Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik Diesla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Firma Bosch cały czas rozwija i wdraża coraz nowsze rozwiązania układów wtryskowych, zapewniając klientom coraz większą ekonomiczność eksploatacji pojazdów. Poza względami ekonomicznymi, rozwiązania, bedące dziełem Bosch'a zawsze spełniały lub wręcz wyprzedzały wymagania ekologiczne określone przez [...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wzrost liczby ludności na świecie i związany z tym wzrost liczby pojazdów powodują systematyczne zwiększanie się ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych. Źródłem napędu w większości autobusów miejskich jest silnik Diesla, który stanowi główne źródło emisji cząstek stałych PM. W celu redukcji emisji in[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 95-96
EN This paper includes some experimental results obtained in the turning of the GJS-500-7 nodular iron when using P20 uncoated cutting tools and ones coated with TiAlN single and TiC/Ti(C,N)/Al2O3/TiN multiple layers.
4
80%
Czysta Energia
2009 Nr 1 28-29
5
80%
Czysta Energia
2008 Nr 9 24-26
6
80%
Wiadomości Chemiczne
EN Catalytic cleaning of exhaust gas Otto engines is the well known technique, commonly used, particularly in the environment concerned countries. In the half of the eighties, successful implementation of three-way converters (TWC) generated a demand for catalysts for Diesel engines, to meet the increa[...]
7
80%
Karbo
1999 Nr 5 189-191
PL Przedstawiono specyficzne właściwości silnik6w Diesla i ich obecną szkodliwość dla środowiska. Opisano proces wytwarzania eteru dwumetylowego równocześnie z metanolem) i efekty mieszania go z olejem napędowym dla poprawy liczby cetanowej oraz ochrony środowiska.
EN Specific features of Diesel engines have been presented and there current negative impact upon the environment. The process of bidimethyl ethe1. (together with methanol) has been presented and the effects of its mixing with gas oil in order to improve the cetane index and environment protection.
8
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia zastosowanie rozmytej sieci neuronowej do badania silników spalinowych. Sieć ta w trakcie badania silnika spalinowego w sposób automatyczny generuje przyporządkowane mu rozmyte reguły wnioskowania. Liczba warstw oraz odpowiadająca im liczba neuronów w każdej warstwie została dobr[...]
EN An adaptive neural network for fuzzy inference system (ANFIS) for testing internal combustion engines (ICE) is presented. The proposed ANFIS automatically obtains fuzzy rules for controlling ICE at the testing. Number of layers and theirs neurons was designed. The ANFIS was developed using MathWorks[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Niezawodność, niski poziom zużycia paliwa oraz optymalny przebieg krzywej mocy to główne zalety nowego silnika MAN D26 Common Rail, który w ofercie koncernu MAN, zastępuje jednostkę D2876 o pojemności 12,8 litra. Silnik D26 CR, rozwijający moc 338 kW (460 KM) lub 353 kW (480 KM), a w wersji przeznac[...]
10
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 1 23-27
PL W artykule przedstawiono wyniki badania stężeń i rozkładu wymiarowego cząstek spalin silników Diesla w powietrzu w trzech przypadkach powszechnie występujących podczas prac wykonywanych w garażu. Podano również wyniki badania stężenia masowego w odniesieniu do frakcji wymiarowych cząstek PM10, PM2,5[...]
EN This article presents the results of an investigation of the concentrations and size distribution of particles of Diesel fumes suspended in the air in three cases common during work done in a garage. The article also presents the results of an investigation of mass concentrations in relation to size[...]
11
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Maksimum światowego wydobycia ropy naftowej ocenia się na rok 2020 i nikt nie ma wątpliwości, że tania ropa się skończyła. Dnia 2 stycznia 2008 roku cena baryłki ropy przekroczyła 100 USD! W ślad za wzrostem cen ropy wzrastają ceny paliw lotniczych. Zmienia się także spojrzenie na system transportu [...]
EN Maximum of world oil extraction is estimated to be in the year of 2020 and no one can doubt that the cheap oil is over. On 2 January 2008 the price per barrel of oil exceeded $100! In the wake of high fuel prices the aviation fuel prices are rising. Changes will also look at the transport system is [...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 4/63 81-86
13
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 175-180
EN This article presents an analysis of the profitability of the installation of cogeneration systems with the use of Diesel engines. Considered are two types of work for cogeneration systems: work for electricity systems and work for a company's needs. For both cases, a balance of profits and losses h[...]
14
70%
Czysta Energia
2008 Nr 10 32-34
15
70%
Journal of KONES
PL Konieczność poprawy eksploatacyjnych wskaźników pracy silników spalinowych a przede wszystkim zmniejszenie toksyczności ich spalin zmuszają ich producentów do poszukiwania coraz to nowych dróg do osiągnięcia tego celu. Jedną z nich jest analiza systemu spalania silników spalinowych, która pozwala po[...]
EN The necessity of the improvement of operational working indicators of combustion engines and first of all the decreasing of the toxicity of their exhaust gases constrains their producers to the search every now and again new ways to the success of this aim. One from them is the system analysis of th[...]
16
70%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This paper presents a detailed analysis of static relevance of the SET test intended to test the toxicity of a self-ignition engine on the basis of the 13-phase test. The engine test may be conducted on a simplified chassis test house without disassembling the engine of the vehicle. Moreover, the te[...]
17
70%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 5-11
PL W pracy wyznaczono przebieg temperatury ładunku dla pełnego cyklu roboczego w cylindrze doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory spalania. Podczas procesu spalania temperaturę ładunku określono na podstawie modelu dwustrefowego [2], natomiast podczas suwu[...]
EN The course of temperature depending on revolutions angle of crankshaft's was calculated in the turbo Diesel engine with direct of fuel injection. The analysis of temperature was carried out on the basis of two-zonal model during the combustion . During stroke of compress and decompress the temperatu[...]
18
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 399-411
EN Objectives of the presented research are: o improvement of the environmental parameters of engines through decrease of detrimental substances concentration in exhaust, which occurs due to more complete combustion of fuel; o removal of carbon deposit from combustion chambers, injection jets and exhau[...]
19
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 2 28--32
EN This article presents the test results of injection processes of diesel-bioethanol fuel blends on a high pressure common rail injection system. The injection characteristics were analyzed using the injection rate measuring instrumentation. The injection rate, cycle injection quantity, injection dela[...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 6 7941--7948
PL Rozwój konstrukcji silników diesla oraz stosowanie dobrych paliw są elementami niezbędnymi do spełnienia restrykcyjnych wymagań dotyczących spalin. Działania zmierzające do poprawy właściwości olejów napędowych skupiają się na kilku zagadnieniach, jednym z nich jest zmniejszenia zawartości siarki po[...]
EN Development of the construction diesel engine and good quality diesel fuels are necessary to satisfy the restrictive requirements for emissions. Actions to improve the properties of diesel fuels are focused on several issues. One of them is reduction the sulfur content thus causing degradation of th[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last