Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik krokowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Coraz popularniejsze napędy Ezi-SERVO to seria innowacyjnych serwonapędów z silnikiem krokowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i mając na uwadze ich stale rosnące zainteresowanie, firma Fastech, producent napędów, poszerzyła paletę silników do rozmiaru 86, a co za tym idzie, zwiększyła do[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Silniki krokowe w sposób zadowalający wykonują zadania pozycjonowania urządzeń pomiarowych, pod warunkiem właściwego zarządzania ruchem. Firma WObit wraz z silnikami krokowymi, stopniami mocy, układami sterującymi i czujnikami dostarcza technikę liniową i narzędzia do szybkiego projektowania złożony[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL Małe napędy z silnikami krokowymi, pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie, potrafią wyeliminować droższe napędy w warunkach przemysłowych nie tylko w urządzeniach technologicznych, ale i pomiarowych. Firma WObit ze swoją obszerną ofertą silników krokowych i produkowanych w Poznaniu sterowników ora[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy przedstawiono koncepcję sterowania silnikiem krokowym zastosowanym w projektowanym dydaktycznym stanowisku do pozyskiwania sekwencji obrazów i wyznaczania kształtu obiektów. Przedstawiono schemat blokowy systemu pomiarowego z kartą akwizycji obrazu i sterownikiem wymuszającym zadany tryb pra[...]
EN In this paper the conception of step motor controlling in designed educational shape measurement system was described. The main idea of this system is collecting images sequence with controlled rotate of the object, next the images are used to build three-dimensional model. Block diagram of computer[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 121-127
PL W referacie opisano propozycję stanowiska dydaktycznego prezentującego rodzaj napędu mechatronicznego złożonego z reduktora precesyjnego cykloidalnego, silnika krokowego i oprogramowania. Podstawowym założeniem przyjętym przy tworzeniu stanowiska był niski koszt napędu. Został on osiągnięty dzięki z[...]
EN This paper explains an idea, how to construct a low-cost mechatronical teaching stand consisting of the nutating reducer, stepping motor and control software. Stepper motor and the original controller used in this project are adapted from a junk disk 5-1/4 inch drive. All signals needed to determin[...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 9 34, 36--37
PL Firma LNS od wielu lat jest dystrybutorem marki Parker-Sporlan. Automatyka Sporlan kojarzy się z wysoką solidnością wykonania i precyzją działania. Na przestrzeni lat nic się w tym kierunku nie zmieniło. Producent ten ciągle oferuje solidny produkt z USA i Europy w czasach dominacji dalekowschodniej[...]
7
88%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne, analizę dynamiki części mechanicznej, algorytmy i oprogramowanie oraz sposób działania programowalnego symulatora cyklu oddechowego, wykorzystującego silnik krokowy oraz środowisko programistyczne Lab-View. Zadaniem symulatora jest zastąpienie człowi[...]
EN In this article design requirements, analysis of mechanical part dynamics, algorithms, software and principle of operation of programmable simulator of breathing cycle have been presented. The device takes advantage of stepper drive and LabView development system. The simulator substitutes human lun[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 2 138-141
PL W artykule przedstawiono unipolarny układ zasilania umożliwiający rozszerzenie zakresu prędkości silników reluktancyjnych. Badano wpływ zastosowania nowego układu na uzyskiwane wartości prądów w czasie zasilania cewek, oraz na czas zaniku prądu po wyłączeniu zasilania. Obliczenia wykonano dla izolow[...]
EN The paper presents the influence of a modified supply system on current waveforms in inductive-resistive loads. Modification of a supply system dedicated for reluctance stepper and switched reluctance motor based drives was investigated. The modification influence on current values obtained during t[...]
9
75%
Archives of Electrical Engineering
EN This research presents a method of modeling and numerical simulation of a reluctance stepper motor using reduced finite-element time-stepping technique. In presented model, the circuit equations are reduced to non-stationary differential equations, i.e. the inductance mapping technique is used to fi[...]
10
75%
Logistyka
PL W pracy opisano sposoby diagnostyki silników skokowych stosowanych w pojazdach samochodowych. Omówiono typy silników i algorytmów sterowania. Dokonano oceny sposobu sterowania silnikami skokowymi w pojazdach samochodowych. Opisano możliwe sposoby sterowania tymi silnikami.
EN This paper describes the diagnostic methods of stepper motors used in vehicles. Discusses the types of motors and control algorithms. Assessed ways to control the stepper motors in vehicles. Describes the possible ways to control these motors.
11
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 149-154
EN The brushless machine with axial flux and permanent magnets (AFPM), also called the disc-type machine, is an interesting alternative to its cylindrical radial flux counterpart due to the disk shape, compact construction and high torque density. AFPM disk motors are particularly suitable for electric[...]
12
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN Advantages and disadvantages of separate studies on dynamic systems using either theoretical or experimental methods have been emphasized, and a stand point has been expressed that both methods must definitely be combined. Measurements of vibration in the rotational motion by means of an RWJ instrum[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 4 210-213
PL W pracy przedstawiono metodę modelowania i symulowania reluktancyjnego silnika krokowego przy pomocy elementów skończonych. W analizie modelu uwzględniono równania magnetostatyczne sprzężone z równaniami ruchu. Problem nieliniowości został rozwiązany za pomocą metody Newtona - Raphsona z aproksymacj[...]
EN In this paper a method of modeling and numerical simulation of the variable reluctance stepper motor using the time stepping finite element technique is presented. In analyzed model the magnetostatic field partial differential equations are coupled with rotor motion equation and solved simultaneousl[...]
14
75%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 4 209-217
PL W artykule przedstawiono metodę oraz rezultaty badań dokładności pozycjonowania napędów liniowych, zastosowanych w precyzyjnym stoliku X-Y. Ocena przeprowadzona na podstawie wyników badań okteśla rzeczywistą dokładność pozycjonowania stolika. Stolik X-Y został skonstruowany w Instytucie Technologii [...]
EN The paper presents results of investigations concerning positioning accuracy of linear drives used in the precise X-Y table. The carried out assessment determines real, positioning accuracy. The X-Y table has been constructed in the Institute for Technology and implemented in the Automated Monitorin[...]
15
75%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 39-44
PL W artykule zaprezentowano model mechatronicznego systemu umożliwiającego pozycjonowanie czujnika kontaktronowego na siłowniku. Przedstawiono ogólną strukturę systemu oraz model kinematyczny i matematyczny układu mechanicznego. Określono podstawowe parametry techniczne systemu dla modelu fizycznego.
EN The article presents the model of mechatronics system for a reed-switch sensor positioning along actuator's cylinder. The general structure of the system, kinematics model and mathematical model of mechanical system are presented. Primary technical parameters for physical model of the system are det[...]
16
75%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 2 91-100
PL W artykule zaprezentowano modelowe rozwiązania napędów precyzyjnych jako systemów mechatronicznych. Omówiono ogólną strukturę systemu mechatronicznego. Zaprezentowano napędy precyzyjne zastosowane w: systemie pozycjonowania zwierciadła w głowicy pomiarowej ekstensometru laserowego oraz w systemie do[...]
EN The model mechatronics systems of precision drives are presented in the article. A typical structure of mechatronics system is described. The precision drives of the mirror positioning system and of the liquid dosing system are presented. The selected technical parameters of the developed drives are[...]
17
75%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Aparat Marshall’a jest jednym z podstawowych urządzeń badawczych użytkowanych przez laboratoria wytwórni mas bitumicznych i przedsiębiorstw budowy dróg. Wyposażenie pewnej wersji konstrukcyjnej aparatu w elektroniczny system pomiarowo-sterujący sprawiło, że przeprowadzenie testu wykonywanego przy je[...]
EN The Marshall apparatus is a test device widely used in laboratories of bituminous mass manufacturers and road construction companies. One version of the apparatus equipped with an electronic measurement and control system makes the testing procedures (determining the stability and deformations of bi[...]
18
75%
Napędy i Sterowanie
PL Producent serwonapędów – firma ESTUN – w ostatnim roku dokonał uzupełnienia oferty i rozwinął flagowy produkt, jakim jest serwonapęd serii PRONET. Pojawiła się opcja zasilania 100 V AC, usprawniono napęd pod względem komunikacji – aktualnie użytkownicy mają możliwość zamówienia napędu z wbudowanym p[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1362--1365
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru i rejestracji chwilowego położenia zaworu EGR napędzanego silnikiem krokowym. Sposób ten może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych nad rozwojem systemów sterowania silnikiem spalinowym jak i w procesie dydaktycznym. Polega on na stałej obserwacji n[...]
EN The article shows the technique of measurement and registration of temporary position of EGR valve powered by stepper motor. This method can be used in both scientific research on the development of systems of internal combustion engine control and in didactical process. It consists in constant obse[...]
20
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zastosowanie elektrycznych silników krokowych jako napędu wskaźników prędkości jazdy daje możliwość miarodajnego określenia prędkości zderzeniowej. W artykule omówiono wyniki badań wykazujących nieczułość silników krokowych na przeciążenia wywołane symulowanym zderzeniem w kierunkach osi x i y pojaz[...]
EN The application of step motors to driving speed indicators enables to determine reliably the impact speed. The paper presents the results of investigation showing the insensibility of stepper motors to overload caused by simulated collision in the x and y axes directions of the automotive vehicle.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last