Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  signal attenuation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule opisany wpływ struktury modelu linii długiej na wynik symulacji przemieszczania się wąskich impulsów. Przedstawiono przykłady wpływu liczby ogniw modelu linii na kształt impulsów powracających z linii. Podano sposób uwzględnienia w modelu tłumienia wnoszonego przez linię. Tłumienie linii [...]
EN The influence of configuration of the selected model of long line on the resulting pr' gation of short impulses is described. The examples of influence of the number of model segments on the shape of returning impulses are presented. A way in which the attenuation delivered, by the line is included[...]
2
84%
Rynek Energii
2015 Nr 1 108--113
PL W pracy przedstawiono model tłumieniowy sieci elektroenergetycznej nN, w której transmitowane są wąskopasmowe sygnały PLC dla potrzeb sterowania oświetleniem ulicznym i drogowym. Model obejmuje tłumienie sygnałów wywołane zarówno zmiennym obciążeniem linii (jako konsekwencja regulacji parametrów str[...]
EN The model of the narrowband PLC signal attenuation is presented. The sources of the attenuations are LV power lines as well as loads impedance. The proposed method of modelling is limited to the specific kind of the LV network which are street or road lights supplying lines. The model takes into acc[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1450--1453
PL Jednym z założeń ochrony środowiska jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Środowisko naturalne umożliwia nie tylko realizację transmisji bezprzewodowej, ale również może wpływać na tłumienie sygnałów pożądanych, jak i niepożądanych (z punktu widzenia działania dane[...]
EN Paper discussed the impact of natural noise sources on the radio waves propagation. Particular attention was paid to the influence of extraterrestrial natural noise sources on the radio wave propagation among selected frequency. The Author presents e.g. noise figure Fa’ [dB] and equivalent noise tem[...]
4
84%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2018 T. 8, nr 3 65--68
PL Artykuł omawia wpływ wybranych parametrów systemu na odbiór fal radiowych, co ma zastosowanie w optymalizacji systemów łączności. Cel ten realizuje się poprzez dobór parametrów technicznych urządzeń np. współczynnika sprawności anteny odbiorczej. Zwiększenie współczynnika dostępności dla danego syst[...]
EN This article presents the influence of selected parameters on the reception of radio waves to optimize communication systems. That goal is achieved by selection of technical parameters of system, eg. antenna efficiency. The result is to minimize the negative effects of free space propagation and ind[...]
5
67%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2018 T. 6 135--151
PL Na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki światowej wpływa stan zaawansowania technologii TIK. Jednym z rozwiązań podnoszenia jakości świadczonych usług jest dążenie do optymalizacji współczesnych systemów łączności satelitarnej. Z punktu widzenia ich pracy, w celu zapewnienia zadowalającej p[...]
EN To ensure satisfactory operation of satellite links in the direction of the satellite-to-earth is essential to get an adequate power of the transmitter. In practice, this power depends on many factors such as: geographical coordinates, terrain, frequency, antenna aperture, antenna efficiency, coupli[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last