Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik czterosuwowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule autor porównuje różne metody sterowania fazami rozrządu, które obecnie stosowane są w silnikach spalinowych czterosuwowych. Przedstawia również jeden z najnowszych systemów sterowania, układ EVA.
2
100%
Journal of KONES
PL Pomysł i idea pracy nowego silnika polega na skojarzeniu w jedną całość silników: dwu- i czterosuwowego i wykorzystaniu ich indywidualnych zalet [1],[2]. Klasyczny silnik dwusuwowy charakteryzuje się prostą konstrukcją, łatwym systemem wymiany ładunku i większym wskaźnikiem mocy z jednostki objętośc[...]
EN The new concept of combustion engine is based on the combination of two engines. It makes use of both two- and four-stroke engine. The two-stroke combustion engine is characterised by a simple construction and system of air load change as well as bigger index of power output. Unfortunately, its fill[...]
3
75%
Journal of KONES
PL W opracowaniu przedstawiono podstawowe zalozenia dla budowy modelu matematycznego opisujacego procesy gazodynamiczne w układzie turbodoładowania okrętowego silnika czterosuwowego przy pulsacyjnym zasilaniu turbiny spalinami. Przeprowadzono analizę podstaw teoretycznych zjawisk fizycznych wystepujący[...]
EN There have been demonstrated main principles for elaboration of mathematical model describing gas-dynamical processes worked out within a turbocharging system of a marine fourstroke engine having a pulsatory power supply of the turbine. An analysis of theoretical basis of physical phenomena which oc[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 95--101
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń okrętowych silników tłokowych na parametry pracy silnika oraz skład spalin. Silników okrętowych nie można zaliczyć do obiektów technicznych o zadawalającej niezawodności. Omówiono w referacie dane statystyczne dotyczące ich awaryjnośc[...]
EN The paper presents the results of research on the impact of selected marine diesel engine damage to the operating parameters of the engine and the exhaust gas. Marine engines can hardly be called technical objects of satisfactory reliability. Statistical information’s on their failure were discussed[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 169-178
PL W pracy przedstawiono analizę bilansu energii czterosuwowego silnika o zapłonie iskrowym pod względem podobieństw parametrów różnych silników tego typu. Straty składowe pozwalają określić wpływ poszczególnych czynników na pracę silników w różnych warunkach i ustalić środki prowadzące do poprawienia [...]
EN The work presents the energy balance analysis of a four-stroke engine with spark ignition taking into consideration some similarities of variables of different car engines of mis type. The constituent loss allows to recognise the influence of individual factors on the engines1 work in different cond[...]
6
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 253--267
PL Artykuł przedstawia sposób analizy remontu układu tłokowo-korbowego z całkowitą zamiennością części. Autor opisuje wpływ tolerancji wymiarów na możliwości wykonania części, budowę silnika, działanie współpracujących części oraz ich późniejszy remont. Następnie scharakteryzowana jest zamienność częśc[...]
EN The paper shows the way of the repair analysis of the piston-crank system with total interchangeability of parts. The author describes the influence of dimensions tolerances on the parts manufacture abilities, engine construction, operation of associated parts and their subsequent repair. Then, the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last