Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shutter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W niniejszym artykule problem oceny efektywności zastosowania rolet termoizolacyjnych, racjonalnego doboru stopnia przeszklenia ścian budynku oraz właściwości termicznych okien sformułowano jako dwukryterialne i dwupoziomowe zadanie ekstremalne. Minimalizowano koszt przegród zewnętrznych oraz zużyci[...]
EN In the article is framed the problem: efficiency of use the thermoinsulation shutters, choice size of glazing external walls and choice thermal characteristics of windows. That problems are framed as a two-criteria optimization problems. In work are framed two inverse criterions: minimum building co[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule została zaprezentowania nowa metoda korekcji niejednorodności wzmocnienia detektorów mikrobolometrycznych stosowanych w kamerach termowizyjnych. Metoda bazuje na wykorzystaniu promiennika podczerwieni jako źródła dodatkowego promieniowania podczerwonego. Analiza częstotliwościowa odpowied[...]
EN In this paper the new method of gain non-uniformity correction of microbolometer detectors is presented. The principle of this method is based on using an additional source of infrared radiation, which provides the excitation to the detector in parallel with the radiation of observed scene. The resp[...]
3
84%
Świat Szkła
4
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W architekturze współczesnej detal jest częścią dzieła. Jako element struktury budowlanej bierze udział w kształtowaniu formy przestrzennej budynku. Będąc elementem fasady, traktowanej coraz częściej jako skóra budynku, decyduje o jej wyrazie plastycznym: artykulacji, ornamentyce, fakturze, koloryst[...]
EN In the contemporary architecture detail is part of the work. As part of the building structure participates in shaping the spatial form of the building. As part of the facade, treated increasingly as the skin of the building, decide on its artistic expression: articulation, ornamentation, texture, c[...]
5
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 11-14
PL Praca stanowi opis serii pomiarów przeprowadzonych podczas badań eksperymentalnych dla żaluzji typu FISH. Badania wykonano dla elementów zbudowanych w skali 1:1 za pomocą stołu słonecznego. Wyznaczono wartości luminancji powierzchni listewek oraz kontrast jaskrawości dla czterech rodzajów materiałów[...]
EN The main purpose of this study was to analyzed the finishing materials of shading devices -louvres FISH blinds in central Europe latitude sun positions. Based on the results obtained with using Sun Simulator two main visual comfort parameters were estimated: luminance and brightness contrast.
6
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 6 54--55
PL Przesłony przeciwfiltracyjne stosuje się w celu zabezpieczenia głębokich wykopów oraz wałów przeciwpowodziowych przed niekontrolowanym napływem wód gruntowych.
7
84%
Materiały Budowlane
2001 nr 9 76-77
8
67%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule zostały przedstawione zmiany dotyczące badań odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieranych okien, wprowadzone do znowelizowanej normy EN 1634-1:2008. Niektóre zmiany pokazano także na rysunkach.
EN There are presented the changes introduced into EN 1634-1:2008. These changes are connected with fire resistance tests for doors, shutters and openable windows. Some changes are illustrated in drawings.
9
67%
Przegląd Budowlany
PL Oświetlenie jest jednym z czynników, które kształtują warunki użytkowe wnętrz budynków. Istotnie wpływa na warunki pracy, odpoczynek ludzi i komfort użytkowy pomieszczeń. Artykuł przedstawia nowoczesne, ekologiczne i oszczędne rozwiązania współczesnych sposobów doświetlania pomieszczeń światłem natu[...]
EN Lighting is one of the factors which contributes to usability of the interiors of the buildings. Quantity of light has a relevant impact on work conditions, recreation and usability comfort in the given room. The article presents modern, environment-friendly and cost-effective solutions related to t[...]
10
67%
Materiały Budowlane
2002 nr 7 38-40
11
59%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania dryftu temperaturowe-go (ang. offset) mikrobolometrycznych kamer termowizyjnych bez ko-nieczności stosowania migawki, która przesłania obserwowaną scenę. Zamiast migawki zastosowano półprzezroczystą przysłonę, która zmienia poziom energii docierającej do[...]
EN In this paper a new method of temperature drift compensation of microbolometer detectors is presented. Thermal cameras with such detectors are commonly used thanks to relatively low price, small dimensions and no requirement for cooling the detector. Regardless of the microbolometer type, there is a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last