Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 277
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 61-63
EN More than half of all electricity produced worldwide is used for electric drives with electric motors. Currently, the model faces the problem of energy modernization. Associated with the rational use in the application of innovative technology. This technology also includes the EE - energy-efficient[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 245-250
EN The paper presents advantages and disadvantages of motor vehicles with electric motor. The paper discusses kind of electric motors and shows the methods of regulation circuits of electric motors. Estimate range and travel expenses of vehicles with electric motor are also presented in the paper. Trav[...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 227-232
EN Two types of disc motors are investigated in the paper: - with salient poles, where armature core is made of ferromagnetic steel, as shown in Fig. 1, - with coreless armature and two-layer winding as shown in Fig.4. Dependence of rotating torque on number of pole pairs p and ratio of inner diameter [...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 207-209
EN This article present design of motor for Total Artificial Heart (TAH), which is developing on Brno University of Technology. For this application was chosen, as best choice, disc motor with axial flux and permanent magnet. Main reason for choose of this motor is that this motor have short length, wh[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 299-306
PL W pracy omówiono zagadnienie pracy silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM) w warunkach niesymetrii sterowania. Przestawiono sposoby sterowania SRM, przypadki pracy niesymetrycznej, model matematyczny i symulacyjny oraz wyniki symulacji cyfrowej. Omówiono wpływ niesymetrii sterowania na zawarto[...]
EN The paper presents a problem of the run of switched reluctance motors (SRM) in conditions of control asymmetry. There were shown the ways of SRM control, cases of asymmetric work, mathematical and simulation models and the results of digital simulation. The paper describes the influence of control a[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Rozważano możliwość zastosowania statycznego trójfazowego układu UPS jako przemiennika częstotliwości służącego do rozruchu i regulacji prędkości silnika indukcyjnego klatkowego dla przypadków:- rozruch napędu elektrycznego dźwignicy z ograniczeniem udarów momentu obrotowego oraz z regulacją czasu r[...]
EN The article considers possibility of employment of a static three-phase UPS system as a frequency converter intended for starting and adjustment of rotational speed of induction squirrel-cage motor for the below cases Starting electric drive of crane with limitation of torque stroke and adjustment o[...]
7
80%
Elektro Info
2002 nr 8 30--32
PL Napęd urządzeń mechanicznych i maszyn roboczych, takich jak obrabiarki, pompu, wentylatory itp., wymaga zastosowania silnika elektrycznego, który przetwarza pobieraną moc elektryczną na moc mechaniczną. Moc elektryczną pobiera silnik z sieci zasilającej, do której jest przyłączony, a moc mechaniczną[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 117-122
EN The article presents experience of the author in use of antenna detectors for measurements of partial discharges in electric motors. The measurements aim at off-line and on-line evaluation of the condition of winding insulations. The author presents results of his own research, in particular discuss[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 31-34
EN Synchronous motors excited with permanent magnets (BLDC) require rotor position sensors in order to operate properly. Usually Hall sensors are used. A serious problem is posed here: how to place the sensors so that their operation might not be disrupted by coil end windings field. One possible way t[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 175-179
EN This paper deals with influence of voltage interharmonics on currents in an induction cage machine. The results of investigations are presented for 5,5 kW four-pole induction cage machine under supply with voltage containing positive-sequence and negative sequence interharmonic injections of various[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 147-152
EN This article presents considerations on the condition of the occurrence of maximum efficiency in the three-phase induction motor supplied by a constant voltage value. A relationship was derived, which allows to calculate with great accuracy the location of maximum efficiency. Comparison of laborator[...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 19-24
EN Transients of electrical and mechanical quantities in the system: battery - car starter with brushless direct current motor (BLDC motor) - combustion engine were computed at different ambient temperature. Electromechanical characteristics of the car starter were determined. Transients as well as ele[...]
13
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono zasady opracowanej przez autora zmodyfikowanej metody detekcji obwiedni wraz z zaproponowaną w ostatnim czasie kolejną modyfikacją metody uwzględniającą niesymetrię szczeliny powietrznej pomiędzy stojanem i wirnikiem. Omówiono technologie wykonywania pomiarów, podano wyniki [...]
EN The article presents principles of the modified method of envelope detection, developed by the author, together with the recently suggested another modification of the method taking into account asymmetry of the slot between the stator and the rotor. It discusses the technology of measurements and p[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 7-12
EN This paper deals with electric drives in mine applications. Use of pole-changing induction motors enables reduction of energy consumption. Applications with fan type and constant torque-speed characteristics are shown. Parameters of induction and synchronous motors with permanent magnets are compare[...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 99-104
EN Partial discharges accompanying operation of electric motors have a very complex nature. On-line measurements require specialist partial discharge detectors and partial discharge analysing devices. The analysis of signals for diagnostic purposes should be conducted taking into account phase-resolved[...]
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 129-134
EN Inverter Driven Motors (IDM) with high speed switching and advanced Pulse Width Modulation (PWM) techniques have been widely used for variable speed applications. Adjustable Speed Drives (ASD) with high speed switching devices provide very accurate control of speed and torque to a system. However, A[...]
17
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 39-45
EN The paper's aim is to explain that the exploitative diagnosis of electric engines is the least expensive method of exploitation. The authors will give specific examples of solutions to major technical problems of the machines' drives in the electric plant, from the moment they were put into operatio[...]
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 75-80
EN The article is a summary of dozen-year experience of workers researching at Institute of Electrical Machines of Warsaw University of Technology and at Institute of Power Engineering. The professional experience has been related to technical diagnosis of engines, generators and energetic transformers[...]
19
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi umieszczonymi na wirniku mają najwyższą sprawność energetyczną ze wszystkich znanych i stosowanych rodzajów maszyn elektrycznych porównywalnej wielkości, mają także największą gęstość mocy. Maszyny tego typu stosowane są jako prądnice w małych elektrowniach w[...]
EN Permanent magnets electrical machines have the highest energy efficiency of all types electrical machines and the highest power density of unit volume. In the article permanent magnet motors designed and manufactured by Komel are described. These motors have been designed to mining locomotives, elec[...]
20
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 119-124
EN The paper presents the construction of the coreless permanent magnet tubular linear motor. Detailed design and the manufacture technology of the complete physical model are described. The parametric field model of the machine is showed as well as the results of the calculation of the back-EMF and th[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last