Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik klatkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Technical Physics
EN It is explained why certain parasitic synchronous torques generated in a squirrel-cage motor do not arise in the same motor having an additional ring in the midst of a rotor and having both halves of a rotor turned by a certain angle [gamma]. In other words, it is shown that an additional ring in a [...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono badania laboratoryjne różnych metod rozruchu silnika klatkowego: rozruch bezpośredni, rozruch łagodny i częstotliwościowy. Podano przebiegi czasowe prądu, prędkości, momentu, częstotliwości i zmiany temperatury pręta klatki w czasie rozruchu.
EN The paper shows laboratory tests of different methods of squirrel-cage motor starting: direct starting, starting using soft-starter and inverter. There are giving time-current, speed, torque, frequency characteristics and temperature rise of rotor's bar during start-up.
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Omówiono wpływ uszkodzenia prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego dużej mocy na jego własności eksploatacyjne. Charakterystyki wyznaczono na podstawie obliczeń wykonanych przy użyciu polowo-obwodowego modelu silnika klatkowego. Uzyskane wyniki pokazują konsekwencje eksploatowania silników o różn[...]
EN Influence of large power induction motor's squirrel cage rotor bars damage on it's performance characteristics were described. The characteristics were established on the bases of calculations performed by using a field-circuit model of a squirrel cage motor. Obtained results demonstrate the consequ[...]
4
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono zagrożenia silnika klatkowego przy rozruchu załączeniem bezpośrednio na sieć oraz przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające uszkodzeniom.
EN Thermal and mechanical stresses occurred at d.o.1. starting of squirrel cage induction motors are discussed, proper design of rotors, preventing failures, presented.
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 91-96
EN Inverter-fed squirrel-cage motor diagnostics generates many problems. Causes of those problems can be for example variety of control methods, or working with various angular speeds. Present-day diagnostic methods apply to motors supplied directly by sinusoidal voltage power system. Analysis of chose[...]
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 187-190
EN Economic effectiveness of the operation of a propulsion system depends on energy indices of motors. Along with the type of operation, the load can vary greatly. Most induction motors operate at load which is considerably lower than their nominal load. Operation at small load or idle run has an adver[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 1(89) 117-120
EN In the article a construction of the squirrel-cage motor was described in difficult working conditions as the drive of the fan in the system of cooling the light military vehicle. A process of selection of the appropriate working point was introduced to the work with adjustment rotation speed. Worki[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
EN Industrial AC cage rotor motors of nominal voltage 6000 and 10 000V are usually started by switching direct on line. Many failures of the motors is often the result of their design which do not take into account the thermal and mechanical stresses caused by initial starting current surges in stator [...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 121-124
EN In order to enhance energy indices and obtain electrical energy savings for an asynchronous squirrel-cage motor operating on a long-time basis at a load lower than the rated load it needs to reduce its supply voltage. Efficient operation obtained that way can apply to a single motor or a set of moto[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 79 85-89
EN The damages of the induction motor rotor's squirrel-cage winding in most cases accumulate gradually, so it is possible to detect them early and protect the user effectively from the damages' consequences. When the induction motor with an asymmetrical rotor is operating with the constant power output[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 1-6
EN Selection of electric motors used in various kinds of industrial drives is realized at designing stage of that drives. But the exploitation condition of the machine not always can be properly foreseen at designing stage. And the exploitation condition (especially starting conditions) heavily influen[...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 17-22
EN During the soft start-up of the induction motor, various negative phenomena connected with considerable heat emissions in the motor’s winding are observed. They may, particularly in the case of the prolonged start-up, result in a damage to the squirrel – cage winding. What is more, torque impulses m[...]
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 125-128
EN Three-phase asynchronous motor with a squirrel-cage rotor that is the most often applied in the industry has its disadvantages, which get revealed at a low-load motor operation or at its idling. High current input and low power factor at idling are among the disadvantages. Electrical energy saving i[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 117-120
PL Indukcyjne silniki klatkowe zasilane napięciem o częstotliwości 400-1500 Hz są mało znaną grupą maszyn ze względu na swoje nieliczne zastosowanie. Stosowane są głównie w przemyśle łożyskowym, precyzyjnym, włókienniczym. Największe częstotliwości, czyli najwyższe prędkości obrotowe wynikają z potrzeb[...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 107-112
EN A definition and kinds of efficiency determination methods, models of power flow and selected efficiency determination methods by standards: Japanese JEC, American IEEE 112, International IEC 60034-2 and the latest IEC 61972 and proposition of the newest methods prepared by the author are presented [...]
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 5-9
EN One of the ways to improve the efficiency of an induction motor without increasing of frame size is to change the rotor cage material from aluminum to copper. Thanks to such an operation, the rotor cage resistance is decreased by about 40% and rotor's resistance losses are also significantly decreas[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 173 139-148
PL W artykule przedstawiono wyniki prac projektowych i badawczych, dotyczących przesunięcia stabilnego zakresu pracy 1-fazowego silnika indukcyjnego zbudowanego na bazie silnika klatkowego SEMKg71-4B2/PO1. Ich celem było uzyskanie przebiegu charakterystyki mechanicznej, stabilnej w całym zakresie pracy[...]
EN The paper presents the results of design and research investigations aiming at the change of the stable region of the torque-speed characteristic of a single-phase induction motor. As a basis for the design process the squirrel-cage induction motor SEMKg-4B2/PO1 was adopted. The goal of the design w[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 131-142
PL W artykule, na przykładzie 3-fazowego silnika klatkowego, przedstawiono możliwości zastosowania algorytmu genetycznego do optymalizacji jego obwodu elektromagnetycznego. Sformułowano zadanie optymalizacji z ograniczeniami, przyjmując zewnętrzną funkcję kary. Dla opracowanego programu komputerowego w[...]
EN In the paper the possibilities of GA application to optimization of the electromagnetic circuit of a 3-phase induction motor are presented. The problem of optimization with constraints was formulated using the method of the external penalty function. For the developed computer program there is possi[...]
19
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 216--218
PL O trwałości silnika klatkowego dużej mocy, eksploatowanego w trudnych warunkach rozruchowych (rozruchy długotrwałe, lub często powtarzane) decyduje rozwiązanie wirnika, ponieważ właśnie wirnik narażony jest podczas rozruchu na największe obciążenia termiczne i dynamiczne. Najbardziej odpornym na des[...]
EN Exploitation durability of the squirrel cage motor at heavy starting conditions depends on their rotor design. The most reliable induction motor for frequently repeated or long lasting starts is that with idle bars in the rotor. But idle bars design has their disadvantages as well. The idle bars sho[...]
20
80%
Napędy i Sterowanie
PL Rozwój szeroko pojętego przemysłu nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Liczne ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych gazów, będących skutkiem ubocznym procesów wytwarzania energii (z węgla) są bodźcem do poszukiwania nowych źródeł energii oraz ulepszania aktualnie istniejących urz[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last