Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2011 Nr 6 98-105
PL W artykule przedstawiono zasady doboru średnic rurociągów wodnej sieci ciepłowniczej przy założeniu pełnego obciążenia sieci po jej wybudowaniu. Dla obecnych warunków ekonomicznych wyznaczono optymalne prędkości przepływu, zapewniające minimum kosztów budowy i eksploatacji sieci. W zakresie średnic [...]
EN Appropriate selection of the optimal pipeline diameter for DH network which is a strategic decision for the development of the DH system and also heat sources are discussed. In the paper two methods used for calculation of the pipeline optimal diameter are presented. The first simple method is based[...]
2
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2008 nr 1-4 13-21
PL Tematem artykułu są zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych, na przykładzie sytemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w konstrukcji instalacji "dużych" i "małych", [...]
3
100%
Budownictwo i Prawo
2000 R. 4, nr 4 18--21
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 2 (118) 19--22
PL Sprawność jest jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę przy wyborze silnika do układu napędowego. Od jej wartości zależą koszty eksploatacji silnika. Wpływ na sprawność silnika mają nie tylko warunki zasilania i obciążenia, ale również temperatura otoczenia. Temperatura otoczenia wpływ[...]
EN Efficiency is one of crucial parameters considered during selection of motor for a particular drive system. Motor’s operational costs depend on efficiency. Efficiency is influenced by supply and load conditions as well as ambient temperature. Ambient temperature affects windings’ temperature, subseq[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 1 48--51
PL Sprawność jest jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę przy wyborze silnika do układu napędowego. Od jej wartości zależą koszty eksploatacji silnika. Wpływ na sprawność silnika mają nie tylko warunki zasilania i obciążenia, ale również temperatura otoczenia. Temperatura otoczenia wpływ[...]
EN Efficiency is one of crucial parameters considered during selection of motor for a particular drive system. Motor’s operational costs depend on efficiency. Efficiency is influenced by supply and load conditions as well as ambient temperature. Ambient temperature affects windings’ temperature, subseq[...]
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Pole temperatury maszyny elektrycznej ma zasadniczy wpływ na pewność jej pracy, szczególnie w stanach nieustalonych. W literaturze dotyczącej zagadnień cieplnych maszyn elektrycznych i w potocznej świadomości istnieje pewne nieuporządkowanie zarówno w nazewnictwie metod jak i w sposobie ich zastosow[...]
EN The temperature field of an electric machine exerts a significant influence on the reliability of its functioning, particularly when in the transient state. There is a certain ambiguity in the nomenclature of methods and in their application to the particular problem, both in general consciousness a[...]
7
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Celem pracy było przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania energii cieplnej z dubletu geotermalnego dla potrzeb istniejącego zakładu ogrodniczego. Obliczenia procesowe zapotrzebowania cieplnego zespołu szklarni zostały wykonane dwutorowo: na podstawie ilości spalonego węgla w istniejącej kot[...]
EN The aim ot the study was to develop a preliminary concept of using heat energy from a geothermal doublet in greenhouses. Process calculation of heat demand of the greenhouse system were made in two ways: on the basis of the amount of coal burnt in the existing boiler house, and heat calcullations ca[...]
8
84%
Materiały Budowlane
1999 nr 5 6-8
9
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W Wadowicach istnieją trzy sektory ciepłownicze: 1) miejski system ciepłowniczy eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej: TERMOWAD Sp. z o.o., 2) systemy cieplne zakładów przemysłowych i jednostek użyteczności publicznej, 3) ogrzewnictwo budownictwa jednorodzinnego. Źródłami ciepła s[...]
EN Three heating sectors exist in Wadowice: 1) municipal heating system exploited by the Thermal Energy Co. TERMOWAD, Ltd., 2) heating systems owned by industrial companies and public utility units, 3) detached houses heating units. The sources of heat energy in Wadowice are: Regional Boiler Room 58 MW[...]
10
84%
Budownictwo i Prawo
2000 R. 4, nr 3 30--33
11
67%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Przedstawiono wyniki statystycznych badań czynników, wpływających na ciśnienie zatłaczania wykorzystanej wody termalnej do górotworu. Przeprowadzono próbę uzasadnienia poglądu, że ciśnienie zatłaczania zależy przede wszystkim od sposobu prowadzenia eksploatacji, podatności na korozję urządzeń prowad[...]
EN The paper presents the results of statistical investigation of factors which influence the pressure of spent thermal water injected into a rock formation. The opinion that injection pressure depends, first of all, on the method of exploitation, corrosiveness of devices operating in the brine is pres[...]
12
67%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono podstawy teoretyczne oraz metodę tworzenia zastępczej sieci cieplnej na przykładzie złożonego układu zintegrowanego ogrzewania obejmującego: płaskie kolektory słoneczne, próżniowe kolektory słoneczne, płytowe wymienniki ciepła, objętościowy wymiennik ciepła z wężownicami, zbiorniki aku[...]
EN The paper presents the fundamental theory to create equivalent thermal networks on the basis of an integrated heating supply system based on renewable energy sources and conventional heating media. The system consists of flat plate solar collectors, vacuum collectors, flat plate heat exchangers, a v[...]
13
59%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Referat dotyczy istniejącej zabudowy miejskiej zasilanej z systemów ciepłowniczych, stanowiącej w Polsce ok. 70 % odbiorców ciepła systemowego. Istniejące przepisy prawne oraz struktury własnościowe generujące tzw. „interesy własne” w praktyce uniemożliwiają współzasilanie tych obiektów z OZE, szcze[...]
EN Following numerous European Union’s directives, national regulations concerning energy safety and environmental protection [2,3,4,5] or depletion of fossil fuels, and because of extended urban district heating in Poland it is necessary to: amend many regulations and develop modernization guidelines [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last