Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik BLDC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono przegląd metod sterowania silników BLDC oraz podstawowe struktury układów sterowania tych silników. Bezszczotkowe silniki prądu stałego znajdują coraz szersze zastosowania głównie z powodu wysokiej sprawności i dużej trwałości. Ponadto nie wymagają one częstych przeglądów i kon[...]
EN The paper presents the review of controlling methods for BLDC motors. The construction of BLDC motors, the manners of determination of the stator position with the use of sensors have been widely illustrated on the examples. The paper contains thorough description of sensor less controlling methods.[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 43-48
EN The paper describes design and operation of processor-based control system of two-machine driver with BLDC motor. This type of drive may be applied for example to mobile wheel robots, powered wheelchairs etc. Such drives require fast, four-quadrant and reversible controller, which allows for operati[...]
3
80%
Logistyka
PL W artykule omówiono zasadę działania bezszczotkowych silników (BLDC). Omówiono sposoby sterowania i detekcji chwili komutacji. Omówiono kilka metod stosowanych do pomiaru kąta położenia wirnika. Przedstawiono sposoby sterowania kluczami elektronicznymi metodami unipolarnymi i bipolarnymi.
EN In the article has been presented principle of brushless motors (BLDC). Discusses ways to control and designate time of commutation. Discusses a few methods used to measure the angle of the rotor position. Presents ways to control transistors in bipolar and unipolar methods.
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 31-34
EN Synchronous motors excited with permanent magnets (BLDC) require rotor position sensors in order to operate properly. Usually Hall sensors are used. A serious problem is posed here: how to place the sensors so that their operation might not be disrupted by coil end windings field. One possible way t[...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 19-24
EN Transients of electrical and mechanical quantities in the system: battery - car starter with brushless direct current motor (BLDC motor) - combustion engine were computed at different ambient temperature. Electromechanical characteristics of the car starter were determined. Transients as well as ele[...]
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 29-33
EN The paper presents calculation and construction of gearless driver for lift door. Driver consists of DC brushless motor and electronic controlling circuit. Basic constructing assumptions were low turning velocity, high nominal and starting torque and low cogging torque. Motor control was realized by[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 205-212
EN The paper presents analysis of current waveforms of BLDC motor running idle and operating at partial load. The supply voltage waveform is trapezoidal, but emf induced in the windings and influenced by permanent magnets differs in shape; therefore the supply current contains significant ripple compon[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 11-16
EN The basic structure of modern drive of lift car doors consists of a permanent magnet DC motor and one-stage planetary gearbox. To reduce the maintenance to the minimum permanent magnet DC motors are often replaced by PM BLDC motors. Although this structure is much more sophisticated it still needs p[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 79-82
EN The concept of aircraft hybrid drive (engine - electric motor) was discussed in the paper. Basic laboratory research results of BLDC motor like dependence on electromagnetic torque and cogging torque vs rotor position were also included in the paper. Parameters needed for the proper performance of t[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 191-196
EN Vibrations and acoustic noise are some of the fundamental problems in the design and exploitation of rotating electrical machines. The aim of this paper is to use finite element multi-physical model – electromagnetic and mechanic – in order to predict the forced vibrations due to Maxwell forces in s[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 197-202
EN The natural frequencies and mode shapes are important parameters in the design of a structure for dynamic loading conditions. Predictive modal analysis may help to avoid resonances induced by magnetic forces. In the aim of minimization vibrations and noise emitted from rotating electrical machines t[...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 183-188
EN Developed mathematical model, algorithm and computational program of brushless DC motor were presented. Computed results of electrical and mechanical quantities transients as well as operating characteristics were shown. Laboratory testing stand and developed software in LabVIEW environment were pre[...]
13
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 169--172
PL Wykorzystanie silników BLDC, zamiast szczotkowych silników prądu stałego, poprawia parametry eksploatacyjne układu napędowego przy znaczącej redukcji kosztów jego obsługi serwisowej. Oprócz niewątpliwych korzyści związanych ze zredukowanymi do minimum czynnościami obsługowymi, napędy te charakteryzu[...]
EN The use of BLDC motors instead of DC motors can significantly improve the technical parameters of such solutions, while reducing operating costs by replacing mechanical commutator - maintenance-free electronic commutator. This solution in addition to reducing maintenance of the drive, significantly [...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2015 nr 36 147--158
PL Korzystne właściwości eksploatacyjne bezszczotkowych silników prądu stałego takie jak wyższa trwałość i niezawodność oraz szeroki zakres użytecznych prędkości osiągalnych dla zadanego obciążenia sprawiają, że są one często stosowane w układach stabilizacji osi optycznej w optoelektronicznych głowica[...]
15
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 62--65
PL W artykule zaproponowano szybką strukturę obliczeniową wykorzystującą sygnały z trójkanałowego enkodera inkrementalnego do generacji impulsów symulujących pracę układu obserwacji położenia wału silnika BLDC. Jego zadaniem jest zastąpienie układu wykorzystującego 3 czujniki i umożliwiającego wygenero[...]
EN This paper proposes the use of a high-speed computing structure using signals from a three-channel incremental encoder in generating impulses simulating the operation of an observation system of the BLDC motor shaft position using 3 sensors and allowing the generation of 6*p status changes for 1 rev[...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2014 z. 2-3 117--123
PL W artykule przedstawiono koncepcję bezszczotkowego silnika o wzbudzeniu hybrydowym, o biegunach wzbudzanych magnesami trwałymi i elektromagnetycznie. Wykonano obliczenia polowe silnika o trzech parach biegunów – dwie pary biegunów są wzbudzane magnesami trwałymi i jedna para wzbudzana elektromagnety[...]
EN Conception of brushless motor with hybrid excitation has been presented in the paper. The poles are excited with permanent magnets and electromagnetically. Field calculations for motor with 3 pole pairs have been conducted (two pairs excited with permanent magnets and one pair excited electromagneti[...]
17
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 255-260
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie sieci neuronowej do określania prędkości obrotowej bezszczotkowgo silnika BLDC pracującego przy różnych prądach obciążenia. Do trenowania sieci użyto danych eksperymentalnych.
EN This study used an artificial neural network model to estimate the revolutions per minute of a brushless direct current (BLDC) motor operating at different driver modes and different load currents. The dataset that was used to train and test the artificial neural network model was obtained from expe[...]
18
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 1 109-112
PL Analizowano problem modelowania matematycznego i identyfikacji parametrycznej silnika bezszczotkowego prądu stałego z komutatorem elektronicznym. Silnik zasilano z falownika napięcia. Do identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego napędu elektrycznego zastosowano numeryczną metodę optymalizac[...]
EN The problem of mathematical modelling and parameter identification of a brushless dc motor was analysed. The motor parameters are usually determined on the basis of catalogue data or from appropriate measurements of mechanical and electrical characteristics. Classical identification methods are of n[...]
19
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 5 53--59
PL W artykule opisano modulację unipolarną dla silnika BLDC o nieskojarzanych uzwojeniach. Opisane rozwiązanie ma wiele zalet w porównaniu do klasycznych modulacji takich jak: możliwość uzkania większej prędkości obrotowej przy tym samy napięciu zasilania oraz większą częstotliwość składowej zmiennej p[...]
EN The article describes PWM technique for an open-end winding BLDC motor. The described solution has a number of advantages over the conventional method like: the highest maximum speed possible with the same capacitor voltage, the highest current ac component frequency etc.
20
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 27--34
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce silników BLDC. W pierwszym rozdziale zaprezentowano metody sterowania silników trójfazowych BLDC oraz procedury wykrycia położenia wału silnika. W dalszej części autor przedstawił realizację fizycznego modelu oraz zaimplementowane algorytmy sterowania poszc[...]
EN In the article the elaborated physical model of the single-phase BLDC 300VDC motor was described. The power circuits, control algorithms and the principle of working BLDC motor were presented. Also the chosen research results were analyzed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last