Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shot-peening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 1963--1968
EN This paper concerns issues related to the development of designs of stabilizer bars for new motor vehicle models. It involves not only the designing of a stabilizer bar with the shape required by the manufacturer, but also the preparation of bending and heat treatment processes as well as the perfor[...]
2
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This work presents information about the influence of shot-peening, nickel and chromium galvanic metallization on the fatigue properties of S235JRG2 steel in the ultra-high-cycle region of loading […] obtained at high-frequency fatigue testing […]. Shot-peening is a technological process during whic[...]
3
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2381--2389
EN This paper presents the results of wear tests of shot-peened and not shot-peened cast steels used in the mining machinery industry, in particular in the construction of chain drums for armoured face conveyors. Wear tests were carried out in the conditions corresponding to the real operating conditio[...]
4
75%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 3 3-11
PL Opisano metody dynamicznej obróbki plastycznej części maszyn ze szczególnym uwzględnieniem technologii kulowania (shot-peening). Przedstawiono rodzaje urządzeń, media oraz metody kontroli procesów wraz z omówieniem najnowszych sposobów kontroli stopnia pokrycia kulowanej powierzchni za pomocą płynów[...]
EN The dynamic surface plastic treatment methods of machine parts with special consideration of the shot peening technology are described. The equipment types and process control methods with innovative techniques of coverage degree inspection of shot-peened surfaces with Dyscan fluoroscopic fluids are[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 79-85
PL W artykule przedstawiono problemy wytwarzania części maszyn, w których proces kształtowania półfabrykatu ( obróbka plastyczna na gorąco) wywołal odwęglenie warstwy wierzchniej.Zwrócono uwagę na negatywny wpływ odwęglania powierzchniowego na wytrzymałość zmęczeniową takich części oraz przedstawiono m[...]
EN The paper presents problems of recovery the fatigue strength of machine parts, which is lost in the consequence of used technological process. The researches were executed on cutting of steel 51CrV4 whereupon was identified the decarburization of surface layer as a resultt of molding the half-produc[...]
6
75%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 1 3--6
PL Proces obróbki strumieniowo-ściernej jest najczęściej stosowaną metodą przygotowania powierzchni bezpośrednio przed procesem natryskiwania cieplnego. Prowadzone są również badania nad innymi metodami, jak: kulowanie, wykorzystanie strumienia wody, obróbka laserowa lub chemiczna. W artykule przedstaw[...]
EN Shot blasting process is the most often used method of surface preparation directly before metallic spraying process. There are some investigations of other methods such as: shot-peening, water stream process, laser treatment or chemical treatment. In the paper are presented results of experimental [...]
7
63%
Inżynieria Powierzchni
2008 nr 2 38-44
PL W publikacji przedstawiono możliwości techniczno-technologiczne Centrum Obróbki Cieplnej IMP w zakresie świadczenia usług obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn na rzecz małych i średnich firm produkcyjno-handlowych. Przedstawiono w oparciu o własne badania rozwojowe nowe moż[...]
EN Technical and technological potential of IMP Heat Treatment Center to provide services for tools and machine parts for small and medium enterprises is presented. New technological abilities, especially for merged processes of nitriding and shot-peening with cryogenic treatment in temperatures down t[...]
8
63%
Inżynieria Powierzchni
2009 Nr 2 3-9
PL W publikacji przedstawiono wybrane wyniki badań właściwości stali narzędziowej do pracy na gorąco poddanej łączonym procesom głębokiego wymrażania długookresowego i kulowania. Próbki ze stali Böhler W300 poddano różnym wariantom obróbki polegającej na ulepszaniu cieplnym oraz dodatkowym kulowaniu, g[...]
EN The influence of cryogenic treatment on properties of shot-peened hot work tool steel was studied and selected results are presented. Various processing modes, consisted in shot-peening, cryogenic treatment or combinations of the above treatments, were applied for Böhler W300 steel specimens. Surfac[...]
9
63%
Tribologia
2002 nr 1 365-375
PL W literaturze spotyka się dużą liczbę danych na temat zmęczenia stopów aluminium o wysokiej wytrzymałości. Zwykle jednak publikacje dotyczą właściwości mechanicznych połączeń spawanych bez defektów. Niniejszy artykuł dotyczy wpływu pęknięć spawalniczych w spoinie oraz obróbki śrutowaniem na wytrzyma[...]
EN There are lot of data about fatigue properties of high-strength aluminum alloys in the literature. Usually published data refer to mechanical properties of welded joints without defects. This article treats the influence of crater hot-crack and shot-peening on the fatigue behavior of aluminum alloy [...]
10
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 440--459
EN Purpose: of this paper is development of the mathematical models of the methods of treatment by non-bound blast particles. Analysis of non-bound blast particles behavior is carrying out for modeling. The operating factors such as geometrical parameters of a nozzle, distance to the treated surface, a[...]
11
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2010 Vol. 43, nr 1 440--447
EN Purpose: of this paper is developing the mathematical models of shot-peening, in which is reflected moving shot-peening head or machine parts surfaces during treating that will achieve uniformity of treatment machine parts. Design/methodology/approach: The main methods used for the theoretical resea[...]
12
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Badano stabilność martenzytu odkształceniowego oraz mikrostrukturę warstwy wierzchniej wytworzonej na stali N26MT2Nb szlifowanej i nagniatanej z różną intensywnością. Wyjściową strukturą w próbkach poddawanych obróbkom powierzchniowym, był austenit oraz struktura austenityczno-martenzytyczna otrzymy[...]
EN The paper is devoted to the investigation of the stability of deformation martensite as well to the examination of the surface layers produced on N26MT2Nb steel during grinding and shot-peening with variable intensity. The initial structure of the specimens subjected to surface treatments consisted [...]
13
51%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 1 7--13
PL W artykule opisano metodę podwyższania zmęczeniowej wytrzymałości stykowej z przeznaczeniem do zastosowania w produkcji kół zębatych. Badania przeprowadzono na stali 41CrAlMo7 po ulepszaniu cieplnym, azotowaniu i dwukrotnym kulowaniu. Na szczególne podkreślenie zasługuje połączenie technologii azoto[...]
EN The method of the raising of the contact fatigue strength with destination of production of gears was described. Tests were done on steel 41CrAlMo7 after quenching and tempering, nitriding and 2-steps shot-peening. Specially emphasised is the join of nitriding with shot peening. The processes of nit[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last