Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik z zapłonem samoczynnym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Autorzy artykułu przedstawili badania, które wykonano w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Szczecińskiej. Silnik 359 został zasilany kolejno czterema rodzajami paliwa: normalnym olejem napędowym ON, olejem napędowym EKO-DIESEL PLUS 50, olejem rzepakowym OR oraz estrem metylowy[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne oraz koncepcję i możliwości przystosowania jednostek napędowych, zasilanych olejem napędowym, do zasilania gazem ziemnym.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania charakterystyk prędkości narastania ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym oraz wzniosu iglicy rozpylacza w oparciu o badania eksperymentalne.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obserwujemy duży wzrost zainteresowania paliwami alternatywnymi. W wielu krajach Unii Europejskiej oferta producentów i dystrybutorów poszerza się o paliwa komponowane z wykorzystaniem olejów roślinnych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Przeprowadzone badania wykazały, ze rodzaj stosowa[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecny rozwój tłokowych silników spalinowych w kierunku zwiększania mocy i prędkości obrotowych pokazuje, że hałaśliwość jest istotnym problemem eksploatacji. Jednym z podstawowych źródeł powstawania hałasu i drgań w pojazdach samochodowych jest pracujący silnik. W artykule omówiono rodzaje hałasu w[...]
6
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawione są wyniki badań laboratoryjnych aparatury paliwowej silników z zapłonem samoczynnym z wykorzystaniem wstępnej katalitycznej i turbulizacyjnej obróbki paliwa.
EN The paper was presented results of laboratory research works on the fuel injectors of diesel engines with a preliminary catalysis and turbulising fuel treatment.
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano badania, których celem było określenie wpływu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego i ich mieszaninami z olejem napędowym na wybrane ekologiczne wskaźniki pracy silnika. Badania przeprowadzone na silniku Perkins AD[...]
8
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawione są wyniki badań laboratoryjnych wtryskiwaczy paliwowych silników z zapłonem samoczynnym wyposażonych w układ wstępnej obróbki paliwa Słowa kluczowe: silnik z zapłonem samoczynnym, wtryskiwacz paliwowy, wstępna obróbka paliwa.
EN In the paper was presented catalytic and thermal preliminary fuel treatment in the injector body of diesel engine, mathematical model of turbulizing process and results of laboratory research acoustic characteristics fuel injectors.
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2001 Nr 52 9-29
PL W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działanie, które (podobnie jak przedstawione w mechanice klasycznej działania Harniltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą (dżul x sekunda).[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono badania teoretyczne okresu opóźnienia samozapłonu w silnikach z zapłonem samoczynnym, zwrócono uwagę na powiązanie tego okresu z energią aktywacji, obniżenie której związane jest z zastosowaniem katalizatorów, co warunkuje umiejscowienie materiałów katalitycznych we wtryskiw[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2003 Nr 56 5-18
PL W artykule opisano zagadnienia związane z systemami wtryskowymi Common Rail silników o zapłonie samoczynnym. Zaprezentowano obecną sytuację rynkową pojazdów napędzanych tymi silnikami oraz prognozy ich dalszego rozwoju, które pozwalają przypuszczać, iż w przyszłości opisywane silniki będą jednym z g[...]
EN The paper presents the issue of Common Rail system injection in diesel engines. The Authors describe current market situation of vehicles with these engines and future prognosis of development in these vehicles. In accordance with this prognosis these engines will be an important source of drive in [...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym estrem metylowym oleju rzepakowego skutkuje obniżeniem zawartości sadzy w spalinach, pogorszeniem parametrów dynamicznych, rośnie zużucie paliwa roślinnego w porównaniu z olejem napędowym. Celem zminimalizowania niekorzystnych aspektów należy przeprowadzić zm[...]
13
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł opisuje badania przeprowadzone na typowym hamownianym stanowisku wyposażonym w silnik o zapłonie samoczynnym typu AD3.152 z wtryskiem bezpośrednim paliwa. Celem badań było przeprowadzenie i analiza badań eksperymentalnych i symulacyjnych, dotyczących oceny wpływu zasilania silnika ZS pracuj[...]
14
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano badania, których celem było określenie wpływu zastosowanego paliwa roślinnego i jego mieszanin z paliwem węglowodorowym na podstawowe wskaźniki pracy silnika; moc efektywną, moment obrotowy oraz godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa. Badania przeprowadzono na obiekcie Perkins AD[...]
15
88%
Journal of KONES
PL W referacie omówiono szkodliwe oddziaływanie emisji cząstek stałych (PM – Particle Matter) w spalinach silników z zapłonem samoczynnym, kierunki prac badawczych podejmowanych w celu ograniczenia tej emisji oraz stosowane już środki zaradcze. Szczególną uwagę poświęcono filtracji spalin i problemom z[...]
EN The paper describes harmful effects of particle matter (PM) emission in exhaust gases from diesel engines, the recent scientific research efforts made in order to reduce this problem, as well as already existing solutions. The special attention is paid to an exhaust gases filtration and to the probl[...]
16
75%
Logistyka
PL W artykule omówiono wyniki z przeprowadzonych badań, w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej dotyczące Wpływu dodatku wodoru do oleju napędowego w aspekcie emisji CO, HC i cząstek stałych silnika badawczego AVL 5804. Część teoretyczna zawiera informacje o nośniku ener[...]
EN The article discusses the results of these trials, the Institute of Internal Combustion Engines and Transport, University of Technology on the influence of the addition of hydrogen to diesel in the aspect of CO, HC and particulate emissions test engine AVL 5804. The theoretical part contains informa[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 55 173-182
PL W artykule przeanalizowano uszkodzenia rzędowych i rozdzielaczowych pomp wtryskowych, oraz par precyzyjnych pochodzących z różnych rzędowych pomp wtryskowych występujące w okresie gwarancyjnym. Stwierdzono, że najczęstszą przyczyną uszkodzeń rzędowych pomp wtryskowych są błędy montażowe, wady materi[...]
EN In the article analyzed of damage in-line and distributor injection pumps, and precise couples of various in-line injection pumps during warranty period. After the anallysis has been carried out it was noticed thatone of the most frequent causes of in-line injectons pumps are incorrect asembley, fau[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono model matematyczny procesow turbulizacji przepływu paliwa w rurowych kanałach wtryskiwaczy paliwowych silnikow z zapłonem samoczynnym. Jako turbulizator zaproponowano wykorzystanie dwoch i więcej krzyżujących się kanałów wykonanych na powierzchni iglicy w postaci lewego i pr[...]
EN This article presents a mathematical model of the fuel flow turbulisation processes in fuel tubular injectors channels of compression ignition engines. As turbulisator, proposed the use of two or more intersecting channels on the surface of the needle made in the form of left and right threads. The [...]
19
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono rozwinięcie prezentowanej w literaturze metody ilościowej oceny działania na przykładzie okrętowego silnika głównego z zapłonem samoczynnym. Według tej interpretacji działanie silnika może być przedstawione jako wielkość fizyczna. W tym aspekcie, na przykładzie okrętowego si[...]
EN The paper presents the extension of the method discussed in the literature of quantitative evaluation of operation on the example of a marine engine. According to this interpretation, the engine operation can be shown as a physical quantity. In this aspect, based on the main marine diesel engine an [...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1148-1154
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości FAME (estrów metylowych olejów roślinnych) w oleju napędowym na moc, moment obrotowy oraz zawartość związków szkodliwych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym (ZS). Przedstawiono wyniki badań silnika ZS na hamowni silnikowej oraz p[...]
EN For several years, research is underway to fuels derived from natural sources, which can partially or completely replace the fuel from crude oil. Such fuels are called non-conventional, alternative or substitute. As a substitute fuels commonly used in CI engines can provide liquid fuels of vegetable[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last