Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik bezszczotkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 111-120
PL Silniki wzbudzane magnesami trwałymi w większości zastosowań pracują tylko w tzw. zakresie stałego momentu. We współczesnych układach elektronicznych zastosowanie techniki modulacji szerokości impulsów pozwala stworzyć sytuację, w której maszyna będzie posiadała pozornie zmienną liczbę zwojów co pro[...]
EN P.m. excited motors usually work in the so-called constant torque range. If modern electronic circuits are used, where pulse width modulation technique is utilized, it is possible to work the motor in such a way, that it appears to have a changing (variable) number of turns. This results in speed i[...]
2
100%
Journal of Technical Physics
EN It is proposed in this paper that the finite element analysis of a DC brushless motor with a polar anisotropic plastic magnet should be diveded into two steps: Magnetizing Process and Characteristic Analysis of the Motor. In the case of the magnetizing process, the magnetic flux distribution in a pe[...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 71 113-117
EN In the article the results of research into 20kW PMSM drive system are presented. Tested system has consisted of brushless AC motor prototype driven by frequency converter. Control system has been built with the help of specialized DS1104 card being part of PC. The simulation research has been done [...]
4
80%
Napędy i Sterowanie
PL Małe silniki prądu stałego o mocy 1 W do 200 W produkuje masowo firma Buehler Motor GmbH z Niemiec. Rosnące wymagania na żywotność m.in. w zastosowaniach automotive wymuszają próby w kierunku tworzenia nowych konstrukcji silników spełniających wyższe wymagania żywotności niż silniki komutatorowe, al[...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 205-212
EN The paper presents analysis of current waveforms of BLDC motor running idle and operating at partial load. The supply voltage waveform is trapezoidal, but emf induced in the windings and influenced by permanent magnets differs in shape; therefore the supply current contains significant ripple compon[...]
6
80%
Spektrum
2009 nr 9-10 XXVI-XXIX
PL Przedstawiono układ sterowania silnika bezszczotkowego (BLDC Motor) dla napędu hybrydowego, który może być stosowany w pojazdach technicznych. W układzie sterowania wykorzystano specjalizowany układu MC 33035 i inteligentny trójfazowy moduł mocy typu SKiiP, który pełni rolę komutatora i regulatora p[...]
EN Presented is control system of a BLDC motor for hybrid drives which can be applied in technical vehicles. The control system consists of a specialized module MC 33035 and a type SKiiP intelligent three-phase power module which acts as commutator and a motor current (torque) regulator. Considered is [...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 53-55
EN Two alternative methods of supply and speed control of BLDC motor are presented in the paper. The motoe is supplied via electronic commutator, which calculated rotor position on the basis of signals received from Hall sensors. The system consists of transistor bridge connecting the supply voltage to[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 217-219
EN This paper describes electronic commutator, which determines current rotor position using signals produced by additional windings placed in the motor stator. On account of drive specific properties, the motor shaft may perform two steps contrary to the required direction during motor start-up. The s[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 59-78
PL Przedstawiono charakterystyczne struktury obwodów magnetycznych silników komutatorowych i bezszczotkowych. Przeanalizowano wpływ rozwiązania obwodu magnetycznego na odporność na odmagnesowanie. Omówiono problem optymalizacji silników. Przedstawiono przebiegi czasowe, charakterystyki statyczne i dyna[...]
EN Typical structures of magnetic circuits for commutator and brushless motors are presented. The effect of a magnetic circuit design on demagnetization resistance is analyzed. Motor optimization problems are discussed. Transients as well as static and dynamic characteristics for motors supplied from c[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 180 23-28
PL W artykule przedstawiono zagadnienie związane z problematyką sterowania współbieżnie pracujących silników. Szczególną uwagę poświęcono analogowemu układowi sterowania napędu dwusilnikowego z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego. Opisany został układ sterowania pojedynczego silnika z bezpośrednią [...]
EN The paper presents some aspects connected with control issues of parallel working motors. The authors describe an analogue control system of a two-motor drive of the permanent magnet brushless DC motors. Particularly, there is presented a control structure of one motor and the common input controlle[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 180 17-22
PL W artykule przedstawiono układ sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego z bezpośrednią regulacją momentu i ograniczeniem prądu. Przedstawiono budowę układu sterowania. Układ ma prostą konstrukcję modułową oraz zapewnia dużą niezawodność działania. Przedstawiono również wybrane wyniki badań l[...]
EN The paper presents a control system of the permanent magnet brushless DC motor with direct torque control and overcurrent protection. The authors describe its structure and also present the results of the selected laboratory tests. The system has a simple and modular structure.
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 25-28
EN In this paper low voltage small speed drive with DC brushless motor used as a gear of the boat has been presented. This drive consists of the motor and the electronic circuit controlling the operation of the motor. The construction of Low voltage DC brushless motor is based on typical steel sheets u[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 172 81-87
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką sterowania współbieżnie pracujących silników typu Brushless DC. Przedstawiono struktury sterowania napędem dwusilnikowym. Układ sterowania umożliwia pracę dla obu kierunków jazdy oraz zapewnia wybór silnika wiodącego, względem którego jest[...]
EN The paper presents some aspects connected with control issues of parallel working DC Brushless motors. Control structures of two-motor drive are presented. The control system gives possibility of operation in forward and reverse direction and provides choice of a master motor, with respect to which [...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 170 45-53
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości badania wpływu przyśpieszenia chwil przełączenia zaworów komutatora elektronicznego na charakterystyki elektromechaniczne bezszczotkowego silnika prądu stałego za pomocą symulacji komputerowej przy zastosowaniu oprogramowania Matlab-Simulink. W artykule[...]
EN The purpose of the paper is to present possibilities of research of the influence of an electronic commutatot time advancing on electromechanical characteristics, using computer simulation in Matlab-Simulink software. Construction and principle of operation of DC Permanent Magnet Brushless motor are[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 172 27-34
PL W artykule przedstawiono koncepcję metody sterowania komutatorem elektronicznym silnika bezszczotkowego nazwaną komutacją przyspieszoną. Metoda ta polega na wcześniejszym załączaniu poszczególnych zaworów komutatora elektronicznego, niż ma to miejsce w klasycznej metodzie sterowania. Jej zastosowani[...]
EN The idea of a dc brushless electronic commutator control method, called over-commutation, is presented in the paper. The method consists in earlier switching on transistors in the electronic commutator than in the classical control method. Using this method it is possible to improve the motor motion[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 189-200
PL W pracy przedstawiono opis uniwersalnego sterowanika mikroprocesorowego TMS320F240 Evaluation Module wykorzystującego procesor sygnałowy TMS320F240 firmy Texas Instruments przeznaczonego do sterowania silnikami elektrycznymi. Sterownik ma architekturę otwartą, co umożliwia jego łatwą rozbudowę i ada[...]
EN This paper presents a description of the TMS320F240 Evaluation Module universal microprocessor controller for control of electric motors. The controller uses the TMS320F240 digital signal processor of Texas Instruments company. The open architecture of the controller allows developing and adapting i[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 170 113-120
PL W artykule przedstawiono mikroprocesorowy układ sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego o magnesach trwałych, zrealizowanego w systemie 80C51. Opisana została część układowa i wybrane własności zastosowanego sterownika. Zamieszczono wyniki pomiarów oscyloskopowych prądów i napięć silnika ob[...]
EN The paper presents a microprocessor control system of the permanent magnet brushless DC motor. The designed control system is based on the integrated controllers of brushless DC motors and microcontrollers connected with serial interface. There are sescribed hardware and selected properties of the a[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 335-345
PL W artykule przedstawiono nowy układ bezszczotkowego silnika prądu stałego z kondensatorową regulacją prędkości obrotowej i elektronicznym układem zasilającym. Ten nowy układ pozwala silnikowi osiągnąć prędkość większą od tzw. Prędkości bazowej (prędkości rozwijanej przez silnik zasilany napięciem zn[...]
EN In this paper a new design of brushless DC motor with capacitor speed control and electronic switching scheme is presented. This new design allows the motor to achieve speed higher than a base speed. The paper presents design of the system, its mathematical model, and static characteristics calculat[...]
19
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
EN In the paper the algorithm of computing magneto-mechanic characteristic has been presented. The model of BLDC motor with consant magnets on the rotor, suplied by 3-phase source have been performed by ANSYS and Flux 2D programs using FEM Method. In the simulation the dependence on the feedback magnet[...]
20
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 72 155-159
EN The definition of BLDC motor classical control method, terminology and classification of the classical control strategies are described in the paper. The proposed classification based on electronic commutator transistors switching sequences. Equivalent circuit diagrams in steady state for each strat[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last