energy loss economy in electrical systems is limiting these losses in induction motors. The paper deals with the cost of energy conversion by different kinds of low-voltage induction motors. A new quantity is introduced defining by what amount the cost [...]
12
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 175-180
13
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 169-174
PL W artykule przedstawiono korzyści eksploatacyjne płynące ze stosowania silników indukcyjnych zasilanych przez łącznik tyrystorowy sterowany mikroprocesorem.
14
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 19-22
PL Artykuł porusza problemy związane ze stanami awaryjnymi falownika napięciowego zasilającego silnik indukcyjny klatkowy. Rozpatrzono trzy stany awaryjne: uszkodzenie jednej diody mostka prostowniczego (przerwa w jednej diodzie), uszkodzenie jednej diody mostka (zwarcie w diodzie) oraz uszkodzenie jed[...]
15
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 123-130
PL Przyjmując kołowo-symetryczny układ uzwojenia klatkowego i liniowo-sprężyste własności miedzi w całym obszarze nieustalonego pola temperatury, jakie w prostokątnym głębokożłobkowym pręcie i pierścieniu zwierającym wywołuje działanie cieplne składowej ustalonej prądu zwarcia, obliczono stan naprężeń [...]
16
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 59 27-31
PL Indukcyjne silniki klatkowe zasilane napięciem o częstotliwości 400-1500Hz stosowane są głównie w przemyśle łożyskowym, precyzyjnym, włókienniczym. W artykule przedstawiono próbę określenia własności tego typu silników w porównaniu z typowymi silnikami klatkowymi zasilanymi napięciem o częstotliwo[...]
17
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 83-88
18
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 207-213
19
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 59-64
20
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 133-136
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last