Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik pneumatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 303--306
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania sprężonego powietrza do napędu pojazdów samochodowych. Zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne silników pneumatycznych oraz samochodów, w których źródłem napędu jest silnik pneumatyczny.
EN The article presents the possibility of using compressed air to drive the vehicle. There will be presented modern design solutions pneumatic motors and vehicles in which the power source is a pneumatic motor.
2
100%
Pneumatyka
2013 Nr 1 43--49
3
88%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 157--164
EN This paper presents the numerical optimization of the two-stroke externally heated valve air engine (EHVE), where any fuel or solar heat can be used. The engine is entirely different from the well-known Stirling engine. It works in the closed Joule’s cycle and is composed of: an expander, a compress[...]
4
88%
Pneumatyka
2004 nr 1 50-53
PL Obrotowe narzędzia pneumatyczne są napędzane silnikiem pneumatycznym, którego właściwości w znacznym stopniu przesądzają o charakterystycznych zaletach tych narzędzi.
5
75%
Pneumatyka
2011 nr 2 8-15
PL W artykule przedstawiono opis modelowy procesu wymiany powietrza w jednocylindrowym silniku spalinowym pracującym jako pneumatyczny. W toku modelowym wykorzystano metodę elementów skupionych, gdzie w procesie dyskretyzacji wyodrębniono dwa podstawowe człony: opór miejscowy i objętość skupioną, a jak[...]
EN The article describes the process of charge exchange model in single cylinder engine. In the course of model elements centered method was used, where In the process ofdigitizing distinguished two basie units: the resistance of the volume of local and focused, and as a working medium air. Also includ[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 6 8838--8845
PL W artykule przedstawiono model symulacyjny tłokowego silnika pneumatycznego, przeznaczonego do napędu lekkich pojazdów o masie kilkuset kilogramów. W rozważanym silniku zastosowano układ rzędowy trzech cylindrów, przy czym przewidziano zastosowanie typowych siłowników dostępnych na rynku elementów p[...]
EN The article presents a simulation model of the piston pneumatic motor, designed to drive light vehicles, weighing several hundred pounds. In the considered engine, system of three cylinders installed in one line, was used, wherein typical actuators, available on the market of pneumatic components we[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 4 110--113
PL Celem pracy jest opisanie nowego polskiego wynalazku silnika pneumatycznego według patentu PL 214371. W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania, opisano stanowisko badawcze, wstępne wyniki pomiarów oraz wyznaczono podstawowe kierunki dalszych prac badawczych.
EN The aim of this thesis is to describe a new, Polish pneumatic engine invention according to patent nr PL 214371. The construction, principals of functionality, the inspection facility, were described in the thesis. Initial measurement results and main directions of further research were also provide[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 87--94
EN A methodology and tool that allows evaluating and quantifying aero engines design trade-offs originated as a consequence of addressing conflicting objectives such as low environmental impact and low operating costs is presented, and applied to a general case study to assess the feasibility of using [...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł opisuje propozycję zastosowania pneumatycznego mechanizmu napędowego windy załadowczej zasilanej sprężonym powietrzem z układu hamulcowego samochodu ciężarowego. Autorzy starają się określić moc poszczególnych urządzeń napędu. W tym celu wykonano symulację komputerową ruchu platformy windy, [...]
EN The article concerns the discussion of a pneumatic tail lift entirely powered by pneumatic devices powered with compressed air from the brake system of truck. The authors try to set up the drive parameters and the size of the engines. For this purpose, a computer simulation of the platform's motion [...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania napędu pneumatycznego do wolnobieżnego, ultralekkiego pojazdu sadowniczego. Zastosowanie silników pneumatycznych stwarza możliwość radykalnego uproszczenia konstrukcji układu napędowego pojazdu. Możliwe jest również zastosowania proponowanego rozwiązania [...]
EN The study presents an applicable concept with regard to a pneumatic slow-speed drive, an ultra-light fruit picking vehicle. The use of compressed air engines makes it possible to considerably simplify the design of the power transmission system of the vehicle. It is also possible to use the suggeste[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 2/102 63--72
PL W artykule przedstawiono i omówiono system sterowania układem napędowym rekonfigurowanego pojazdu kołowego „Kameleon”. Jest on pojazdem studyjnym wykorzystywanym do testowania koncepcji konstrukcyjnych i sterowania, które mogą być wykorzystywane w pojazdach. Na układ napędowy Kameleona składają się [...]
EN The paper presents and discusses the powertrain control system of reconfigurable wheeled vehicle "Chameleon". It is a concept vehicle used for testing design concepts and in control systems that may be used in vehicles. The powertrain of "Chameleon" comprises of an electric and pneumatic motors, whi[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 49 49--52
PL Celem pracy jest opisanie nowego polskiego wynalazku silnika pneumatycznego według patentu PL 214371. W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania, opisano stanowisko badawcze, wstępne wyniki pomiarów oraz wyznaczono podstawowe kierunki dalszych prac badawczych.
EN Air motors are characterized by high resistance to overload, a small toxicity for the environment and a high degree of safety in terms of explosion. Due to these facts, these devices may find use in the mining industry, food industry and energy industry. The aim of this thesis is to describe a new, [...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 341--345
PL W artykule przedstawiono kilka technologii stosowanych do napędu pojazdów. Przybliżono alternatywne źródła zasilania mogące osiągnąć sukces w dziedzinie redukcji zanieczyszczeń, które wytwarzane są przez większość obecnych samochodów.
EN The article presents several technologies used to power vehicles. An alternative power source that can achieve success in the reduction of pollution, which are produced by most of today's cars has been presented.
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 433--436
PL Przedstawiono koncepcję zastosowania silnika pneumatycznego wysoko momentowego do napędu urządzeń załadunkowo rozładunkowych, które znajdują się na wyposażeniu pojazdów transportowych. Proponowany silnik pneumatyczny jest silnikiem pracującym w cyklu odwrotnym do cyklu sprężarki zębatej jest zasilan[...]
EN The concept of using a high torque pneumatic motor to drive the loading and unloading equipment installed on transport vehicles is presented in this papper. The proposed pneumatic motor is an engine that operates in reversed cycle to the tooth compressor supplied by the air directly from the brake s[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 148--151
PL Celem pracy jest opisanie nowego polskiego wynalazku silnika pneumatycznego według patentu PL 214371. W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania, opisano stanowisko badawcze, wstępne wyniki pomiarów oraz wyznaczono podstawowe kierunki dalszych prac badawczych.
EN The aim of this thesis is to describe a new, Polish pneumatic engine invention according to patent no. PL 214371. The construction, principals of functionality, the inspection facility, were described in the thesis. Initial measurement results and main directions of further research were also provid[...]
16
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 4 66--69
PL Celem pracy jest opisanie nowego polskiego wynalazku silnika pneumatycznego według patentu PL 214371. W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania, opisano stanowisko badawcze, wstępne wyniki pomiarów oraz wyznaczono podstawowe kierunki dalszych prac badawczych.
EN The aim of this thesis is to describe a new, Polish pneumatic engine invention according to patent no. PL 214371. The construction, principals of functionality, the inspection facility, were described in the thesis. Initial measurement results and main directions of further research were also provid[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last