Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na stanowiskach firm z branży automatyki można było zauważyć, że producenci systemów bazujących na rozwiązaniach sieciowych zaczynają mocno wspierać przemysłowe sieci fieldbus wzbogacone profilem bezpiecznym.
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Strefy zagrożone wybuchem (Ex) są specyficznym obszarem dla układów sterowania procesami technologicznymi. Dzięki coraz większej popularyzacji i stałemu rozwojowi systemów opartych na przemysłowych sieciach komunikacyjnych otwierają się także nowe możliwości dla aplikacji w strefach Ex.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 34 577-588
PL W Instytucie Systemów Sterowania wykonano model zdecentralizowanego systemu automatyzacji, kóry realizuje sterowanie cyrkulacją wody w trzech zbiornikach, w tym regulację poziomu wody w dwóch zbiornikach i regulację temperatury w jednym zbiorniku. Zdecentralizowany system automatyzacji obejmuje komp[...]
EN In the Institute of Control Systems the model of the decentralised automation system was made. The system performs the control of the water circulation in thee tanks. The water level regulation is made in two tanks and the temperature regulation is made in one tank. The decentralised automation syst[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Współczesne systemy pomiarowo-kontrolne, automatyki przemysłowej, sterowania, produkcji, budownictwa inteligentnego i inne budowane są z wykorzystaniem sieci przemysłowych nazywanych także standardami przemysłowymi. Z różnych powodów powstało wiele odmiennych sieci, często pracujących w tych samych [...]
EN A method of communication between industrial networks on the level of the data link, of the model ISO/OSI is described in the article. Networks CAN, PROFIBUS and MODBUS were selected. A functioning of the networks and the bridge making frame conversion has been modelled. In the virtual presentation [...]
5
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem wskaźników nieciągłości zasilania układów sieci rozdzielczej.
EN The paper presents problems connected with calculating of power discontinuity indexes for distribution networks.
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Infrastruktura sieciowa i Internet to elementy, bez których współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, zwłaszcza dużej firmy produkcyjnej. Aby spełnić rosnące wymagania branży przemysłowej odnośnie kompaktowości, zwiększania bezpieczeństwa, szybkości i niezaw[...]
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Standard PROFIBUS PA, który stanowi specyficzną część technologii PROFIBUS, został stworzony specjalnie na potrzeby automatyki procesowej. PROFIBUS PA określa wszystkie komponenty technologiczne używane do łączenia inteligentnych urządzeń polowych ze sterownikami, systemy kontroli i stacjami inżynie[...]
8
80%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 11 102-107
PL Wirtualizacja uważana jest za obiecujący sposób rozwiązywania wielu problemów związanych z eksploatacją systemów (odtwarzanie, kopiowanie systemów, efektywniejsze wykorzystanie sprzętu, oszczędności na energii elektrycznej, bezpieczeństwo testowania nowych rozwiązań). Milczeniem pomijane są koszty w[...]
EN Virtualization is a hot subject, considered commonly as panacea on many problems with computer system utilization (easy system recovery, system migration, hardware usage efficiency, power savings, system security testing - to name a few). Virtualization cost - possible lost of computing power, syste[...]
9
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Technologię LonWorks (Local Operating Network) stosowano dotychczas najczęściej w inteligentnych budynkach i systemach transportujących energię i media na duże odległości. Obecnie w instalacjach przemysłowych LonWorks może łączyć kilka różnych działających tam sieci przemysłowych z systemami automat[...]
EN LonWorks (Local Operating Network) technology was mainly used in intelligent buildings and long distance energy and media transport systems. Actually in industrial installations LonWorks can integrate few existing fieldbus systems with building automation systems, Ethernet, intranet and Internet. In[...]
10
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Rozwoju sieci przemysłowych Ethernet nie można ignorować. Istotą zagadnienia jest pełna integracja maszyn i systemów z siecią, w celu osiągnięcia wygodnej realizacji różnych funkcji za jej pośrednictwem. Jednolity system wejść/wyjść o stopniu ochrony IP20 lub IP67 oferuje znaczne korzyści w osiągani[...]
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Podczas budowania systemów automatyki opartych na sterownikach PLC, potrzebna jest często spora liczba wejść/wyjść. Zdarza się, że liczba ta jest tak duża, że rozbudowa lokalna staje się już niemożliwa. Bywa również, że sterowany obiekt jest na tyle rozległy, że prowadzenie oddzielnych przewodów do [...]
12
80%
Napędy i Sterowanie
PL Dziś przedsiębiorstwa regularnie optymalizują swoje sieci zarówno w obiektach biurowych, jak i produkcyjnych. Celem jest poprawienie komunikacji na wszystkich poziomach i w ten sposób zwiększenie wydajności, z jednoczesną ochroną swojej wewnętrznej wiedzy technicznej. Oczywiście powoduje to rozbudow[...]
13
80%
Studia Informatica
PL W artykule poruszono problemy związane z metodami integracji sieci przemysłowych. Zaproponowano podział integracji na trzy poziomy, w zależności od miejsca przeprowadzonego połączenia sieci. Omówiono teoretyczne i praktyczne możliwości stosowania zaproponowanej metody, jak również jej ograniczenia.
EN This article describes problem with integration some types of industry networks. Authors proposed three kinds of integration levels. Each of them depends on connections between networks. Paper describes theoretical and practical possibilities of using this method of intregration.
14
80%
Studia Informatica
PL Autorzy artykułu podejmują próbę przedstawienia zasad doboru protokołów komunikacyjnych dla różnego typu zastosowań sieci komputerowych w przemyśle. Prezentowane kryteria bazują na zamieszczonej klasyfikacji zastosowań sieci oraz istotnych pojęciach, związanych ze specyfiką sieci przemysłowych, taki[...]
EN Authors of this article try to show a few communication protocols selection rules for any kind of comuter network solution in industry. Described criteria are based on included network application classification and important ideas connected with a industrial network specificity, just like time dete[...]
15
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 4 183-189
PL Przedstawiono sposoby nadążnej kompensacji składowej biernej harmonicznej podstawowej prądu w liniach zasilających urządzenia nieliniowe o zmiennym obciążeniu biernym. Omówiono kompensatory harmonicznej podstawowej prądu biernego oraz kompensatory dla średnich napięć.
EN Methods of the follow-up compensation of the reactive component of the main harmonic of current in feeders of non-linear equipment of varying reactive load. Discussion of the compensators of the main harmonic of reactive current and compensators for medium voltages.
16
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Hannover Messe 2005 - zintegrowana prezentacja 11 wiodących targów branżowych - niewątpliwie zasługuje na miano centrum wysokich technologii. Krótkie charakterystyki wszystkich 11 targów branżowych zamieściliśmy w poprzednim numerze PAR. Obecnie szeroko przedstawiamy nowości ściśle z zakresu tematyc[...]
17
80%
Instal
2001 nr 5 59--60
PL Powszechny dostęp do telefonów komórkowych stwarza nowe możliwości bezpośredniego i taniego informowania obsługi o stanach awaryjnych nadzorowanych urządzeń. Do osób tych mogą być wysyłane automatycznie komunikaty SMS pozwalające na dokładne określenie awarii. Bardzo ważną zaletą takiego rozwiązania[...]
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 71 27-30
EN This article describes methods of monitoring residual currents in earthed industrial networks. Shows residual currents relays and residual current monitoring system, which can be used to inform service department about dangerous situations. Describes basic parameters of such devices, which has to be[...]
19
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Przedstawiono budowę i realizowane funkcje mostów komunikacyjnych warstwy łączenia danych modelu OSI/ISO umożliwiajacych integrację sieci Profibus DP z sieciami przyrzadów kontrolno-pomiarowych krajowych producentów posiadających cyfrowe wyjście komunikacyjne w innym niż Profibus DP standardzie komu[...]
EN In the paper method of integration devices with non-standards and Modbus standard with standard industrial network Profibus DP by means of bridge are presented. Block diagram and basic function of the bridge are described. Modbus and non-standard protocol is realized by software. Complete Profibus D[...]
20
70%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 2 34--36
PL W poniższym artykule poruszony będzie problem komunikacji nowoczesnego przekształtnika z jego bliższym i dalszym otoczeniem, tymczasem swojemu losowi pozostawię większość zagadnień związanych ze stycznikami, z dławikami i filtrami, gdyż zamierzam omówić je dokładniej w kolejnej części artykułu, któr[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last