Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ship propellers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN The paper presents ship propellers as the source of a variable pressure field in water. The frequency spectrum of this field covers the entire audible range and beyond this range. This pressure field is generated by several physical mechanisms: the rotating hydrodynamic loading of the blades, the di[...]
2
100%
Polish Maritime Research
EN This paper concerns a new strength calculation method of ship propellers. Within its scope a propeller modelling technique with the use of a CAD pre-processor (PATRAN), calculation procedure based on Finite Element Method software (NASTRAN)), as well as a way of performing numerical calculations, wa[...]
3
100%
Polish Maritime Research
2009 nr 1 29-34
EN The computer system presented in this article is composed of several program blocks for the complete design of ship propellers. The design calculations are based on a combination of the modified lifting line theory and on the vortex lifting surface theory. The system enables solution of the followin[...]
4
100%
Polish Maritime Research
2009 nr 2 34-39
EN The computer system for the completed design of the ducted ship propellers has some common blocks and procedures with the analogical system for open propellers that has already been presented in detail in the Polish Maritime Research [1]. This article describes only these blocks and procedures which[...]
5
100%
Polish Maritime Research
2010 nr 1 14-24
EN The computer system for the complete design of the contra-rotating propellers presented in this article has several common blocks and procedures with the systems for design of single propellers and tandem corotating propellers, presented in detail in the Polish Maritime Research No.1 and No.4 of the[...]
6
100%
Polish Maritime Research
2010 nr 4 17-25
EN The computer system for the complete design of the tandem co-rotating propellers, presented in this article, has several common blocks and procedures with the computer system for the design of conventional single propellers, presented in detail in Polish Maritime Research No. 1 Vol. 16 (2009). In th[...]
7
100%
Polish Maritime Research
2007 nr 4 3-9
EN This paper concerns an algorithmic method for preliminary selection of parameters of ship propulsion system fitted with fixed screw propeller in the case when the ship’s operation is associated with significant changes of waterway depth and width, hull resistance of the ship and its service speed. M[...]
8
88%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Zintegrowany system komputerowy przedstawiony w referacie pozwala na przeprowadzenie kompleksowych obliczeń projektowych śrub okrętowych połączonych z analizą ich pracy w rzeczywistym polu prędkości za kadłubem statku. System umożliwia rozwiązanie następujących zadań: . określenie wpływu efektu skal[...]
EN The integrated computer system presented in this paper is capable of conducting the complete design calculations of ship propellers, including their ana1ysis in the conditions of a real inflow velocity field behind the ship hull.The system enables solution of the following tasks: - calculation of th[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości mechanicznych i korozyjnych nowego materiału konstrukcyjnego przeznaczonego na wysokowytrzymałe pędniki okrętowe. Badany materiał wytworzono na bazie niklu z dodatkiem chromu modyfikowanego azotem i pierwiastkami tworzącymi azotki (stop [...]
EN The paper presents the results of fundamental research into mechanical and corrosive properties of new construction material designed for high-resistance maritime propellers. The material investigated was developed on the basis of nickel with addition of chromium modified with nitrogen and elements [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono problem wyznaczania właściwości mechanicznych w sekcji odlewu śruby napędowej, która ma być naprawiana (prostowanie lub spawanie skrzydła śruby). Kilkadziesiąt wyników badań zależności grubości śruby W i właściwości mechanicznych odlewu WM, podanych w literaturze (1,2) opracowano staty[...]
EN The paper presents the problem of determining mechanical properties in the part of propeller which is to be repaired (levelling or welding a blade of propeller). A few tens of results of studies on dependence of propeller thickness Wand mechanical properties of cast WM, presented in literature [1,2][...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych odlewów piaskowych z brązu BA1055 stosowanego do wyrobu pędników okrętowych. Stwierdzono, że nawet niewielkie zmiany w składzie chemicznym mogą znacząco wpływać na zmiany mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych stopu. Wyk[...]
EN The effect of microstructure of BA1055 bronze used for marine propellers sand castings on its mechanical properties has been investigated. It was shown that even small changes in chemical composition can significantly alter microstructure and mechanical properties of BA1055 alloy. The best mechanica[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 637-644
PL W referacie przedstawiono problemy rozdziału wektora sterującego między dostępne pędniki układu napędowego i pozycjonowania przy spełnieniu określonych ograniczeń. Konieczne jest spełnienie warunku minimalnej sumarycznej mocy wymaganej z pędników, co pozwala na uzyskanie minimum zużycia paliwa. Anal[...]
EN Paper discussed the problems of steering vector allocation to thrusters in ship's dynamic positioning systems to the demanded quality of station keeping taking into account the required limitations. The main challenge is minimum of delivered power that allows to get the minimum of total fuel consump[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last