Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik synchroniczny z magnesami trwałymi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiono sposób doboru oraz miejsce montażu silnika synchronicznego do napędu pojazdu dostawczego, hybrydowego, bimodalnego. W pojeździe tym silnik elektryczny będzie zamontowany na wale Kardana. Zaprojektowano i wykonano specjalny silnik, który będzie pracował w dwóch trybach, jako napęd[...]
EN In the paper the concept of conversion a vehicle for bimodal hybrid car was described. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle was designed. New motor will be mounted directly on the Cardan shaft. The special motor which will operate in two modes, as the drive an[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 189-195
EN To develop control systems of nonlinear electromechanical systems operated on the base of a synchronous machine with permanent magnets (PMSM), particularly for high-precision dynamic systems, it is necessary to use a mathematical and computer simulation models that adequately reflect such phenomena [...]
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 71-74
EN In the paper the concepts of conversion a van vehicle for bimodal hybrid car was described. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle was designed. New motor will be mounted directly on the Cardan shaft. The electric motor will be able to work in motor and generato[...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 9-14
EN The paper describes stand tests of innovative drive system of Lea BM-12 mine battery locomotive, which are realized within the project number N R01 0009 06 entitled "Mechatronic drive system for rail vehicles designed to operate in explosive atmosphere". The innovative drive system of Lea BM-12 mine[...]
5
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań momentów silnika synchronicznego z magnesami trwałymi małej mocy, z uwzględnieniem rezystancji uzwojeń stojana.
EN The paper presents selected results of examinations of moments of permanent magnet synchronous motor that take into consideration stator windings resistance.
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 277-282
EN In this paper parameters of line start permanent magnet synchronous motor and induction motor are compared. On the basis of standard 2 HP induction motor an interior LSPMSM was successfully designed and built. The measurements were conducted at steady state and during dynamic performance. The impact[...]
7
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 75 57--62
PL W pracy przedstawiono obliczenia parametrów elektromagnetycznych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM). Analizę przeprowadzono za pomocą trójwymiarowego modelu numerycznego, zbudowanego w programie Flux 3D, który bazuje na metodzie elementów skończonych. Za pomocą opracowanego modelu w[...]
EN This paper presents the calculation of the electromagnetic parameter of the permanent magnet synchronous motor. The analysis was performed using three-dimensional numerical model, which was built in Flux 3D environment, based on the finite element method. The magnetic flux density distribution, cogg[...]
8
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 157-161
EN The paper presents the results of numerical and experimental studies leading to determination the natural frequencies of rotor vibration values in a synchronous motor with permanent magnets (PMSM). The subject of study was a rotor of hybrid construction. The permanent magnets were mounted in the lam[...]
9
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 72 267--274
PL W pracy przedstawiono sposób wykorzystania funkcji korelacji sygnałów w obszarze napędów elektrycznych. Odwołując się do aparatu matematycznego wykorzystywanego głównie w zakresie analizy sygnałów, opracowano metodę rekonstrukcji położenia wału dla wektorowego sterowania silnikiem synchronicznym z m[...]
EN The paper presents the use of the correlation function of signals in the area of electric drives. Recalling the mathematical tools used mainly in the field of signal analysis, a method of reconstructing the position of the shaft for vector control of the synchronous motor permanent magnet (PMSM) for[...]
10
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 1(98) 89-93
PL Artykuł ma za zadanie przybliżyć opracowany w firmie ZE TWERD prototyp przekształtnika przystosowanego dla elektrycznego samochodu dostawczego działającego w warunkach miejskich. Przedstawiono charakterystyczne właściwości jakie powinna posiadać konstrukcja falownika pracującego w pojeździe o napędz[...]
EN This paper describes a prototype developed by TWERD Power Electronics of an Automotive converter intended for use in a light delivery van operating in an urban environment. Desired features of a such inverter were listed along with proper construction and software safety features. Control method - a[...]
11
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano praktyczne wykorzystanie jednostki napędowej z niskonapięciowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi w zastosowaniu do małych pojazdów elektrycznych. Zastosowano sterowanie bezczujnikowe. Pozycja wirnika i prędkość kątowa są określane na podstawie zmierzonych danych elekt[...]
EN The paper deals with the practical implementation of the propulsion unit with the low voltage permanent magnet synchronous motor in the small electric car. The control method is based on the sensorless control. The rotor position and rotor angular speed are calculated from the measurable electric qu[...]
12
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Głównym celem artykułu jest pokazanie, że powszechnie stosowane w projektowaniu układów sterowania modelowanie silników synchronicznych z magnesami trwałymi z wyższymi harmonicznymi rozkładu strumienia magnetycznego w szczelinie powietrznej jest poprawne przy ścisłym spełnieniu pewnych warunków. Mod[...]
EN The main objective of the paper is to show that the commonly used model of permanent magnet synchronous motor with higher order harmonics of the magnetic flux angular distribution in dq-coordinates is appropriate for control only under some strict conditions. In general, mathematical models of the m[...]
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 125-128
PL W pojazdach z napędem elektrycznym popularnym rozwiązaniem jest stosowanie silników synchronicznych z magnesami trwałymi. Dzięki wysokiej gęstości mocy i wydajności, zwłaszcza silniki wielofazowe, doskonale sprawdzają się w aplikacjach, które wymagają dużej niezawodności pracy. W pracy zaprezentowan[...]
EN Presently permanent magnet synchronous motors (PMSM) are the main types of motors used for electric vehicles. Owing to its high power density and high efficiency, a multiphase fault-tolerant permanent-magnet synchronous machine is often considered an excellent solution for reliable applications. Thi[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 250--252
PL W artykule przedstawiono model silnika synchronicznego z magnesami trwałymi oraz przekształtnika PWM. Zaproponowano zastosowanie regulatora rozmytego prędkości kątowej w układzie sterowania napędu. Sformułowano ogólną procedurę strojenia regulatora rozmytego z zastosowaniem metody programowania niel[...]
EN The article presents a model of a permanent magnet synchronous motor and the PWM inverter. The use of the angular speed fuzzy controller in the control system drive was proposed. The general procedure for tuning the fuzzy controller with using the nonlinear programming method was formulated. The sim[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 113--116
PL W artykule przedstawiono model napędu z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. W układzie sterowania napędu został zastosowany rozmyty regulator prędkości. Przedstawiono ogólną formułę bazy reguł dla regulatora rozmytego o podwójnej strukturze. Przeprowadzono badania symulacyjne napędu podcz[...]
EN The article presents a model of the drive with a permanent magnet synchronous machine. In the drive control system was applied a fuzzy speed controller. The general formula of the rule base for the fuzzy controller with dual structure was presented. The simulation tests of the drive were carried out[...]
16
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 2 (114) 221--229
PL Artykuł prezentuje możliwości badawcze platformy wyposażonej w dwa bliźniacze silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi typu IPMSM, zesprzęglone ze sobą poprzez momentomierz. Na platformie badawczej jeden z silników stanowi obciążenie dla drugiego badanego silnika, przy czym konfiguracja, k[...]
EN The article presents the research platform equipped with two Interior mounted Permanent Magnet Synchronous Motors, connected to each other via a coupling and measuring shaft. On the research platform one motor operates as a load for the other. The configuration which motor should operate as the driv[...]
17
61%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych napędu dołowej, akumulatorowej lokomotywy kopalnianej typu Lea BM-12, w której zastosowano silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, o magnesach trwałych montowanych wewnątrz rdzenia magnetycznego wirnika (ang. skrót IPMSM). Przedstawiono potencjalne ko[...]
EN The article presents the results of research simulations of the drive of a battery mining locomotive type Lea BM-12, equipped with an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM). The potential benefits resulting from the use of IPMSM in mining locomotives are presented. The operating paramet[...]
18
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 1 (117) 107--112
PL Artykuł dotyczy metody obliczania charakterystyk elektromechanicznych płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi i cewkami skupionymi CW-FLPMSM. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu analizy polowej 2D rozkładu pola magnetycznego w silniku, z ruchomą siatką elementów skończonych. W[...]
EN The paper deals with the method of calculating the electromechanical characteristics of flat linear permanent magnet synchronous motors with concentrated windings. The method is based on a 2D FEA of magnetic field distribution in a motor, with moving mesh of finite elements. At first a typical const[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 3 91--94
PL W pracy zaproponowano metodę wyboru parametrów silnika (indukcyjności Ld i Lq ) dla metody pozwalającej na wygenerowanie maksymalnej wartości momentu elektromagnetycznego na jednostkę prądu (ang. MTPA) w silniku z magnesami trwałymi. Wartości indukcyjności oraz strumienia od magnesów trwałych są wyz[...]
EN This paper presents method of selection the motor parameters (inductances Ld and Lq) for MTPA method (Maximum Torque Per Ampere) for permanent-magnet synchronous motor. The inductances and magnet flux of the motor are identified using observer method based on mathematical model. Using the technique,[...]
20
61%
Logistyka
2015 nr 4 5502--5511, CD2
PL W artykule opisano koncepcję modernizacji napędu elektrycznego wózka platformowego (rysunek 1) zasilanego z baterii trakcyjnej. W starym rozwiązaniu napędu, znanym od kilkudziesięciu lat, stosowano jeden lub dwa silniki szeregowe prądu stałego. Rozwiązanie to charakteryzuje się bardzo niską sprawnoś[...]
EN The paper deals with a prototype of modern electric drive system dedicated to all-electric battery-powered platform tractors manufactured in Poland (Fig.1). In the old solutions of electric drive for this application the DC series motors were used. The main disadvantages of old drive solutions are v[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last