Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 121
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik wysokoprężny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Biopaliwo, jako jeden z wyznaczników współczesnych osiągnięć w dziedzinie rozwiązań niekonwencjonalnych paliw odnawialnych, jest ogólnie dobrym zamiennikiem powszechnie dziś stosowanych do zasilania silników wysokoprężnych paliw ropopochodnych. Uzyskanie takiego stwierdzenia, musi być poprzedzone sz[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono mechanizm procesów tworzenia mieszaniny paliwowo-powietrznej o parametrach niezbędnych do rozpoczęcia spalania. Przedstawiono ocenę przydatności zależności analityczno empirycznych stosowanych w badaniach procesów zachodzących w okresie opóźnienia samozapłonu w silniku wysokopręż[...]
EN I discribed mechanismes of creating correct mixture necessery for selfignition. I estimated usefulness of dependences applied to discribe these processes.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL arykule przedstawiono i przeanalizowano wyniki badań dotyczące jakości oczyszczania cieczy przez wybrane szklane włókniny porowate: zgrubną 1359 K 100 oraz dokładną 1313 K 100, przeprowadzone na stanowisku pomiarowym metodą Multi-Pass (wg obowiązującej normy ISO 1995 r.) oraz wyniki badań jakości fi[...]
EN The paper presents and analyses the results of fluid cleaning quality tests, achived by using two selected porous glass fribe fabrics: 1359 K 100 coarse fabric and 1313 K 100 fine fabric (the tests were conducted on a test bench, by Multi-Pass method, according to binding ISO standard of 1995). The [...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie podano główne cechy konstrukcyjne silników Andoria: swobodnie zasysajacych 4C90 i turbodoładowanego 4CT90-1. Omówiono wdrżone do tych silników zmiany i ulepszenia, a mianowicie: - solenoid sterujacy dźwignią "STOP" pompy wtryskowej, - wkreczny wtryskiwacz wielkości "P" oraz nowy rozpylac[...]
EN The paper presents main design features of "Andoria" engines: 4C90 naturally aspirated and 4CT90-1 turbocharged. The following changes and improvements introduced in these engines are discussed: - solenoid that controls "STOP" lever in injection pumps, - "P" size screwed injector and new pintle nozz[...]
5
80%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki wstępnych badań parametrów roboczych silnika wysokoprężnego, w którym zastosowano prototypowy wtryskiwacz o zmiennym przekroju otworów rozpylających. Pomiary dotyczyły charakterystyk prędkościowych w zakresie od 1000 do 1600 obr/min. Wtryskiwacz nie był zoptymalizowa[...]
EN In the paper some results of preliminary operating parameters research are presented. This investigation was conducted on the research Diesel engine equipped with varied cross section nozzle injector. The new-made research injector has needle, which executes rotational and reciprocating motion. The [...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono opracowaną koncepcję ekologicznego silnika o zapłonie samoczynnym, zasilanego dodatkowo etanolem wtryskiwanym do kanału dolotowego podczas suwu sprężania. Takie dodatkowe zasilanie etanolem ma na celu wytworzenie homogenicznej gazowej mieszanki z powietrzem (po odparowaniu),[...]
EN Concept of ecological CI engine with additional ethanol injection into inlet port, during intake stroke, was invented and presented in this paper. Investigation was carried out on one-cylinder, direct injection CI engine with modified inlet duet for injection of ethanol, at three engine speeds. At e[...]
7
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań przeprowadzonych pod kątem zwiększenia odporności tłoków silników wysokoprężnych na zmęczeniowe pękanie denek. Zjawisko to często występuje w silnikach z tłokami aluminiowymi. W Politechnice Lubelskiej zbudowano stanowisko umożliwiające pomiary chwilowej te[...]
EN The paper presents the preliminary results of the research tending towards the increase the pistons of SI engine thermal fatigue resistance. The mentioned thermal fatigue phenomenon particularly often occurs in aluminium pistons. To conduct the research a test stand was built in Technical University[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule tym przedstawiono podstawowe czynniki eksploatacyjne mające wpływ na obciąźenia cieplne elementów komory spalania silnika wysokoprężnego. Na podstawie literatury została przeprowadzona teoretyczna analiza zmian temperatury tłoka w funkcji wybranych parametrów eksploatacyjnych. Następnie o[...]
EN There are theoretical supports of exploitation parameters and its influence on thermic load of combustion chamber shown in this paper. Theoretical analisis shows the exploitation parameters which has an influence on piston temperature in diesel engine. Combustion process changes influences the therm[...]
9
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono parametry pracy silnika SW-680 przy zastosowaniu różnych systemów doładowania, począwszy od doładowania dynamicznego przez doładowanie kombinowane, na doładowaniu zakresowym kończąc. Przy porównywaniu korzystano z charakterystyk zewnętrznych, a porównywano takie parametry, [...]
EN This paper presents the performance of the SW-680 engine eqipped with various supercharging. External characteristics were used for comparison purposes. The following operation parameters were compared: effective power, torque and fuel consumption per unit.
10
80%
Journal of KONES
PL W artykule opisano eksperymentalną metodę aktywnego tłumienia pulsacji spalin w układzie wydechowym silnika tłokowego. Badania prowadzono na 3-cylindrowym silniku wysokoprężnym Perkins AD3.152 UR typ 3250 na stoisku ze zmodernizowanym układem odprowadzania spalin. Metoda aktywnego tłumienia pulsacji[...]
EN In this paper, the experimental method of active damping of piston engine exhaust gas pulsation is presented. The investigation was carried out on running 3-cylinder DI Diesel engine (Perkins AD3.152 UR Type 3250) on test bench fitted with specially designed exhaust piping. The damping method consis[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 340-344
PL W artykule opisana jest elastyczność silnika ANDORIA 4CTi90 obliczona na podstawie rzeczywistej charakterystyki prędkościowej ściągniętej na hamowni silnikowej AVL Dynoperform 160 w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (była Pol[...]
EN In the article a flexibility of ANDORIA 4CTi90 engine is described which was calculated on speed characteristics taken or AVL Dynoperform 160 dynamometer in Faculty at Motor Vehicles Exploitation of West Pomeranian University of Technology, Szczecin (former Technical University of Szczecin).
12
80%
Silniki Spalinowe
2005 R. 44, nr 1 50--53
PL Współcześnie lądowe środki transportu uwzględniające lokomotywy spalinowe, samochody ciężarowe oraz samochody osobowe są napędzane silnikami o zapłonie samoczynnym. Silniki te znajdują zastosowanie do napędu statków i samolotów. W artykule przedstawiono historię rozwoju silników wysokoprężnych stoso[...]
EN Contemporary land transportation including locomotives, trucks, buses, coaches as well as passenger cars are propelled with a diesel engine. Diesel engines are widely applied in marine transportation and aviation. The article is a presentation of the history of development of aviation engines and a [...]
13
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono zastosowanie świec żarowych w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych.
EN Applying sparking plug in modem diesel engine has been presented.
14
61%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 3 217-224
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji hałasu silnika AD 3.152 zasilanego mieszaninami standardowego oleju napędowego i eteru etylo-tert-butylowego. Pomiary wykonano w warunkach ustalonych dla różnych obciążeń częściowych, prędkości obrotowej wału korbowego i kątów początku wtrysku paliwa. Bad[...]
EN The article presents results of research on noise emission from AD3.152 diesel engine powered by blends of diesel fuel (DF) and ethyl tert-butyl ether (ETBE). Measurements were executed in steady-state conditions for different engine partial loads, crankshaft rotational speeds and angles of fuel inj[...]
15
61%
Silniki Spalinowe
PL W artykule dokonano analizy przebiegu wydzielania się ciepła w cylindrze silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim. Badania prowadzono dla dwu różnych strategii wtrysku, tj. konwencjonalnego wtrysku jednokrotnego potrójnego wtrysku realizowanego za pomocą systemu common rail. Przedstawiono rów[...]
EN In the paper the rate of heat release analysis in direct injection diesel engine has been presented and discussed. The research has been carried out for two different injection strategies, i.e. for conventional single-phase injection and for triple-phase injection executed by a Common Rail injection[...]
16
61%
Inżynieria Maszyn
2003 R. 8, z. 4 109-118
PL W artykule przedyskutowano problemy związane z zastosowaniem w silniku wysokoprężnym paliw pochodzących z rzepaku. Różnice w składzie chemicznym i własnościach fizycznych olejów roślinnych i olejów mineralnych są przyczyną zmian charakterystyk silnika. Estry metylowe oleju rzepakowego są paliwem o w[...]
EN The paper contains a discussion of the problems connected with the application of rape seed delivered fuel in diesel engines. Differences in chemical composition and physical properties of vegetable oils and mineral oils cause changes to engine characteristics. Rape oil methyl ester is a fuel with m[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 5--16
PL Przepisy prawne EU, odnośnie silników spalinowych, wymagają wprowadzenia odnawialnych paliw alternatywnych. Większość ośrodków badawczych zajmujących się zasilaniem silników ZS paliwami pochodzenia roślinnego prowadzi badania przede wszystkim na estrach metylowych oleju rzepakowego. Wynika to z fakt[...]
EN In this article, the authors present the results of investigation on the characteristics of the Perkins 2806A diesel engine fuelled by natural rape oil. Some technical aspects of adapting an engine to be fuelled by such fuel are presented. Basic energy parameters and exhaust gas toxicity were measur[...]
18
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono własności oleju rzepakowego i jego mieszanin z olejem napędowym, benzyną i etanolem. Przedstawiono wyniki badań spalania mieszaniny oleju rzepakowego z napędowym w komorze o stałej objętości, przy zmiennych temperaturach (350[stopni]C-575[stopni]C), ciśnieniu powietrza (0,5 MPa-0[...]
EN The paper discusses properties of rape oil and its mixtures with diesel oil, petrol and ethanol. The results of investigation on combustion of the rape oil and diesel oil mixtures in a chamber of constant volume, at variable temperature (350[degrees] air pressure (0,5 MPa-0,9MPa) and fuel injection [...]
19
61%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono sposób i przykładowe wyniki obliczeń przebiegu temperatury czynnika roboczego oraz przebiegu chwilowych wartości współczynników wymiany ciepła na krawędzi zagłębionej w tłoku komory spalania. Podstawą do obliczeń były wyniki badań chwilowych temperatur powierzchni w cyklu roboc[...]
EN The paper deals with the heat exchange conditions in SI engine with direct injection system. Temporary conditions at the edge of combustion chamber were of special authors' interest. Directions for calculations oftemporary heat exchange conditions and heat exchange ratio histories were presented. Ne[...]
20
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Silniki wysokopreżne są aktualnie podstawowym źródłem napędu maszyn rolniczych. Polskie rolnictwo eksploatuje ponad 1,3 mln ciągników, ok. 100 tys. kombajnów, kilkaset tysięcy samochodów ciężarowych i dostawczych, jak również pewną liczbę silników stacjonarnych. Zdecydowana większość tych maszyn ora[...]
EN In Polish agriculture there are used above 1.3 million tractors, about 100 thousand combine harvestrs, several thousand lorries and delivery vans as well as a number of stationary engines. For the most part these machines and vehicles are equipped with the diesel engines. Among new methods of testin[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last