Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik gazowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Niezaprzeczalną zaletą silnika gazowego jest jego niska emisja zanieczyszczeń i spalin. W artykule opisano dwa modele autobusów krajowych z napędem gazowym CNG: Jelcz 120M/1 oraz Jelcz M125M/4 VECTO.
2
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule opisano wybrane zagadnienia z Założeń konstrukcyjnych silnika gazowego A20G, które były podstawą do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej silnika. Przedstawiono większość faktów i argumentów, w oparciu o które podjęto decyzję o budowie prototypu silnika 8A20G. Omówiono także podstawowe [...]
EN This paper describes the selected problems from "The A20G gas engine design assumptions" on base which the engine design documentation has been elaborated. There are presented most of facts and arguments on which the assembling of the 8S20G prototype engine has been decided. The main units and devic[...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 141-147
EN The article presents basic information about Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Jastrzębie Coal Mine Company) as well as investments connected with building up cogenerative generator sets with gas engines using gas from demethanization of coal mines. The detailed data of generator sets – with special [...]
4
100%
Czysta Energia
2009 Nr 5 51-51
5
100%
Journal of KONES
PL Referat opisuje wstępny dobór wtryskiwacza dla silnika gazowego zasilanego przez bezpośredni wtrysk propanu - butanu. Przeanalizowano wpływ umieszczenia wtryskiwacza w cylindrze na proces tworzenia mieszanki. Określono wymagania odnośnie strumienia masy paliwa wypływającego z wtryskiwacza w zależnoś[...]
EN The preliminary selection of the injector to the gas SI engine fuelled by direct injection of the liquid propane - butane into the cylinder has been reported in article. The effect of injector allocation in the cylinder on mixture building process has been also analysed. The selection of injector fo[...]
6
100%
Journal of KONES
7
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 2 60-60
PL Wszyscy, którzy decydują o inwestycjach będących konwersją węgla na gaz, muszą sobie zdawać sprawę, iż budowa kotła gazowego na miejscu kotła węglowego nie jest szczytem osiągnięć w zakresie ekologii. Efekt ekologiczny można znacznie zwiększyć stosując gazowy układ skojarzony.
8
100%
Silniki Spalinowe
PL W pracy podsumowano dotychczasową ośmioletnią eksploatację przemysłową biogazowego zespołu ciepło- i prądotwórczego w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Jest to typowa instalacja energetyki skojarzonej CHP (Combined Heat and Power) wytwarzająca energię elektryczną i ciepło w źródle pali[...]
EN The paper presents a summary of the last eight years of industrial operation of the biogas heat and power-generating set in the Waste Treatment Plant of WARTA S.A. in Częstochowa. This is a typical installation of the CHP (Combined Heat and Power) coupled power engineering, which generates electrica[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono nowy silnik MAN E0836 LOH firmy MAN spełniający normy Euro 5 EEV dzięki zastosowaniu trójdrożnego katalizatora spalin. Zastosowanie silników zasilanych gazem stanowi możliwość obniżenia kosztów przedsiębiorstw transportowych oraz przyczynia się do zmniejszenia negatywnego od[...]
10
88%
Czysta Energia
2008 Nr 11 34-35
11
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono koncepcję ekologicznej siłowni zasianej energią cieplną z kolektora słonecznego. Siłownia działa w oparciu o niskotemperaturowy obieg Rankina z czynnikiem organicznym (RI41b). Omówiono problemy związane z doborem maszyny rozprężającej dla takiego obiegu. Przedstawiono przegląd [...]
EN The work presents conception of ecological power plant with solar power supply. The power plant utilizes a low temperature Rankine cycle with organic working fluid (R14Jb), Problems connected with selecting an expansion machine for such a cycle have been discussed. The review of turbines and volumet[...]
12
75%
Silniki Spalinowe
PL Od ponad 20 lat prowadzone są prace rozwojowe dotyczące wykorzystania pomiaru ciśnienia w cylindrze, do sterowania parametrami silnika ze sprzężeniem zwrotnym. Celem tych prac jest zwiększenie kontroli nad przebiegiem spalania oraz diagnozowanie silnika on-line. Ograniczeniem zastosowania takich ukł[...]
EN Closed loop control based on cylinder pressure measurement has been investigated for over 20 years. The aim has been to improve combustion control and online engine diagnostics. However the price of cylinder pressure sensors and the high demands on processor capacity have been preventing the develop[...]
13
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 12 705--712
PL W artykule przedstawiono ogólną informację o Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA i Spółce Energetycznej „Jastrzębie" SA jako inwestorach układów kogeneracji i trójgeneracji, w których źródło zasilania stanowią silniki gazowe pracujące na bazie metanu z odmetanowania kopalń. Podano informację dotyczącą [...]
EN The article presents general information about Jastrzębie Coal Company and „Jastrzębie" Power Generation Co., as investors in cogeneration and trigeneration systems in which the power generation sources consist in gas engines operating on the basis of methane coming from methane drainage. The inform[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 125-132
PL Silnik Stirlinga jest rodzajem silnika gazowego o zewnętrznym spalaniu. Mechanizm silnika składa się z dwóch tłoków zamykających dwie objętości połączonych razem przez chłodnicę, regenerator i podgrzewacz. Skuteczność silnika zależy m.in. od technicznych warunków pracy tłoka. Ruch z szybką zmianą po[...]
EN The Stirling engine is the type of the gas engine which trades off the external combustion. The mechanism of the engine consists of two pistons which closes two volumes, connected together through cooler, regenerator and warmer. The effectiveness of the engine depends (except of other influences) on[...]
15
75%
Nowoczesne Gazownictwo
1999 nr 4 22-26
16
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 881--885
PL W artykule przedstawione zostały wyniki stanowiskowych silnika o zapłonie iskrowym przystosowanym do pracy na zasadzie obiegu Millera. Badania skupiały się na właściwościach termodynamicznych wykorzystanego obiegu Millera jak również przebiegu spalania w doładowanym silniku zasilanym różnymi paliwam[...]
EN The paper contains results of tests on the spark ignited (SI) engine modified to work as the engine with the overexpanded thermodynamic Miller cycle. Investigation was particularly focused on thermodynamic properties of the applied Miller cycle as well as combustion progress in the supercharged engi[...]
17
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono podstawowe cechy konstrukcyjne silnika przeznaczonego do agregatów prądotwórczych produkcji firmy DEUTZ Power Systems zasilanego mieszanką metanu pochodzenia kopalnianego. Określono sposób przygotowania mieszanki powietrzno-gazowej, jej skład i granice palności. Omówiono tak[...]
EN Some basic constructional features of generating sets produced by DEUTZ Power Systems equipped with gas engines fueled with air - Coal Mine Methane mixture have been presented in the paper. The way of preparing of air-gas mixture, gas set up and ignition ability have been described here. Some operat[...]
18
75%
Instal
2002 nr 10 50--54
PL W pracy zaprezentowano nowy biogazowy zespół elektro-ciepłowniczy z silnikiem 8A20G zaprojektowany, wykonany i przebadany w latach 1996-1998 w ramach projektu celowego KBN zrealizowanego przez Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterownia Politechniki Częstochowskiej oraz Zakłady H. CEGIELSKI - Poz[...]
EN A new cogeneration set driven by the 8A20G biogas engine is presented in this paper. The unit was designed, manufactured and examined by the Institute of Internal Combustion Engines & Control Engineering and H. CEGIELSKI-Poznań S.A. during the period from 1996 to 1998 under the contract sponsored by[...]
19
75%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper the possibility of increasing electricity generation capacity of biogas plant by using an additional module with organic fluid was analyzed. The energy is to be supplied from heat recovered from the engine casing. Analysed was the energy efficiency of power plant operated at subcritical[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 6 4793-4802
PL W pracy zamieszczono wyniki modelowania, w programie Kiva-3V, emisji tlenku azotu badawczego silnika S320ZI, zasilanego paliwem gazowym – metanem. Modelowanie przeprowadzono dla różnych wartości stałych szybkości reakcji kinetycznych tworzenia NO, przyjętych na podstawie wybranej literatury. W wynik[...]
EN The numerical modelling results of nitric oxide emission of S320ZI research engine, powered by gas fuel – methane, using Kiva-3V software are presented in the paper. The modelling process was carried out for different values of kinetic reaction rate constants of NO formation. Reaction rate constants[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last