Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki ZI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL W pracy zamieszczono wyniki modelowania w KIVA-3V emisji tlenku azotu silnika ZI z komorą wstępną realizującego dwustopniowy proces spalania, który został uruchomiony w IMTiTS Politechniki Częstochowskiej. Szczegółowej analizie podlegał udział komory wstępnej, stanowiącej 4,5% objętości nad tłokiem [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 30 13-22
PL W artykule została przedstawiona bardziej precyzyjna metoda oceny pracy zamkniętego układu regulacji składu mieszanki silników ZI przeprowadzana w ramach okresowych i obowiązkowych przeglądów technicznych w stacjach diagnostycznych upoważnionych do takich przeglądów niemieckich stowarzyszeń technicz[...]
EN Checking the running of a closed control system of SI engine by introducing interferences has been presented in this paper as well as more accurate evaluation method of a closed system running for mixture composition in SI engines. Mixture composition in SI engines is controlled periodically and i[...]
3
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 15 116-122
PL W pracy przedstawiono model numeryczny procesu napełniania cylindra silnika ZI. Model został zbudowany z użyciem komercyjnego pakietu obliczeniowego Ansys Fluent, który jest narzędziem pozwalającym na modelowanie przepływów zarówno ciepła jak i masy. Możliwości pakietu obliczeniowego można szeroko w[...]
EN In the paper the numerical model of a cold flow simulation inside IC engine is presented. Model was build using commercial computational package Ansys Fluent, which is able to simulate heat and mass flows. Ability of computational package can be used in engine design, or modification process. Create[...]
4
63%
Silniki Spalinowe
PL Ze względu na ograniczone zasoby paliw kopalnych oraz potrzebę zmniejszenia antropogenicznej emisji CO2, zużycie biopaliw rośnie na wielu rynkach paliwowych. Od pewnego czasu wzrasta zainteresowanie etanolem otrzymywanym przez fermentację biomasy, jako potencjalnego paliwa mogącego częściowo zastąpi[...]
EN Due to limited fossil fuel resources and a need to reduce anthropogenic CO2 emissions, biofuel usage is increasing in multiple markets. Ethanol produced from the fermentation of biomass has been of interest as a potential partial replacement for petroleum for some time; for spark-ignition engines, b[...]
5
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych pojazdów w warunkach drogowych. Testy dla różnych typów pojazdów wykonywano na odcinkach kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów w różnych warunkach drogowych; dane te zawierają one informację o eksploatacyjnej emisyjności pojazdów i dotyczą rze[...]
EN In the study the results of vehicle emission tests in road conditions were presented as only then information on real vehicle emissions could be obtained. The tests were carried out on sections of tens to hundreds kilometers in different road conditions. They include information on emissivity of veh[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 340-344
PL W artykule przedstawiono problemy powiązania ekonomiczności pracy nowoczesnych silników o zapłonie iskrowym, wolnossących, turbodoładowanych oraz z doładowaniem kombinowanym i ich właściwości dynamicznych. Jako przykład posłużyły silniki koncernu Volkswagen najnowszej generacji oraz SAAB.
EN It present problems in article coherence economics about modern engines spark injection unfinished loading, turbocharging and combine charging and dynamic feature. As example it take engines new generation concern Volkswagen and SAAB.
7
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 41--55
PL Zgodnie z tytułem, w artykule porównano samochody osobowe produkowane w wersjach z silnikami ZI i ZS, z uwzględnieniem sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym. Przedstawiono grupę 25 wybranych par pojazdów produkowanych w wersjach silnikowych ZI i ZS. Zdefiniowano mierzalne kryteria porównawcze. Wy[...]
EN According to the title, the article compares passenger cars produced in versions with SIE engines (spark ignition engines) and CIE engines (compression ignition engines), taking into account the situation on the Polish automotive market. A group of 25 selected vehicle pairs equipped with the SIE and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last